Sıfat Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu genel konuyu araştırmak, incelemek yıllar alır.

B) Bu, bilimsel araştırma için sakıncalı bir durumdur.

C) Bu konu, bir sınırlı konu çalışmasıyla yapılmalıdır.

D) Belki de bu zamana, araştırıcının ömrü yetmez.

E) Bu tür nedenlerle, hikâye gibi konu, çok genel olur.

 

(I)Ilık liman kokularıyla (II)süslü bir akşamüstü

Kendimle yalnız kalmışken anladım

(III)Ürkek(IV)cılız(V)korkak hayal de benmişim

2. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sıfatlardan hangisi “yapıca” diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Körleşmiş yıllar, (II)sönmüş yıldızlar, (III)silik hatıralar, (IV)durgun bir gök ve (V)berrak sular kuşatmıştı çevremi.

3. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sıfatlardan hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) Gözlerime ince, altın levhalar örteceksin.

B) Bir tek tasvirini görebilsem diyordum.

C) Geldiğin kapının büyük hayalinden çık, git.

D) Mor matem elbiselerini giymişti bütün halk

E) Yollar, küçük hayallerle aşılırmış daima

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad hem niteleme, hem belirtme sıfatı almıştır?

A) Her şey zamanında güzeldi, aşk da

B) Işık onu her an büyük bir ağaç yapıyordu

C) Sonra bir güle döndü, mehtap oldu kız

D) Biz kaybolduk mavi, derin sularda

E) Feneri taşıyan küçük dallara dadandı pervaneler

 

I. Savaş yerine dönen bir dünyada mıyız?

II. Sözün mü hükmü azaldı artık?

III. Günler ve yıllar niçin inanılmaz ölçüde kısa?

IV. Kaç yaşındayım, hangi rüyadayım?

V. Dönmez olsa dünya bir an, yine de akar mı kan?

6. Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir?

A) Sizleri göreceğim geldi iyi insanlar

B) Sizler ve çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz.

C) Toprak altındakiler, nur yüzlü büyükbabam

D) Hür gemiciler geçer akşamlan Boğaz’dan

E) İhtiyar gemiler salınır mavi sularında denizin

 

8. Eğiliyorsun bir (I)lâlenin içine(II)çiçek tozları(III)keskin bir koku, bulutlar (IV)bildik yüzleriyle geçiyor.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış bölümlerden hangi ikisi sıfat tamlamasıdır?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve IV.   D) III. ve IV.   E) II. ve III.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gerçekleri sıradan cümleler söyler bize.

B) O büyük cümleler de bize yalanları söyler.

C) Bu tek cümleyle kuşun kırık kanatları değer size

D) Çehov, Martı piyesinde ünlü bir yazara âşık olan genç kızı anlatır.

E) Taşralı öğretmen için bu sene kış erken gelmiştir.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük fiilden türemiş bir sıfattır?

A) Uysal bir sarı kedi gibi sokuluyor

B) Sarı samur saçlarını geriye atar

C) Hayali bir aşkın hayali parlar gözlerinde

D) Altın nakışlı Kubbealtı’na gömülür Cem.

E) Büründüm korkuyla telli ipek kaftana

 

11. (I)Simsiyah duvar, çeperli (II)kapkaranlık mağara. (III)Masmavi bir ışık süzülüyor, (IV)karmakarışık içimden geçiyor, (V)kaskatı toprağa ulaşıyor.

Pekiştirme sıfatları, sıfatın birinci ünlüsünden sonra m, p, r, s seslerinden uygun olanının getirilmesiyle oluşur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış pekiştirme sıfatlarından hangisi bu kurala aykırı oluşmuştur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. (I) Gece, rutubetli toprak kokuyor. (II) Düşünceme sinen bu koku beni başka dünyalara götürüyor. (III) Birçok dünya var şimdi. (IV) Ve ben o dünyalarla söyleşmekteyim. (V) Ona son ülke de senin olsun diyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı, hem belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı türde bir tamlamadır?

A) Sınırsız bir iklimde yol alır sevgin

B) Nice uykusuz gece geçirdim akşamdan öte

C) Gök ekinler sarardı mevsimi gelmeden

D) Ölü denizlere sensin can veren bu bahar

E) Kaplıca yoluna uğrardı Mevlâna Pir

 

14. Bir sıfat tamlamasının sonuna -lı eki getirilir ve meydana getirilen birlik bir adın sıfatı yapılır. Buna kurallı birleşik sıfat denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?

A) Adamın son derece güçlü ve sağlıklı bir görünümü vardı.

B) Kot giymişti ve başında sarı bir kovboy şapkası vardı.

C) Bu, uzun boylu, kırk yaşlarında esmer bir Kızılderili’ydi

D) Kendisinin en eski dostu olduğunu söylemişti bana.

E) Evli erkeklerin arasında gençlerin bulunması yanlıştır.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Böyle ele alınınca antolojinin kapsamı daha iyi beliriyor.

B) Kitabın asıl önemli yönü seçilen şiirlerin çok seviyeli olmasıdır.

C) Bu ozanlardan bir kısmı kitaba yeni şiirleriyle girmişti.

D) Şiirin belirli bir anlamı olmasını da istemiyorlardı.

E) Zaman zaman kolaya kaçsa bile yoğun bir şiir yükü var şiirlerinde

 

16. (I)Çok (II)uzun bir süre (III)sessizce oturduk. (IV)Sabırsızlıkla konuşmaya başlamasını bekledim; ama başladığında (V)şaşkınlıktan donakaldım.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Çocuk, babasının koluna (I)sımsıkı sarılmıştı. Adam bir eliyle araba kullanıyor, bir eliyle de çocuğun (II)simsiyah saçlarını okşuyordu. Geçtikleri kasabalarda, köylerde bütün evler (III)bembeyazdı. Geceleyin (IV)ıpıssız köy yollarında ya da (V)güpegündüz yol kenarında mola veriyorlardı.

Pekiştirmelerde sözcüğün birinci ünlüsünden sonra m, p, r, s, seslerinden uygun olanı getirilir ve oluşan hece sözcüğün başına eklenir.

Yukarıdaki pekiştirmelerden hangisi bu kuralın dışında oluşmuştur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Hangi düş, hangi dua unutturabilir mezarları?

B) Tazeyken yanık et kokusu çarpar mı insanı?

C) Vahşet niçin vahşetle açıklanmalı hep?

D) İnmedi mi beklediğin, son kara trenden?

E) Kimdi sana el sallayan geçen akşam?

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ne” sözcüğü tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ne yana baksam uyuklayan bir göl görüyorum.

B) Gök ne zaman iki kere güzel görünür?

C) Ne zaman kalbimizde başkent Ankara

D) Ne yanar söner uzaklarda bir fener?

E) Ne gün kavuşacağım İstanbul bakışlı gözlerine?

 

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bizden uzaklarda kocaman güneşler batıyor.

B) Mavi kelebekler yuva kuruyor saçlarımda

C) Seni küçük bir pınarda bekliyordu kaderin

D) Yorgun çınarlar sallanıyor kentin sokaklarında

E) Küçük gövdesi önce yaylandı, sonra düştü suya

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ne yalan söyleyeyim çok iyiliğini gördük.

B) Fukara bir köylü şehirde ne iş yapar?

C) Kafasını kaldırıp gözlüklerinin üstünden şöyle bir baktı.

D) Yine çıplak tepelere doğru koşar adım gidiyordu.

E) Alnı akıtmalı bir doru kısrak vardı.

 

22. (I)Geçmiş zamanın mirası, onlara dayanak oluyordu ama (II)o zaman gençtiler. Hayat (III)bazı bakımlardan daha zordu. Adam (IV)uzak bir kentten geliyordu. Babası (V)yeni ölmüştü.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Pantolonları yamalıklıyırtık ayakkabılıkirli yakalı çocuklar okula koşuyorlardı.

Bu cümlede altı çizili bölümlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üçü de kurallı birleşik sıfattır.

B) Üçü de iyelik eki almıştır.

C) Üçü de basit sözcüklerden oluşmuştur.

D) Üçü de ad tamlamasıdır.

E) Üçü de hal eki almıştır.

 

24. (I)Beyaz kelebekler uçuşuyor, (II)ağustos böcekleri durmaksızın ötüyor, (III)yedi renkli gökkuşağı (IV)kızıl ufuklarda gözüküyor, (V)genç kızlar yine de geleceğe ait güzel düşler kuruyorlardı.

Numaralanmış bölümlerden hangisi kurallı birleşik sıfattır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-D  3-E  4-A  5-B  6-D  7-C  8-D  9-E  10-A  11-D  12-B  13-E  14-C  15-A  16-B  17-E  18-A  19-D  20-C  21-C  22-E  23-A  24-C


79 Yorum Var: “Sıfat Test-1

    1. 20.soru çok saçma bir tane daha vardı. Kontrol edilmesi lazım lütfen ama gayet başarılı bir test.

    2. 20. soru yanlış değil A, B, D, E, şıklarında sıfat tamlaması özne iken C’de dolaylı tümleç oluyor, gayet de doğru .d

  1. Sorular güzel ama ben çözemiyorum yani soruları anlamıyorum bir türlü Tonguç kalemi dinledim öyle çözüyorum ama olmuyor bende bir sorun var kesin.

    1. Aynen arada ben de anlamıyorum sorun var bende de.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir