Muhbir Gazetesi (1867)

Muhbir Gazetesi

Kurucusu Ali Suavi’dir. Hükümeti sert bir dille eleştirdiğinden gazete kapanmıştır. Yurt dışında çıkan bu gazete Türkçe olmakla birlikte; Fransızca, Arapça, Almanca, İngilizce ve hatta İbranice olarak yayın yapıyordu. Fransızca ve İngilizce ekler de veren Muhbir, Mustafa Fazıl Paşa’nın maddi desteğiyle 1867-1868 yıllarında 50 sayı kadar yayımlandı.

Ocak 1867 de çıkmaya başlayan siyasî bir gazetedir. Haftada üç defa, 4 sayfa olarak çıkan bu gazete, Diyarbakırlı Filip Efendi tarafından kurulmuştur.

Muhbir, ilk sayısından başlayarak, iç meseleler hakkında halkı aydınlatmıştır. Bu meseleler arasında Girit meselesi önemli bir yer tutar. Her sayısında Girit meselesinin aldığı şekil dikkatle izlenmiş, Girit Hıristiyanları tarafından ağır tecavüzlere uğrayan Müslümanlara maddi yardım yapılması da Muhbir tarafından sağlanmıştır. Gazete, Girit Müslümanlarına yardım için özel bir sayı (28. sayı) da çıkarmıştır. Bu sayıdan elde edilen parayı gazetenin sahibi Filip Efendi Girit’e götürerek dağıtmıştır.

Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi ilk sayısından başlayarak Muhbir’de birçok yazılar yazmışlardır. Muhbir’de çıkan bu yazılarda dikkati çeken ilk nokta, ifadesinin o zamana kadar Türk gazetelerinin hiçbirinde görülmemiş olan sadeliğidir.

Muhbir’de hükümetin tutumuna karşı aleyhte yazılar çıkması gazetenin bir ay süre ile kapatılmasına sebep olmuştur. 25 Nisan 1867′de yeniden çıkmaya başlamıştır. Muhbir’deki yazılarından ve hükümete karşı muhalefet yolunu tutmasından öfkelenen Âli Paşa, Ziya Bey’i 9 Mayıs 1867′de Kıbrıs Mutasaraflığı ile İstanbul’dan uzaklaştırmak istemiştir. Ancak, o sırada Yeni Osmanlılar hareketini destekleyen Mustafa Fâzıl Paşa, Ziya Bey ve Namık Kemal’i Avrupa’ya gitmeye ve burada cemiyet adına yazı yazmaya çağırmıştır. Ziya Bey ile Namık Kemal 17 Mayıs 1867′de gizlice Avrupa’ya kaçmışlardır. Suavi de sürgünde bulunduğu Kastamonu’dan 22 Mayıs 1867′de Avrupa’ya kaçırılmıştır. Ali Suavi, 31 Ağustos 1867′de Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına Londra’da Muhbir’i çıkarmaya başlamıştır. 27 Mayıs 1867′de çıkan 55. sayısından sonra hükümetçe kapatılmıştır.

3 Yorum Var: “Muhbir Gazetesi (1867)

  1. En Önemliler;
    Takvimi Vekayi :İlk resmi Türk gazetesi (1831)
    Ceride-i Havadis: William Churchill- İlk yarı resmi gaz. (1840)
    Tercüman-ı Ahval: Şinasi ve Agah Efendi-ilk özel gaz.(1860)
    Tasvir-i Efkar: Şinasi-ikinci özel gaz. (1862)

  2. Geçmiş zamanlarda insanlar harika şeyler yapmış ama şu anda insanlar amaçsız şeyler yapıyor, inşallah böyle nesiller daha devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir