Şair Evlenmesi Kitabı Değerlendirme Soruları

1. Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyununu özetleyiniz. Özetinizi beş maddeyle sınırlayınız.(5*4=20p)

2. Şair Evlenmesi adlı oyunda bir toplumsal yergi(eleştiri) bulunmaktadır. Kitaptan seçeceğiniz bir örnekle bu yergiyi açıklayınız.

3. Şinasi’nin Şair Evlenmesi eserinden “toplum için sanat anlayışı” örneği yazınız.

4. Şair Evlenmesinden beş karakterin ve belli özellikleri verilmiştir. Kim olduklarını karşılarında verilen boşluğa yazınız.

  • Şakacı, şair, yüz görümlüğü yerine iki beyitlik şiir vermeyi hayal edecek kadar hayalperest
  • Olay örgüsünde iş bitirici rol, ince bir zekâ ve soğukkanlılık
  • Taşımaması gereken bir özellik olarak çıkar uğruna din istismarcılığı
  • Esas oğlanın asıl evlenmek istediği kişi
  • Mahalle kadınlarını andırır bir özellik, hileci olmak ve boşboğazlık

5. Hikmet Efendi’nin “Gülü seven dikenine katlanır.” diye tanımladığı roman kahramanı kimdir?

6. Aşağıda verilen bilgileri Şinasi’nin edebi kişiliğini düşünerek cevaplayınız.

  • İlk atasözleri kitabı
  • İlk şiir çevirisi
  • İlk tiyatro eseri
  • Fabl çevirileri yaptığı Fransız yazar
  • Çıkardığı özel gazetenin adı

7. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğu parantezle belirtilen yere yazınız.

a. Tanzimat döneminde, sanat için sanat anlayışını benimseyen Şinasi, Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. ( )

b. Şair Evlenmesi tek perdelik bir oyundur. ( )

8. Şair Evlenmesi oyunu nasıl sonlanmıştır? Siz yazarı olsaydınız nasıl bir son yazardınız?

Birinci sorunun doğru cevabı yirmi diğer soruların doğru cevabı beş puandır. Kopyaya yeltenmeden yanıtlayınız. BAŞARILAR…

İYİ Kİ KİTAPLAR VAR…

Şair Evlenmesi Kitabı Değerlendirme Soruları İndir! (Hacer GÜL BAĞCI)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir