İsimler-Zamirler Test-1

1. Zamirler de ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Birimizden biri öbürünü yok edebilir miydi?

B) Bu duygu huzuru yitirmenin yollarından biriydi.

C) Bu yolların ona öğrettiklerinden biri de buydu.

D) Sabah olunca herkes kendi yoluna giderdi.

E) Yakalasalar her şeyi yok edecekler, biliyorum.

 

2. (I)Artık doğanın (II)çok sınırlı olanakları var. (III)Birinin genişlemesi (IV)öbürünün sıkışmasıyla sonuçlanıyor (V)çoğu zaman.

Bu cümlede numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Yolda eski bir dosta rastladıklarında nasıl gülümserlerdi?

B) İnce bir yağmur altında ıslandıklarında ne yapıyorlardı?

C) Aramızdaki meseleleri çözebilmek için niçin avukat tuttuk?

D) Gözyaşlarımızı neden sakladık ve neden beyaz yalanlar uydurduk?

E) Yalnız kaldığınızda içinizdeki sessizliği yenmeniz mümkün müdür?

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden ayrı bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Toprak çatlayacak mı?

B) Yoksa bana mı öyle geliyor?

C) Damar damar yarılacak mı?

D) Bu toprak kayıyor mu?

E) Neden kendime hâkim olamıyorum?

 

5. (I)Yaşlı kadın, iplerle (II)bağlı (III)kırık gözlüğünü bir eliyle tutarken, (IV)öbürüyle lâmbayı (V)eski masaya koyuyordu.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) Tutkuların terk edilmez çağı mı?

B) Kim aldı elimden oyuncağımı?

C) Bir sevginin çözülemez bağı mı?

D) Hangi kuşun kanadından kopmuş tüyler?

E) Nasıl aştın bu dağları güzelim?

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?

A) İçerdeki çocuğun gözleri niye yaşlı?

B) Çömelmiş rutubetli köşeye, niçin içini çekiyor?

C) Adını mı unutmuş, duymuyor mu sesleri?

D) Aldanış sıcakmış, bulduydum seni, şimdi neredesin?

E) Umudum, belirir mi bana bir cevher gibi?

 

8. Zamirler de isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı, hem de tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır?

A) Küçükken ayaklarımı bunların içinde yıkamaktan hoşlanırdım.

B) Yerdeki çamur, çiçeğin taç yapraklarını içine alıverdi.

C) Hiç kimsenin yanıtlayamayacağı sorularla uğraşıyordum.

D) Hiçbir insan yaşamı süresince bunların hepsini öğrenemez.

E) Sonunda kendilerini kabul edecek hiç kimseyi bulamıyorlar. 

 

9. (I)Kimse (II)kimseye dayanamıyor artık. (III)Bu dil aşındı. (IV)Siyah gözlerin (V)niye yaşlı bugün?

Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Sahnelerini, sözcüklerini yüzüne vuran ışıkların (I)kendisini, (II)başkalarına (III)nasıl göstereceğini (IV)bu oyunda (V)çok iyi biliyordu.

Yukarıda numaralanmış sözcükler tür bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Boş bir sarayda bulacağım seni

(II)Billur sözler dökülecek

(III)İncecik dudaklarından

Ağır ağır kırılacaksın

(IV)Tehlikeler ülkesi gönlünden

(V)Yaban eller değdiğinde sana     

Ellerime bakacağım

11. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu onun en başarılı olduğu roldü.

B) Bu oyun kabullenmenin hüznünü anlatıyor.

C) Bu duvarlara ihtiyaç duyduğunu anlattı.

D) Bu kitaplarda kendime bir yer buldum.

E) Bu tören sahneleri bambaşka bir hikâyenindi.

 

13. O karanlık geceleri ruhumuzun gizli yerlerine sakladık.

Bu cümlede geçen "ruhumuzun gizli yerleri" ad tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ad tamlaması vardır?

A) Sendeki o çocuk cesaretini ve sade sevgiyi özlüyorum.

B) Sükûnetin ve güvenin müthiş dinginliğinde süzülüyor sevgim.

C) Sen de bu acımasız hayatın hakemliğini kabul etmişsin.

D) Saçlarımdaki kan kokusu sahipsiz bir nefrete dönüştü.

E) O kutsal, o hiç sönmeyen ışık ardından gelmeyecekti artık.

 

14. Yolun kenarında (I)arabayı durdurdu, farları söndürdü. Gece soğuktu, sonbaharın (II)otları, (III)yaprakları ve (IV)sisi neredeyse nostaljik bir koku saçıyordu çevreye. (V)Canı yürümek istemiyordu, ama yine de bir süre yürüdü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi "-i" hal ekini almıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. (I)Evleri, (II)aşkları, (III)kayıkları ve (IV)hançerleri de küçük olur, ölümleri de. (V)Çizgiyi yüzeyden çekerler çünkü.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin aldığı "-ı takısı" diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Huzurlu gidin

Yara almadı adınız, bütün hâlâ…

Sadece gökyüzüyle sevişen bir rahibenin

Bozkırda bıraktığı sırt izi kadar

Bana bıraktığınız çukur.

16. Yukarıdaki dizelerde kaç tane birleşik isim kullanılmıştır?

A) 1.   B) 2.   C) 3.   D) 4.   E) 5. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) Petrol lâmbasının gazı bitmişti.

B) Mutfaktaki gaz şişesini getirmişti.

C) Şişe, gazın yağıyla kirlenmişti.

D) Lâmbasının şişesini çıkardı.

E) Fitilin yanmış ucunu makasla kesti.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, belirtili ad tamlaması "özne" görevinde kullanılmıştır?

A) Güneşle uyanırdı soğumuş toprak

B) Tarlada pişer yaşamın madeni

C) Dere boylarında uzanır sazlar

D) Ağacın yeşilinde görülür bahar

E) Değneğin iki ucuna gerilmiştir zaman

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasına yer verilmemiştir?

A) Ayaklarımın altından toprak kayıyor.

B) Odaların tabanlarını betonla kaplamışlar.

C) Ölülerimizin dirilişini kutluyoruz.

D) Zamanın devinimi artıyor.

E) Toprağa büyük bir kapı açılıyor.

 

20. Kocası, arkadaşlarını bir akşam yemeğine davet etmişti. Hazırlık telâşından, gaz lambasını örtülerin üstüne devirmiş, sonra da alevleri güçlükle söndürmüştü.

Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir ad tamlaması vardır?

A) Kardeşleri, başka memleketlerde yaşıyordu.

B) Ülkede sanki samyeli esmişti.

C) Onların haberleri birer kaygı konusuydu.

D) Taşı kimse kaldırıp duvara koymuyordu.

E) Erkekler evle çarşı arasında mekik dokuyordu.

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasına sözcük girmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Yüreğinin en sıcak alâkalarını oraya taşımalısın.

B) Bir kürek getirerek sineğin ölüsünü götürüp attı.

C) Onun öldüğünü bir süre önce duymuştum.

D) Çocuk evin kapısından yavaşça içeri girdi.

E) Kardeşinin hanımı, o kazada yaralanmıştı.

 

23. Sahi, bu kadına kendisi (I)ne gözle bakıyordu? Aslında hizmetçiydi (II)o, ama ona (III)hiç de hizmetçi diye bakmamıştı, bir aile büyüğü olarak (IV)da bakmamıştı. Öyleyse (V)nesi oluyordu o onun?

Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından özdeştir?

A) I. ve II.   B) II. ve V.   C) III. ve IV.   D) II. ve III.   E) IV. ve V.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı sıfatla nitelenmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Göçmenler ülkemizin değişik yörelerine buğday gibi savruluyor.

B) Köyüne veda edip ilk görev yeri olan İzmit'e gitmiş.

C) Açlığın ve yoksulluğun doruğa çıktığı yıllarda yaşamış.

D) Muhtar köyün gençlerini polis okullarına göndermek istiyordu.

E) Ellerinde gül demetleri ile bir bilinmeyene doğru gitti.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Otel odalarının çöp sepetleri mektuplarla dolardı.

B) Kadın balkondaki yağmur sularını temizleyecekti.

C) İnsanlar bir gölge gibi geçip gidecekti evlerine.

D) Yanıp yanmamakta kararsız sokak lambalarına baktı.

E) Bir ara kalkıp pencerenin yanına kadar yürümüştü.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-E 3-B 4-E 5-D 6-B 7-D 8-D 9-E 10-D 11-D 12-A 13-B 14-A 15-E 16-B 17-A 18-B 19-E 20-D 21-A 22-A 23-B 24-A 25-A

12 Yorum Var: “İsimler-Zamirler Test-1

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir