İletişim, Dil ve Kültür Test-2

1. Merhaba ey âli sultan merhaba

Merhaba ey kan-ı irfan merhaba

Yukarıdaki mısralarda dilin aşağıda verilen işlevlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Coşku işlevi

B) Göndergesel işlevi

C) Kanalı kontrol işlevi

D) Üst – dil işlevi

E) Çağrı işlevi

 

2. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alan nesne, görünüş ya da olguya —- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gösterge

B) gönderge

C) simge

D) belirti

E) belirtke

 

3. Yemyeşil ağaçların üzerinde ampul gibi sallanan portakallar nefis görünüyordu. Portakal ağaçlarının arasında çiçekleri mis gibi kokan limon ağaçları da vardı. Bu ağaçların 50-60 metre ötesinde ılık suyuyla pırıl pırıl parlayan, insanlara kollarını açan, yaşama sevinciyle dolu Akdeniz vardı. Maviyle yeşilin uyumu o güzelim heybetli Torosların eteğine kadar uzanırdı. Sonra maki denen kısa boylu, sevimli bitki topluluğu çıkardı, sizi selamlayarak.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gözlemci anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

B) İnsandan doğaya aktarma yapılmıştır.

C) Yinelemeye yer verilmiştir.

D) Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.

E) Benzetmeye başvurulmuştur.

 

4. Suriye-Afrika fay hattının ortasından geçen yoldan dünyanın en derin noktasına doğru ilerliyorduk. Bir tepenin üzerindeydik; ama bu tepe deniz seviyesinde bir noktaydı. Aşağıda mavi, yeşil rengiyle Lut Gölü uzanıyordu. Karşı sahiller Ürdün’dü. Akdeniz seviyesinin 400 metre altında, göl çöküntüsü kıyısında bir otelin önünde durduk. Güneş tepelerin arkasında kaybolduğu halde termometre 36 dereceyi gösteriyordu. Nemli, sıcak bir hava vardı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nesnel bilgilere yer verilmiştir.

B) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.

C) Öyküleyici anlatım tekniği kullanılmıştır.

D) Dil ötesi işleviyle yazılmış bir parçadır.

E) Farklı duyulardan yararlanılmıştır.

 

5. Bir öğrenci, matematik öğretmenine ödevini yapmadığını söylediğinde farklı; rehberlik öğretmenine söylediğinde farklı tepki almıştır.

Buna göre aynı iletinin aynı gönderici tarafından gönderilmesine rağmen değişik anlam çerçevelerinin oluşması aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Bağlam

B) Gösterge

C) Belirti

D) Dil göstergesi

E) Simge

 

6. Hayatımızı, ne tuhaf, akla gelmez, daha önceden tahmin bile edilemez, bir başkasına anlatıldığında çok anlamsız görülebilecek şeylerin etkileyebileceğini galiba hiç bilemeyeceğiz. Aslıhan, o günü düşündüğünde, onu çılgın bir geleceğe sürükleyenin o havuzu saran dingin sessizlik olduğuna inanacaktı. Müthiş bir sessizlik vardı. Suyu sürekli tazelenen havuzun fıkırtısı, su içmek için havalanan küçük kuşun kanat sesi, güneşin altında minik bir altın parçası gibi parlayan arının, çiçekler arasında uçarken çıkardığı kesik vızıltı, sessizliği bozmuyor, aksine daha da belirginleştiriyordu.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlahi anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

B) Farklı duyulardan yararlanılmıştır.

C) Yansıma sözcüklere yer verilmiştir.

D) Benzetmeye başvurulmuştur.

E) Dilin, dil ötesi işlevi kullanılmıştır.

 

7. Üniversiteyi bitiren bir öğrenci üniversite dekanlığına mezuniyetinin onaylanarak diplomasının düzenlenmesi için bir dilekçe yazmıştır.

Öğrenci, dekanlığa yazdığı dilekçede dili daha çok hangi işlevde kullanılmış olabilir?

A) Dil ötesi işlev

B) Şiirsel işlev

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D) Kanalı kontrol işlevi

E) Göndergesel işlev

 

8. Deniz kıyafetlerini giyip tuz kayalarına basa basa gölün sıcak sularında yürümeye başladım. Normal deniz suyundan on kat daha tuzlu olan sular beni yarı belime kadar üstte tutuyordu. Ne kadar derine gidersem gideyim hiç hareket etmeden hazır ol vaziyetinde dursam bile batmıyordum. Ben de bir fok gibi sırtüstü uzanıp karşı kıyılardaki o güzelim şehri seyretmeye başladım.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeye başvurulmuştur.

B) Çoğallaştırmalar kullanılmıştır.

C) İkilemeden yararlanılmıştır.

D) Dil göndergesel işlevinde kullanılmıştır.

E) Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır.

 

9. Deniz beni çağırır, ben de asla onun çağırısını reddetmem. Sadece hedeflediğim şeye konsantre olur ve o noktaya dalarım. Gün ışığının ulaşamadığı derinliklere inerim. Dipte hayvanların ve bitkilerin bana ne tür sürprizler hazırlayacaklarını önceden kestirmem olanaksızdır. Balıklardır benim mankenlerim; kimi zaman onlar benim üstüme gelir, gönüllü poz verir bana. Çoğu zaman da ben gece kadar karanlık sularda mankenlerimin peşine düşerim.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

B) Dil heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır.

C) Bir tasarıdan söz edilmiştir.

D) Benzetmeye yer verilmiştir.

E) Öykülemeden yararlanılmıştır.

 

10. Derenin kenarında dinlenen su kaplumbağası beni görünce cup diye suya atladı. Kocaman bir sazan balığı, suyun üzerindeki sineğe doğru zıpladı. Gölgenin suya düştüğü yerden balıklar telaşla kaçıştı. Bir balıkçıl iki ayağının üstünde koca gövdesini sallandırdıktan sonra havalandı. Yeşil, derin gölün kenarında kol kola girmiş kazlar, beni gördükleri halde rüzgârla beraber halay çekmeyi sürdürdüler.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil, dil ötesi işlevinde kullanılmıştır.

B) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

C) Gözleme yer verilmiştir.

D) Alışılagelmiş bağdaştırmalar vardır.

E) Nitelemelerden yararlanılmıştır.

 

11. 1960’lı yıllara kadar âşık geleneği sadece eski toplum düzenine göre yaşayan çevrelerde güçlü kalabiliyordu. Bölge olarak Orta Anadolu ve kuzeydoğu illerinde oluşan ve gelişen düşünce özgürlüğü, okuma-yazma oranının artması, köyden kente göç gibi olguların etkisiyle âşık geleneği yeni bir çiçeklenme dönemine ulaşmıştır.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tanımlamaya yer verilmiştir.

B) Niteleyici sözcüklerden yararlanılmıştır.

C) Dil, göndergesel işleviyle kullanılmıştır.

D) Yinelemelere yer verilmiştir.

E) Betimleyici anlatım yapılmıştır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-A  3-D  4-D  5-C  6-E  7-C  8-D  9-C  10-A  11-C


10 Yorum Var: “İletişim, Dil ve Kültür Test-2

  1. Sorular için teşekkürler ama 5.sorunun cevap anahtarındaki çözümü yanlış. Cevabın A şıkkı olması gerekiyor.

  2. 5. sorunun cevap anahtarındaki cevabı yanlış doğru cevap A şıkkı bağlamdır. Belirti doğal göstergedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir