Servet-i Fünun Edebiyatı Etkinliği

Dosya içeriği:

Recaizade Mahmut Ekrem’in çevresinde toplanan yenilikçi genç edebiyatçılar tarafından oluşturulmuştur.

Divan edebiyatındaki “hiciv”, Halk edebiyatındaki “taşlama” ve Batı edebiyatındaki “izlenimci tenkit” ile paralellik gösterir.

Tevfik Fikret, toplumsal ve siyasal ortamı Han-ı Yağma, 95’e Doğru, Balıkçılar, Haluk’un Bayramı, Tarih-i Kadim, Promete, Sis gibi şiirleriyle eleştirmiştir.

Triyolede birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda,birinci kısmın ikinci mısrası,ikinci dörtlüğün sonunda tekrarlanır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul’un iç mahallelerindeki hayat tarzını hikaye ve romanlarında karikatürize etmiştir.

Yılmaz DAĞ tarafından sitemize gönderilen dosyada konular görsel olarak hazırlanan tablolarla zenginleştirilmiştir. Konu sonlarındaki etkinlikler ile işlenen konuların kalıcı olması amaçlanmıştır.

Servet-i Fünun Edebiyatı Etkinliği İndir! (Yılmaz DAĞ)


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir