M ile Başlayan Kahraman-Eser-Tür-Yazar Sözlüğü

Macide, Huzur (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Macide, İçimizdeki Şeytan (roman), Sabahattin Ali

Macide, Seviyye Talip (roman), Halide Edip Adıvar

Macit, Fatih-Harbiye (roman), Peyami Safa

Madam Potiş, Şık (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mahir Bey, Mahşer (roman), Peyami Safa

Mahir, Şıpsevdi (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mahmut Efendi, Damga (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mahmut Ersoy, Kurtlar Sofrası (roman), Attila İlhan

Mahmut Han, Ağrı Dağı Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Mahmut, Aganta Burina Burinata (roman), Halikarnas Balıkçısı

Mahmut, Demirciler Çarşısı Cinayeti (roman), Yaşar Kemal

Mahmut, Sevgili Arsız Ölüm (roman), Latife Tekin

Mahpeyker, İntibah (roman), Namık Kemal

Majör Will, Sodom ve Gomore (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Makbule Hanım, Allah’ın Süngüleri (roman), Attilâ İlhan

Makbule Hanım, Sodom ve Gomore (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mal Hatun, Konak (roman). Mustafa Necati Sepetçioğlu

Malhun Hatun, Osmancık (roman), Tarık Buğra

Malik, Cemile (roman), Orhan Kemal

Manas, Manas (destan), Anonim

Mansur, Turfanda mı Yoksa Turfa mı (roman), Mizancı Murat

Mansurzade Hüseyin Efendi, Panorama (roman), Yakup Kadri Karaosma­noğlu

Maraz Ali, Rahmet Yolları Kesti (roman), Kemal Tahir

Margrit, Felatun Bey ile Rakım Efendi (roman), Ahmet Mithat Efendi

Maria Puder, Kürk Mantolu Madonna (roman), Sabahattin Ali

Maşuk Bey, Şık (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Matmazel Adel, Şık (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Matmazel Noraliya, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (roman), Peyami Safa

Mazlum, Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Mazlume, Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Mebrure, Sözde Kızlar (roman), Peyami Safa

Mebus Şerif Hayri Bey, Acımak (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mecnun, Leyla vü Mecnun (mesnevi), Fuzûlî

Mefharet, Yalnızız (roman), Peyami Safa

Meftun, Şıpsevdi (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Mehdi Azamoviç, Drina’da Son Gün (roman), Faik Baysal

Mehmene Banu, Ferhat ile Şirin (halk hikâyesi), Anonim

Mehmet Akif Ersoy, Firavun İmanı (roman), Tarık Buğra

Mehmet Ali, Yaban (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mehmet Ali, Zenciler Birbirine Benzemez (roman), Attila İlhan

Mehmet Çavuş, Ateşten Gömlek (roman), Halide Edip Adıvar

Mehmet Çelebi, Hep O Şarkı (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mehmet Dalkesen, Teneke (roman), Yaşar Kemal

Mehmet Efendi, Turfanda mı Yoksa Turfa mı (roman), Mizancı Murat

Mehmet Nihat Efendi, Yeşil Gece (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mehmet Reşit Efendi, Küçük Ağa (roman), Tarık Buğra

Mehmet Siyavuş, Çağlayanlar (hikâye), Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Mehmet, Celaleddin Harzemşah (tiyatro), Namık Kemal

Mehmet, Doludizgin (roman), Samim Kocagöz

Mehmet, Eskici ve Oğulları (roman), Orhan Kemal

Mehmet, Yeni Hayat (roman), Orhan Pamuk

Mehtap, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (roman), Sevgi Soysal

Melahat Hanım, Mürebbiye (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Melahat Hanım, Ortakçılar (roman), Talip Apaydın

Melek, Medar-ı Maişet Motoru (roman), Sait Faik Abasıyanık

Melekî, Kösem Sultan (tiyatro), Ahmet Turan Oflazoğlu

Meletos, Sokrates Savunuyor (tiyatro), Ahmet Turan Oflazoğlu

Meli, Korsan Çıkmazı (roman), Nezihe Meriç

Meliha, Bir Akşamdı (roman), Peyami Safa

Melik Danişmend Ahmet Gazi, Danişmend Gazi Destanı (destan), Anonim

Melike, Şimşek (roman), Peyami Safa

Memidik, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Memo, Ağrı Dağı Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Memo, Cemo (roman), Kemal Bilbaşar

Memo, Memo (roman), Kemal Bilbaşar

Menelaus, İlyada (destan), Homeros

Meral, Yalnızız (roman), Peyami Safa

Meryem, Hüsrev ü Şîrîn (mesnevi), Şeyhî

Meryem, Sokaktaki Adam (roman), Attila İlhan

Meryemce, Orta Direk (roman), Yaşar Kemal

Meryemce, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Mesrure, Miskinler Tekkesi (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mestan, Gülnihal, (tiyatro), Namık Kemal

Mesture, Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Metin Kutbay, Tutunamayanlar (roman), Oğuz Atay

Metin, Sessiz Ev (roman), Orhan Pamuk

Meveddet Hanım, Acımak (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mevhibe Hanım, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (roman), Sevgi Soysal

Mihailoviç, Drina’da Son Gün (roman), Faik Baysal

Mihîn Bânû, Hüsrev ü Şîrîn (mesnevi), Şeyhî

Mihrâb, Cemşîd ü Hurşîd (mesnevi), Ahmedî

Mihri Cihan, Celaleddin Harzemşah (tiyatro), Namık Kemal

Miralay Muhsin, Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Misis Jonathan, Canlı Maymun Lokantası (tiyatro), Güngör Dilmen

Miss Fany Moore, Sodom ve Gomore (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Mister Jonathan, Canlı Maymun Lokantası (tiyatro), Güngör Dilmen

Mister Ziklas, Felatun Bey ile Bakım Efendi (roman), Ahmet Mithat Efendi

Mişel, Araba Sevdası (roman), Recaizade Mahmut Ekrem

Molla Mahmut, Toz Duman İçinde (roman), Talip Apaydın

Molla-yı Cünun, Hüsn ü Aşk (mesnevi), Şeyh Galip

Mordaç, Drina’da Son Gün (roman), Faik Baysal

Mordahay, Kurtlar Sofrası (roman), Attila İlhan

Mortocu Zekeriya Hoca, Esir Şehrin İnsanları (roman), Kemal Tahir

Mösyö Piyer, Araba Sevdası (roman), Recaizade Mahmut Ekrem

Mualla, Bir Tereddüdün Romanı (roman), Peyami Safa

Muazzez, Kuyucaklı Yusuf (roman), Sabahattin Ali

Muazzez, Mahşer (roman), Peyami Safa

Muhittin, Cevdet Bey ve Oğulları (roman), Orhan Pamuk

Muhlis Bey, Sahnenin Dışındakiler (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Muhsin Bey, Kalp Ağrısı (roman), Halide Edip Adıvar

Muhsin Çelebi, Pembe İncili Kaftan (hikâye), Ömer Seyfettin

Muhtar Bey, Gülnihal (tiyatro), Namık Kemal

Muhtar Feyzi, Rahmet Yolları Kesti (roman), Kemal Tahir

Muhtar Hüsnü, Yılanların Öcü (roman), Fakir Baykurt

Muhtar Sefer, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Muhtar, Kar (roman), Orhan Pamuk

Muhterem Efendi, Ayyar Hamza (tiyatro/uyarlama), Direktör Âli Bey

Munise, Çalıkuşu (roman), Reşat Nuri Güntekin

Murad (Deli Kurt), Deli Kurt (roman), Hüseyin Nihal Atsız

Murat Ağa, Sağırdere (roman), Kemal Tahir

Murat Bey, Ankara (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Murat Ören, Bozkırdaki Çekirdek (roman), Kemal Tahir

Murat, Boş Beşik (tiyatro), Necati Cumalı

Murat, Dikmen Yıldızı (roman), Aka Gündüz

Murat, Her Gece Bodrum (roman), Selim İleri

Murat, Hür Şehrin İnsanları (roman), Kemal Tahir

Murat, Beis Bey (tiyatro), Necip Fazıl Kısakürek

Murat, Toz Duman İçinde (roman), Talip Apaydın

Murtaza, Murtaza (roman), Orhan Kemal

Murtaza Ağa, Teneke (roman), Yaşar Kemal

Murtaza Bey, Demirciler Çarşısı Cinayeti (roman), Yaşar Kemal

Murtaza Bey, Paydos (tiyatro), Cevap Fehmi Başkut

Mustafa İnan, Bir Bilim Adamının Romanı (roman), Oğuz Atay

Mustafa Kemal Paşa, Küçük Ağa Ankara’da (roman), Tarık Buğra

Mustafa Kemal, Allah’ın Süngüleri (roman), Attilâ İlhan

Mustafa Ural, Karartma Geceleri (roman), Rıfat İlgaz

Mustafa, Devlet Kuşu (roman), Orhan Kemal

Mustafa, Uzun Hikâye (hikâye), Mustafa Kutlu

Mustafa, Yılkı Atı (roman), Abbas Sayar

Muttalip Bey, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Muvakkit Nuri Efendi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Muzaffer Bey, Hanımın Çiftliği (roman), Orhan Kemal

Muzaffer, Damga (roman), Reşat Nuri Güntekin

Mübarek, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Müberra, Drina’da Son Gün (roman), Faik Baysal

Müfit, Şimşek (roman), Peyami Safa

Müjgân, Bir Düğün Gecesi (roman), Adalet Ağaoğlu

Müjgân, Çalıkuşu (roman), Reşat Nuri Güntekin

Müjgân, Doludizgin (roman), Samim Kocagöz

Müjgân, Kalpaklılar (roman), Samim Kocagöz

Mükerrem, Yolpalas Cinayeti (roman), Halide Edip Adıvar

Mümin Dede, Beyaz Gemi (roman), Cengiz Aytmatov

Mümtaz, Huzur (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Mümtaz, Kılavuz (roman), Bilge Karasu

Münif Sabri, Dersaadet’te Sabah Ezanları (roman), Attilâ İlhan

Münire, Hep O Şarkı (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Münire, Uzun Hikâye (hikâye), Mustafa Kutlu

Mürşit Efendi, Acımak (roman), Reşat Nuri Güntekin

Müslüm, Binboğalar Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Müslüm, Kan Davası (roman), Reşat Nuri Güntekin

Müştak Bey, Şair Evlenmesi (tiyatro), İbrahim Şinasi


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir