LYS Edebiyat Deneme Sınavı-1

1. Otuz küsur yıldır yazıyorum, eserlerim bilmem kaçıncı kez basıldı. Okurlardan yüzlerce, binlerce mesaj aldım. Gazeteler, dergiler, televizyonlar benimle röportajlar yaptılar. Böyle bir konuma ulaşmak kolay olmadı. Eğer bugün el üstünde tutulan bir yazarsam bunun en önemli nedeni dayatmalara boyun eğmeyişimdir.

Bu parçada geçen "dayatmalara boyun eğmemek" sözüyle yazar, neyi anlatmak istemiştir?

A) Okurların isteklerini dikkate almadığını

B) Kendisine gösterilen ilgiden mutlu olduğunu

C) Kalıcı yapıtlar ortaya koymasını sıradışı kişiliğine bağladığını

D) Özgürlüğüne tüm sanatçılardan daha tutkun olduğunu

E) Eserlerini baskılardan etkilenmeden kaleme aldığını

 

2. Son yıllarda genç şairler farklı bir şiire doğru gidiyor. Hangisinin şiirini okusanız, geçmişe dönüş eğilimi çıkıyor karşınıza. Bu arada şairlerin saçları ağardıkça şiirleri berraklaşıyor. Bu durum, yazın adamlarımızca şiirimizin geleceği için önemli bir kazanım olarak görülüyor.

Bu parçadaki altı çizili bölümde şairlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairlerin yaşı ilerledikçe daha az şiir yazdığı

B) Genç şairler içinde iyi şiir yazanların olmadığı

C) Eskiyi taklit eden şairlerin nitelikli şiirler yazdığı

D) Şairlerin, yaşlandıkça daha güzel şiirler yazdığı

E) Genç şairlerin yaşlı şairleri örnek alması gerektiği

 

3. (I) Yazar, dizi romanlarının sonuncusu olan bu romanında okura, öncelikle kahramanları aracılığıyla ısınma turları attırıyor. (II) Tabii ki okurun onlara ısınması hiç de zor olmuyor. (III) Çünkü onlar hiç de yabancı olmadığımız, günlük yaşamda her gün karşılaştığımız tipler. (IV) Bunu mizahi bir dille yaparken, yan tipleri ve olayları da zaman zaman üzüntü verici bir biçimde, zaman zaman da eğlenceli anlatıyor yazar. (V) Televizyon figürlerinin, magazincilerin ve İnternet kullanıcılarının geniş biçimde yer aldığı kitapta en önemli düğüm hiç kuşku yok ki bu insan ilişkileri.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlardan söz edilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. 1980'li yılları konu alan romanlardaki birbirinden çok farklı tanıklıklar, kuşkusuz bakış açımızı zenginleştiriyor; —-.

Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) o döneme farklı pencerelerden bakmamızı sağlıyor

B) o yıllarda yaşananların yazarlarca nasıl algılandığını gösteriyor

C) o döneme ilişkin değerlendirmelerimizde ufuk açıcı bir işlev üstleniyor

D) o dönemle ilgili olarak dar bir açıdan, tek yönlü değerlendirmeler yapmaktan kurtarıyor bizi

E) o dönemde, roman sanatının ancak bir arpa boyu yol alabildiğini gösteriyor bize. 

 

5. (I) Hayatta ben de varım demenin, duyguların sığınağı olan kalplere kendi imzasını atma merakının ve endişesinin tecellisidir şiir. (II) Bu imza, insanın varlığıyla beraber gönüllere atılmış ve bugün de atılmakta… (III) Okuyucular bu söz imzasını kendine göre yorumlama çabası içerisinde ona yepyeni renkler ve şekiller vermekte, şiiri zenginleştirmektedir. (IV) İmgesiz şiir, sığdır ve okuyucuyu tembelliğe iter. (V) Bu açıdan bakınca şiiri yazan şair olsa da onu şiir burçlarında dalgalandıran, ona katkıda bulunan, okuyuculardır. (VI) Dolayısıyla şairler, şiir gücünü açığa çıkaran okurlara çok şey borçludur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

 

6. Psikiyatri açısından herhangi bir ürün, dünyayı anlamayı sağlayan materyal olarak değil, ürünü veren bireylerin psikolojilerinin anlaşılmasına imkân sağlayan araçlar olarak değer taşır. Dolayısıyla roman, bize dış dünyayı tanıtmaz; bizim, yazarın iç dünyasını tanımamızı sağlar.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Edebiyatın diğer sanatlarla ilişkisinden

B) Romanın işlevinden

C) Romancının psikolojisinden

D) Roman yazmada amacın ne olduğundan

E) Sanat ve insan ilişkisinden

 

7. İlimde, sanatta, kültür ve teknikte ilerlemiş milletlerin dilleri de zengindir. Dilleri zengin olan milletlerin dünyadaki varlığı da zengindir. Âlemdeki hâkimiyetiniz dilinizin gücü oranındadır. Dilinizin gücü, hâkimiyetinizin gücü demektir.

Bu parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Her millet, dünyada dilinin gücü oranında söz sahibidir.

B) Dil, milletleri diğer milletlerden ayıran en önemli özelliktir.

C) Dili gelişmiş olan milletlerin sanatı da gelişmiştir.

D) Dili zayıf olan milletlerin varlığını sürdürmesi mümkün değildir.          

E) Her millet, kendi dilini diğer toplumlara benimsetmek için uğraşır.

 

8. —-. Sinemaya profesyonel baktığımı düşünüyorum ve böyle bakanlarla çalışmak istiyorum. Oyunculuk konusunda iyi olduğum kanısındayım. Sanırım adı sanı duyulmuş yönetmenlerin dikkatini de bu yüzden çektim. Takdir almadığım hiçbir filmim olmadı. "Ben yaptım, oldu." ya da "Benim adım şu, ben ne yapsam olur." zihniyetiyle bakanlarla da çalışmak istemem açıkçası. Ben öyle değilim çünkü.

Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) Ben yaptığım işi en iyi şekilde yapmak istiyorum

B) Oyunculuk dendi mi kendi doğrularım var benim

C) Hep ünlü yönetmenlerle çalıştığımı söyleyemem

D) Şimdiye kadar birçok amatör projede yer aldım

E) Sinemada kendi ilkelerimden taviz vermedim hiç

 

9. Haşim, başkalarının şiirlerini çalıp kendisininmiş gibi söylemekle çok suçlanmıştır. Öldükten sonra bile hırsızlık suçlamalarından kurtulamayan Haşim, haklı olarak, şiirin çalınamayacağı kanısındaydı. Özellikle başka dillerde yazılmış bir şiirden asıl anlamıyla hırsızlık asla mümkün değildir ona göre. Çünkü şiir, yazıldığı dilin ses ve anlam değerlerine çok sıkı bir biçimde bağlıdır. Bir şair başka dilde yazılmış bir şiirden ancak esinlenebilir.

Bu parçada Haşim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Başkalarının şiirlerini çalmakla suçlandığına

B) Şiir çalmanın mümkün olmadığına inandığına

C) Başkalarının kendi şiirlerinden yararlanmalarına hoşgörüyle baktığına

D) Şiirin yazıldığı dilin ses ve anlam özelliklerine derinden bağlı bulunduğuna inandığına

E) Başka dillerde yazılan şiirlerden, çalma değil esinlenmenin mümkün olduğunu düşündüğüne 

 

10. O, Sartre'ın, Camus'nun yapıtlarını ilk kez dilimize kazandırmıştır. Edebiyatçı yanını frenleyen gazetecilik uğraşıyla edebiyat çalışmalarını ister istemez birlikte götürmek durumunda kalmıştır. Ama her zaman köşe yazılarında edebiyata açık bir pencere bırakmayı başarmıştır. Gazetelerde yayımlanan günlük yazılarını topladığı kitaplarda bile bir edebiyat tadı vardır. Edebiyatımızdaki yazarlarla ilgili sözlüklerde şiirden çok deneme, söyleşi, anı, roman, öykü türündeki kitaplarının olduğu anlatılır.

Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Batılı yazarlardan çeviriler yaptığı

B) Edebiyatçılığının gazete yazılarında da hissedildiği

C) Düz yazı türlerinde daha çok ürün verdiği

D) Şiirlerinin estetik yönden başarılı olmadığı

E) Gazeteciliğinin, edebiyatçılığını sınırladığı

 

11. Yazın yaşamına şiirle başlayan sanatçı, ilk şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Halk şiirinin izlerinin açıkça görüldüğü bu şiirleri, çeşitli dergilerde yayınlandı. Şiir yazmayı sürdürürken öyküyü de denedi. Daha sonra öyküye ağırlık verdi; ama şiiri hiç bırakmadı. Öykülerine toplumsal gerçeklikleri başarılı gözlemleriyle dile getirdi. Toplumsal eğilimli bu öykülerinde, insanları çevreleriyle birlikte ustaca ele aldı. Yapmacıklıktan uzak, yalın bir dil kullandı öykülerinde.

Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Öykülerinde toplumsal olayları anlattığına

B) Öykülerinde doğal bir anlatım kullandığına

C) İlk şiirlerini halk şiirinin etkisiyle yazdığına

D) Öyküye başladıktan sonra şiir yazmayı bıraktığına

E) Öykülerinde gözlemlediklerini ustaca yansıttığına

 

12. Yazın çeşitleri içinde en çok deneme tarzını severim. Kısa ve özlü tespitleri, söyleşi ve dertleşme havası içinde okuyucuya aktaran bir yazın çeşididir deneme. Şiir gibi söz oyununa, roman gibi yazarın ütopyasına dayanmaz deneme. Bu arada her deneme sarmaz beni. Herhangi bir konuda kişisel görüşlerle bezenmiş damıtık düşüncelerden oluşan denemeler hemencecik sarıverir belleğimi. Melih Cevdet Anday, Salah Birsel, Oktay Akbal ve Vedat Günyol'un denemeleri bu türdendir. Bu yazın ustalarını okumak bir ayrıcalıktır, benim için. Deyim yerindeyse; tadına doyum olmaz bu ustaların denemelerini okumaya.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Örneklerden yararlanılmıştır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Tanımlamaya yer verilmiştir.

D) Denemenin önemi ve işlevi vurgulanmıştır.

E) Denemeyle ilgili kişisel kanılar aktarılmıştır.

 

13. Çiçeği sevdiğini dilinden düşürmeyen, "Çiçek her yerde çiçektir ve güzeldir." deyip çiçekleri rahatlıkla koparanlar var. Bu kişiler gibi düşünmüyorum ben. Hatta onların düşüncelerini yanlış buluyor, yadırgıyorum onları. "Çiçek dalında güzeldir." görüşünü doğru buluyorum ben. Çiçek seven biri, çiçekleri dalından nasıl koparır? Dalından koparılan her çiçek, kısa zamanda solar gider ve güzelliğini yitirir. O hâlde çiçeği sevdiğimizi söylüyorsak çiçekleri asla koparmayalım.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama  

B) Tartışma

C) Tanık gösterme     

D) Tanımlama

E) Sayısal verilerden yararlanma

 

14. Ünlü bilgin ( ) akılla ilgili olarak şöyle diyor ( ) "Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli ama akıllı olmalıyız (  )"

Bu parçada parantez ( ) içindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (:) (.)     

B) (,) (;) (…)

C) (,) (,) (.)     

D) (,) (;) (.)

E) (;) (:) (!) 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Törende Zeynep'de şiir okuyacak mıydı?

B) O da biraz beklese olmaz mıydı sanki?

C) Sosyal etkinlikler de yapıyor musunuz?

D) Ne yazık ki taksi de gelmedi, otobüs de.

E) Siz de Gölcük'te mi oturuyorsunuz?

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" sözcüğü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Annem, Anadolu türkülerini çok güzel söyler.

B) Güzel bir günün ardından evimize döndük.

C) Güzel yazı, her nerede olursa olsun okur bulur.

D) Anadolu'nun güzel köylerini gördüm, sıcak insanlarını tanıdım.

E) Çocuklarına güzel bir gelecek hazırlamak için çaba gösteriyor.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, gelecek zamanın rivayeti biçimindedir?

A) Babası iki hafta sonra ameliyat olacaktı.

B) Otobüs duraklarının yeri değiştirilecekmiş.

C) Sen de aynı saatte mi işten çıkacaksın?

D) Adamcağız bu evde tek başına yaşıyormuş.

E) Yaz aylarında şehirlerde kimse kalmazmış.

 

18. (I) Çocukken yazlık sinemaları çok severdik. (II) Küçücük kasabamızda yazlık sinemalar yaşamımızı renklendirirdi. (III) Hep birlikte sıcak yaz akşamlarında o sinemalara giderdik. (IV) O sinemalarda en güzel filmler bizi beklerdi. (V) İzlediğimiz filmleri hafta boyunca birbirimize anlatırdık.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin öğeleri dolaylı tümleç, özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) I. ve II.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) IV. ve V.

 

19. Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kurallı bir cümledir.

B) Olumlu bir cümledir.

C) Öznesi bir söz grubundan oluşmaktadır.

D) Birden çok yan cümleciği olan birleşik bir cümledir.

E) Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Makineyi yatmadan önce kapatmayı unutmayınız.

B) Bilgisayarın arızasını tespit ve gidermeye çalıştı.

C) Kullanma kılavuzunu okumadan bu makineyi çalıştırmayın.

D) Makinenin arıza ışığı yanarsa lütfen servisi arayınız.

E) Dilek ve şikâyetlerinizi elektronik posta adresimize gönderebilirsiz.

 

21. Yaprak dergisi döneminde şiirde yeni eğilimler içine giren sanatçı, şaşırtıcılıktan, yadırgatıcılıktan uzaklaşırken, duygular, yaşama sevinci, gündelik yaşamın ve sokaktaki insanların sorunlarına ağırlık vermeye başlamıştır. Durmadan araştırmalar yaparak, yeni denemelerle şiirini sürekli ileri götürmeye çalışmıştır. Moliere, Gogol, Sartre gibi yazarlardan çeviriler yapmış; eleştiri ve öyküler yazmıştır. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirip "Nasrettin Hoca Hikâyeleri" kitabını yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkü Tamer

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Veli

D) Melih Cevdet Anday

E) Ece Ayhan 

 

22. Yapıtlarında güç yaşama koşulları içindeki küçük insanları, onların geçim sıkıntılarını canlandırır. Ancak sanat anlayışı yalnızca tanıklık etmeyi değil, halkın daha iyi bir yaşama ulaşmasına yardımcı olacak uyarıcı, yönlendirici bir gerçekçilik yolunu izlemiştir. İlk ürünlerinde 1930'larda kendi yaşam öyküsünden çizgilere dayanan bir çerçevede, Çukurova'da tarım ve fabrika işçilerinin sorunlarını işlemiş, daha sonra ise yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da gurbetçilerin, kenar mahalle insanlarının, işçilerin dünyasını yansıtmıştır. Yaşamı geniş bir biçimde kapsayan yapıtları için cezaevi gözlemleri de malzeme olmuştur. Çamaşırcının Kızı, Grev, Arka Sokak, Babil Kulesi bazı yapıtlarındandır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Haldun Taner

C) Memduh Şevket Esendal

D) Orhan Kemal

E) Sait Faik Abasıyanık

 

Gül hazin, sünbül perîşân, bâğ-ı zarın şevki yok

Derd-nâk olmuş hezârın nağme-kârın şevki yok

Başka bir hâletle çağlar cûy-bârın şevki yok

Geldi amma neyleyim sensiz bahârın şevki yok

23. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı         

B) Kaside      

C) Mesnevi

D) Müstezat   

E) Müseddes

 

 

24. —-, Fecr-i Âti edebî topluluğundan sonra 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi yedi gencin bir kitap çıkararak başlatmak istedikleri edebî harekettir. Bu hareketi başlatan gençlerin kimi lisede, kimi üniversitede öğrencidir. —- bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Yalın, kolay anlaşılır, düz anlatımlı, millî temalarla dolu bu şiir anlayışına karşı çıkmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yedi Meşaleciler – Beş Hececilere

B) Garip akımı – Beş Hececilere

C) Yedi Meşaleciler – Garip akımına

D) Garip akımı – Yedi Meşalecilere

E) İkinci Yeni akımı – Garipçilere

 

25. Türk edebiyatında —- diye de adlandırılan bu akım, şiirdeki sözcük hiyerarşisini ve parıltılı sözcüklerin egemenliğini yıkmıştır. Sokaktaki insanı ön plana çıkarmış, biçimi şiirin kalıbıyken kendisi hâline getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Beş Hececiler

B) Yedi Meşaleciler

C) Fecr-i Ati

D) Birinci Yeni

E) İkinci Yeni

 

26. Şiire I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlayan —-, Anadolu'yu ve orta hâlli insan tipini şiire soktular. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik, işledikleri başlıca konulardır. Millî Edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. Bunda da oldukça başarılı olmuşlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Beş Hececiler

B) Garip akım

C) Yedi Meşaleciler

D) Fecr-i Aticiler

E) İkinci Yeni akımı

 

27. Şiirde söyleyişe büyük değer veren ve asıl olanın anlam değil, anlatım olduğunu savunan sanatçı, şiiri sessiz bir musikiye benzetir. Tanzimatçıları nutukçu olmakla, Servet-i Fünuncuları ise bireysel bir taklitçilikle suçlayan sanatçı, şiirde iki unsurun önemli olduğunu vurgulamıştır: Bunlardan biri İstanbul Türkçesinin kullanılması, diğeri ise şiirde ritmin sağlanmasıdır. Şiirlerinde divan edebiyatının gül, bülbül, aşk, şarap mazmunlarını kullanmış, ancak şiiri günümüz Türkçesiyle yazmıştır. Nedim'den sonra ikinci İstanbul âşığı ve şarkı ustası sayılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Tevfik Fikret

D) Ahmet Haşim

E) Recaizade Mahmut Ekrem 

 

28. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir gazelin makta (son) beyitidir?

A) Bir zamân biz dahi hem-sohbet-i cânâne idük

Gülüne bülbül idük şemsine pervâne idük

B) Erişip bahâra bülbül yenilendi sohbeti-i gül

Yine nevbet-i tahammül dil-i bî-karâre düştü

C) Nâbî ile ol âfetin ahvâlini naklet

Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ'dan usandık

D) Bir mevsim-i bahârına geldik ki âlemin

Bülbül hâmûş havz tehî gülsitân harâb

E) Kendi söyler, kendi dinler, kimse bilmez hâlini

Ehl-i aşka kimyâ bir nây, bir ben, bir gönül

 

29. XVII. yüzyıl saz şairleri arasında yer alır. Gençliğinde Murat Reis'in yanında bulunmuş bir yeniçeri şairidir. II. Osman'ın şehit edilmesi, İran Şah'ı I. Abbas'ın Bağdat'ı fethi, IV. Murat'ın Bağdat'ı kuşatması üzerine şiirler, destanlar söylemiş; dönemindeki tarihî olaylarla ilgilenmiştir. Şairin ünü XVII. yüzyılın ilk yarısında iyice yayılmış ve şiirleri özellikle sınır boylarında ve yeniçeriler arasında okunmuştur. Bağdat Kuşatması sırasında bir hücum anında atılan oklarla yaralanıp Dicle'ye düşerek ölmesi, padişahı ve orduyu üzmüştür. Genç Osman üzerine söylemiş olduğu destan, onun en ünlü şiirleri arasında yer alır.

Bu parçada sözü edilen ozan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu

B) Kayıkçı Kul Mustafa

C) Dadaloğlu

D) Âşık Ömer

E) Pir Sultan Abdal

 

30. Halide Edip Adıvar, —- romanında İzmir'in işgalinin ardından yaşanan umutsuzluklarla Millî Mücadele'nin doğuşunu ve zaferle sonuçlanmasını işler. Reşat Nuri Güntekin ise —- romanında idealist bir öğretmen olan Feride'yi Anadolu'ya gönderir. Onun cehaletle mücadelesini anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaban – Ankara

B) Yeşil Gece – Kiralık Konak

C) Ankara – Yeşil Gece

D) Sinekli Bakkal – Yeni Turan

E) Ateşten Gömlek – Çalıkuşu

 

31. Beş perde olarak düzenlediği oyunlarını kimi zaman düz yazıyla kimi zaman şiir biçiminde kimi zaman da şiir ve düz yazıyı birlikte kullanarak yazmıştır. Toplumun her kesiminden insanı canlandırmada çok ustadır. Romantizmin ilk işaretleri onun yapıtlarında görülür. Yanlışlıklar Komedisi, Hamlet gibi yapıtlarıyla geniş bir üne kavuşmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare

B) J. J. Rausseau

C) Victor Hugo

D) Racine

E) Moliere

 

Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun

Memleket isterim

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun

32. Bu şiirdeki gerçeklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yurdun doğal güzellikleri

B) Sevdiklerine kavuşma isteği

C) Yurt özlemi

D) Yaşanabilir güzel bir yurt özlemi

E) Ayrılık acısı

 

33. —-, bir ulusun eski devirlerinden seçilerek getirilmiş, hikmetli, özlü sözlerdir. Bütün milletlerin bu türden sözleri vardır. Gelecek nesillere millet hafızasının gönderdiği mesaj ve uyarıdır. Bir bakıma tecrübe aktarımı ve nasihat cümleleridir. Kısalığı ve özlülüğüyle hafızalarda kalmaya uygundur. Tam bir cümle niteliği taşıyan bu sözler kalıplaşmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) vecizeler

B) özlü sözler

C) atasözleri

D) deyimler

E) fıkralar 

 

34. İslamiyet'in kabul edilmesinden önce ölen bir kişinin ardından, onun kahramanlıklarını anlatmak için söylenen —- biçimindeki şiirler, halk edebiyatında —-, divan edebiyatında ise —- adını almıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sagu – ağıt – mersiye

B) ağıt – taşlama – hicviye

C) koşuk – koşma – gazel

D) sav – taşlama – mersiye

E) sagu – mersiye – ağıt

 

35. Dalgalar kızgınlığı arttırmaktan başka bir şey yapmıyordu. Sular suları itiyor, saatler geçiyordu. Meros artık tereddüt etmedi, hemen coşkun ırmağın ortasına atıldı. Sularla çetin bir savaş yaptı ve zaferi kazandı. Karşı kıyıya geçince Allah'a şükrederek yürüyüşünü hızlandırmaya başladı. Birdenbire, ormanın en sık yerinden kana susamış bir eşkıya sürüsü çıkarak onun üzerine atıldı ve korkutucu topuzlarla yolunu kesti.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Destansı anlatım

B) Tartışmacı anlatım

C) Öğretici anlatım

D) Öyküleyici anlatım

E) Betimleyici anlatım

 

Benden selam olsun Bolu Bey'ine

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar seda verip seslenmelidir

36. Bu dörtlükten yola çıkıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dönemin hâkim zihniyetine

B) Şiirin ahenk unsurlarına

C) Şiirin son dörtlüğü olduğuna

D) Dörtlüğün durak düzenine

E) Sade bir dille yazıldığına

 

37. Mehmet Rauf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) "Eylül" adlı psikolojik romanın yazarıdır.

B) Edebiyat-ı Cedide topluluğu sanatçılarındandır.

C) Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazmıştır.

D) Mensur şiirlerini topladığı "Siyah inciler" adlı bir yapıtı vardır.

E) Roman, öykü, mensur şiir ve tiyatro türlerinde yapıtları vardır.

 

38. (I)Determinizm anlayışını romana getiren (II)natüralizm, 19. asrın ikinci yarısında (III)Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı sanatçılar, eserlerinde (IV)kişiliklerini gizlememiş, (V)ağır, sanatlı bir dil kullanmışlardır.

Bu parçada altı çizili bölümlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

39. Aşağıdakilerden hangisi Halk hikâyesi değildir?

A) Arzu ile Kamber   

B) Hüsn ü Aşk

C) Mahmut ile Meryem

D) Aslı ile Kerem

E) Tahir ile Zühre

 

40. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Klasik nazım şekilleri bırakılarak tamamen Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

B) Eski edebiyata karşı çıkıp Batı'ya yönelim başlamıştır.

C) Türk edebiyatında olmayan yeni türler edebiyata kazandırılmıştır.

D) Yapıtlarda günlük yaşamla ilgili olaylara ve toplumcu görüşlere yer verilir.

E) Özellikle birinci dönem sanatçılarında sanat, toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanılmıştır. 

 

Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet

Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Ne efsunkâr imişsin, ah ey didâr-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten

41. Bir kasideden alınan bu dizelerden hareketle Namık Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bireysel konuları işlediği

B) Şiirlerinde sosyal konuları işlediği

C) Batı edebiyatı nazım şekilleriyle şiirler yazdığı

D) Şiirlerini çok yalın bir dille yazdığı

E) Şiirlerinde söz sanatlarına yer vermediği

 

42. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki dönem-sanatçı ilişkilerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I. dönem – İbrahim Şinasi

B) II. dönem – Samipaşazade Sezai

C) I. dönem – Namık Kemal

D) II. dönem – Ziya Paşa

E) II. dönem – Abdülhak Hamit Tarhan

 

43. Sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazardır. Genç bir hastanın psikolojisini yansıttığı "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanı otobiyografik bir nitelik taşır. "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" adlı romanında tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlatır. Ölümünden bir süre önce ruh ötesi konulara yönelen sanatçı, döneminin edebiyat ve siyaset tartışmalarının hep içinde bulunmuş; pek çok yazarla polemiklere girmiştir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa

B) Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Memduh Şevket Esendal

E) Sait Faik Abasıyanık

 

44. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem uyak hem redif vardır?

A) Yapsan fayda yok yüz bin hünerler

Parasız kalanlar kış günü terler

B) Zamana uygundur bu sözüm naçar

Vefasız dünyaya aldanma zinhar

C) Durakları irfan bağıyla bostan

Silinmiş kalpleri gümandan pastan

D) Aşk eseri olan karar bağlamaz

Yüreğinde derd olmayan ağlamaz

E) Tükendi daneler kalmadı azık

Yazıktır şu geçen ömüre yazık

 

45. Şair Anadolu dışında kalmasına rağmen divan şiirinin en büyük ustalarındandır. Türkçe, Arapça ve Farsça şiir kitabı yazacak kadar usta bir şairdir. Şiirin yanı sıra nesir alnında da eser vermiştir. O, aynı zamanda aşk şairi olarak da bilinir.

Bu parçada anlatılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhî

B) Bâkî

C) Zâtî

D) Fuzûlî

E) Nâilî

 

46. Ali Şir Nevai tarafından Türkçenin zenginliğini kanıtlamak amacıyla 15. yüzyılda yazılmıştır. Eserin adı iki sözlüğün karşılaştırılması anlamına gelir. Yazar eserinde Türkçenin kültür ve edebiyat dili olarak Farsçadan üstünlüğünü ispatlar.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leyla vü Mecnun

B) Muhakemetü'l – Lügateyn

C) Hayrabat

D) Hüsrev ü Şirin

E) Divan-ı Lügati't Türk 

 

47. 1940 sonrası şiirimizde kendine özgü bir yeri vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şiir işçisidir. Çocukluğunun, ilk gençliğinin geçtiği yörelerden izlenimler yansıtarak insan, yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşam güçlüklerine tanıklık etmiştir. Halk şiirinden ve türkülerden de yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur, ilk şiir kitabı “Adamın Biri”nin ardından yayımladığı ikinci kitabı "Rüzgâr"da Orhan Veli şiirine yaklaştığı görülür.

Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi

B) Sabahattin Ali

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

48. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

A) Sivil Şiirler

B) Kayayı Delen Zincir

C) Zambaktı Padişah

D) Ortodoksluklar

E) Kınar Hanımın Denizleri

 

49. Türk şiirinde insan, bilim, fen, teknik sevgisi —- gelişir. Şiirimizi, iç gözlemden dış gözleme, mistisizmden dinamizme kaydırır. Türk edebiyatının Batılılaşması hareketinde bir dönüm noktası olan Servet-i Fünun akımının en önemli şairidir. Aruzu, Türkçenin söyleniş ahengini bozmadan başarı ile kullanmış, anlamı birden çok beyitte tamamlayarak şiire konuşma dilini getirmiş, konu alanını genişletmiştir. Bunun yanında hece ölçüsüyle şiirler de yazmıştır. Çocuklar için yazdığı bu şiirleri, —- toplamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Haşim'le – Piyale'de

B) Cenap Şehabettin'le – Tâmat'ta

C) Süleyman Nazif'le – Gizli Figanlar'da

D) Tevfik Fikret'le – Şermin'de

E) Celal Sahir Erozan'la – Beyaz Gölgeler'de

 

50. Sinekli Bakkal, Halide Edip'in en tanınmış romanlarındandır. Bu, bir töre romanıdır. Romanda II. Abdülhamit döneminin İstanbul'unda bir arka mahallede yaşananlar anlatılır. Bu roman aynı zamanda Doğu-Batı kültürünün karşılaştırması niteliğindedir. Her ne kadar önemli bir konuyu irdelese de anlatım ve kurgu yönünden eksiklikler taşır roman. Dili oldukça zayıftır romanın. Yine de bir döneme ışık tutması bakımından değerli bir yapıttır.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Öykü        

B) Anı

C) Günce

D) Eleştiri      

E) Otobiyografi

 

51. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir "teşbih" vardır?

A) Yaprak dökümünde uyup rüzgâra

Yorgun dallarını sallama söğüt

B) Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda

Ben, peşine düşmüş bir canavarım

C) Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya

Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi

D) Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz

Yollar bir yumaktır, uzun ve dolaşık

E) Ben gideyim yol gitsin ben gideyim yol gitsin

İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler

 

52. Toplumsal gerçekçi çizgide sürdürdüğü yazarlık yaşamında eserlerinde yalın bir dil kullanmıştır. Diyaloglarla zenginleştirdiği karizmatik karakterler yaratmıştır. "Devlet Ana"da Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve insancıl bir temel üzerine kurulduğunu anlatmayı amaçlamıştır. En üretken romancılarımızdan biridir.

Bu parçada sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Yaşar Kemal

C) Orhan Kemal

D) Necati Cumalı

E) Orhan Pamuk

 

53. Şiir yazmaya öğrencilik yıllarında başlayan şairin ilk şiirleri Varlık dergisinde yayınlanır. Bu şiirlerinde hece veznini kullansa da daha sonra serbest vezne geçer. 1941 yılında iki arkadaşıyla birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkararak Garip şiir akımının öncülerinden olur. Sıradan insanların günlük yaşamlarını şaşırtıcı, alaycı bir söyleyişle aktarır. Şiirin yanında oyun, roman da kaleme alır. "Perçemli Sokak, Aşk Merdiveni, Elleri Var Özgürlüğün" eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Oktay Rifat Horozcu

C) Yusuf Ziya Ortaç

D) Enis Behiç Koryürek

E) Melih Cevdet Anday

 

54. Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailerden oluşan beş kitabı vardır. Daha sonra hece vezniyle ve serbest vezinli şiirler de yazdı. Millî duygularla yüklü şiirleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğasını anlatan, kimi zaman yergici; ama Türklüğü yücelten şiirleriyle ünlendi. Şiirlerinin bir bölümü "Heykeltıraş", "Yastığımın Rüyası", "Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor", "Kökler ve Dallar" adlı kitaplarında topladı.

Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemalettin Kamu

B) Arif Nihat Asya

C) Nazım Hikmet

D) Ahmet Kutsi Tecer

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

55. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen eserle ilgili değildir?

A) Türk edebiyatında, sahnelenen ilk tiyatro eseridir. (Sardanapal)

B) Türk edebiyatındaki ilk psikolojik romandır. (Eylül)

C) Türk edebiyatındaki ilk tarihî romandır. (Cezmi)

D) Türk edebiyatında ilk yerli romandır. (Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat)

E) Türk edebiyatında çıkarılan ilk özel gazetedir. (Tercüman-ı Ahval)

 

56. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Üç birlik kuralına uyulur.

B) Sadece yüksek zümreden kişilere yer verilir.

C) Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir.

D) Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

E) Konusunu, yaşanan hayattan ve günlük olaylardan alır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-D  3-D  4-E  5-C  6-B  7-A  8-A  9-C  10-D  11-D  12-D  13-B  14-A  15-A  16-A  17-B  18-D  19-E  20-B  21-C  22-D  23-A  24-A  25-D  26-A  27-A  28-C  29-B  30-E  31-A  32-D  33-C  34-A  35-D  36-C  37-C  38-E  39-B  40-A  41-B  42-D  43-A  44-D  45-D  46-B  47-A  48-B  49-D  50-D  51-E  52-A  53-B  54-B  55-A  56-B

LYS Edebiyat Deneme Sınavı-1 İndir!

8 Yorum Var: “LYS Edebiyat Deneme Sınavı-1

  1. Çok az eser-yazar sorusu var ve eser içeriği neredeyse yok. Gerçek sınavla pek alakası yok bu denemenin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir