“Kürk Mantolu Madonna” Romanı Performans Görevi Değerlendirme Soruları

1. Romanda Raif karakteri hangi dilden tercümeler yapmaktadır?

Cevap:

2. Anlatımda Bakış Açıları ve Anlatıcı Türleri Şunlardır:

a) Hakim Bakış Açılı Üçüncü Tekil (O) Anlatıcı (İlahi = Tanrısal bakış açısı):Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır ve bu sebeple ona “yazar-anlatıcı” da denilir.

b) Kahraman Bakış Açılı Birinci Tekil (Ben) Anlatıcı: Kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabileceği gibi, daha da geri planda yer almış kahramanlardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya olabileceği bilme, görme, duyma, yaşama imkanları ile sınırlıdır. Kahraman anlatıcı, kendi dil ve üslubunu kullanır ve birinci tekil şahıs ağzıyla konuşur. Okuyucu ile daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir diyalog kurmasıyla okuyucuya daha yakındır. Özellikle eserin hatıra defteri, günlük, mektup tarzında kaleme alınması, bu etkiyi daha çok güçlendirir.

c) Gözlemci Bakış Açısı: Dünyada olup bitenleri, sadece izlemekle yetinir. Görünmez bir kamera gibidir. Roman kahramanları onun varlığından habersizdir. Bilebildikleri ve anlattıkları beş duyu ile sınırlıdır.

Bu bilgiler ışığında, Kürk Mantolu Madonna romanının anlatımında  hangi bakış açısının hakim olduğunu işaretleyiniz.

Cevap:            a          b         c

3. Kitabın son bölümünde anlatılan ayrılık sahnesinde çocuk ve kadın hangi ulaşım aracına binip uzaklaşıyorlar?

Cevap:

4. Romanda öldüğü anlatılan iki kişinin isimlerini daire içine alınız.

Cevap:  Anlatıcı olan yazar           Raif                       Maria Puder (Kürk Mantolu Madonna)

Küçük kız çocuğu              Raif‘in karısı       Maria Puder’in hasta annesi

5. Raif, Maria Puder’e neden Kürk Mantolu Madonna ismini uygun görmüş?

Cevap:

6. Maria Puder’in (Kürk Mantolu Madonna) yaptığı iki mesleğin adlarını eşleştiriniz.

Tellak, Kasap, TV sunucusu, Kaynakçı, Kürk satıcısı, Ses ve keman sanatçısı, Hemşire

Ünlü bir pop müziği  yıldızı, Nalbur, İtfaiyeci, Öğretmen, Ressam, Marangoz, Rehber

Cevap:

7. Romanın genelini düşünerek hangi türde bir roman olduğunu işaretleyiniz.

a) Aşk romanı b) Tarihi roman c) Polisiye roman   d) Fantastik roman   e) Bilim kurgu romanı

8. Romanda cinayet işleniyor mu? Cevabınızı yuvarlak içine alınız.

Cevap:                    Evet                                 Hayır

9. Raif’in çekmecesinde sakladığı nesnenin adını yazınız.

Cevap:

10. Raif’in Avrupa’ya gitme nedenini yazınız.

Cevap:

11. Raif’in babasının fabrikasında hangi ürün üretiliyormuş?

Cevap:

12. Romanın yazarının adı nedir?

Cevap:

13. Romana yeni bir isim verseniz bu ne olurdu? Nedeniyle beraber yazınız.

Cevap:

14. Yazar romanı iki farklı zaman dilimine bölerek anlatmıştır. Romanın genelinin kurgusu bu iki farklı zaman diliminde geçiyor. Buna göre 2. bölümde hangi zaman dilimi kurgulanmıştır?

a) Geçmiş zaman b) Gelecek zaman    c) Şimdiki zaman    d) Geniş zaman    e) 2. Bölümde zaman belli değildir.

15. Bu romanı neden beğendiğinizi veya neden beğenmediğinizi açıklayınız.

Cevap:

16. Romanın sonunu mutlu sonla bitirmek sizin elinizde olsa romanı nasıl bir kurguyla bitirirdiniz? Bir paragraf halinde kısaca yazınız.

Cevap:

17. Bu romanı arkadaşınıza okuması için tavsiye edecek olsanız neden tavsiye edersiniz? Onun da okuması için hangi nedeni ileri sürersiniz?

Cevap:

18. Romanın sonunda hangi beklenmedik gerçekler ortaya çıkıyor? Kısaca yazınız.

Cevap:

19. Romanı tanıtıcı bir afiş çizin. Çizdiğiniz afişte, romanda geçen bir durumu bir resimle (Çizdiğiniz resmin çok başarılı olması beklenmiyor. Çizdiğiniz resimle değerlendirilmeyeceksiniz. Kişileri çöp adam olarak çizebilirsiniz) ve bu resmi açıklayan  bir cümle yazarak anlatınız.

Cevap:

İlk 18 soru 5’er puan ve 19. Soru 10 puandır. Açık uçlu sorulara verdiğiniz cevaplarda romanı okuyup okumadığınız ölçülecektir, lütfen yuvarlak cevaplar vermeyin kabul edilmeyecektir.

“Kürk Mantolu Madonna” Romanı Performans Görevi Değerlendirme Soruları İndir! (Utku TEMEL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir