Servet-i Fünun Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Servetifünun Edebiyatında olay çevresinde gelişen metinler, anlatmaya bağlı metin türleri olan hikâye ve roman etrafında gelişmiştir. Bu dönemde tiyatroya ait başarılı örnekler verilmez. Bunun en önemli nedeni tiyatronun Servetifünun dil anlayışına ve edebî görüşüne uymamasıdır. Süslü ve sanatlı bir dille yazan ve bireysel konulara yönelen Servetifünun sanatçısı için tiyatro önemli bir edebî tür değildir. Böylece Tanzimat’ta başlayan modern Türk tiyatroculuğunun bu dönemde gelişmesi yavaşlar. Bu dönem anlatmaya bağlı edebî metinleri ise hikâye ve roman etrafında gelişmiştir.

a. Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

b. Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler


1 Yorum Var: “Servet-i Fünun Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir