Nazım Şekli (Nazım Biçimi)

Bir yapıt ya da yazınsal yaratının dışsal yapısına, içerik dışında kalan öğelerine “biçim (şekil)” denir. Manzumelerin uyak örgüsü, nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına ise “nazım biçimi (şekli)” denir.

Halk edebiyatında nazım biçimi olarak “destan, koşma, semai, varsağı, mâni, türkü, ilahi, nefes, şathiye vb.” kullanılmıştır.

Klasik Türk edebiyatında (divan edebiyatı) nazım biçimi olarak “gazel, kaside, mesnevi, mersiye, muhammes, müseddes, terbi, müstezat, terkibibent, terciibent, rubaî, murabba, şarkı, tuyuğ vb.” kullanılmıştır.

Tanzimat sonrası Türk edebiyatında ise Batı’nın etkisiyle yeni nazım biçimleri olarak “sone, terza-rima, serbest müstezat” gibi biçimler karşımıza çıkar.

78 Yorum Var: “Nazım Şekli (Nazım Biçimi)

  1. Çok teşekkür ederim, nazım şekliyle nazım birimini karıştırıyordum şimdi karıştırmıyorum.

  2. Aradılar bir tenhada buldular
    Yaşlandılar şıvganlarım kırdılar
    Yaz bahar ayında bir ad verdiler
    Yandım gittim ala karlı dağ iken
    Yukarıdaki dörtlük nazım şekillerinden hangisine örnek olabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir