İletişim, Dil ve Kültür Konusu Ölçme-Değerlendirme

DOĞRU-YANLIŞ
1. Gönderici tarafından alıcıya yollanan ve bir anlamı olan mesaj dönüt olarak adlandırılır.
2. İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin yazıyla karşılıklı olarak aktarılmasıdır.                
3. Bireylerin bir toplum haline gelmesini sağlayan en önemli etken dildir.             
4. Dilsel konularda bilgi aktaran metinlerde dil, sanatsal işlevde kullanılır.           
5. Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinde alıcıda bir tepki ya da davranış değişikliği amaçlanmıştır.                  
6. Belli kuralları olan dilin kullanılma amacı ve işlevleri, kişilere ya da zamana göre değişmez.               
7. İletişimde; iletişimi başlatan, iletiyi gönderen unsura ileti denir.            
8. Gönderici, iletiyi gönderdiğinde, ona kullandığı bağlama göre anlamlar yükler.           
9. Dilin göndergesel işleviyle kullanıldığı metinlerde bilgi aktarımı söz konusudur.          
10. Doğal göstergelerde gösteren ile gösterilen arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.        
11. İnsan, doğası gereği birlikte yaşamak, birbiriyle ilişki içinde olmak zorundadır.         
12. İnsanlar tarafından düzenlenen ve bilgi verme amacı güden göstergelere ikon denir. 
 
BOŞLUK DOLDURMA
1. Duygu, düşünce ve bilgileri çeşitli yollarla başkalarına aktarma ve anlamlandırma sürecine …………. denir.
2. Mesajı iletmede kullanılan söz, yazı, hareket vb. anlatım yoluna …………. denir.
3. Mesajı gönderen, iletişimi başlatan kişiye …………. denir.
4. İletişimde, göndericinin alıcıya aktardığı her türlü duygu, düşünce ve bilgilere …………. denir.
5. Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgulara …………. denir.
6. Ansiklopedilerde, gazete haberlerinde, makalelerde vb. dil …………. kullanılır.
7. …………., daha çok, dil bilgisi kitaplarında yer alır.
8. Sürücü ve yayalar için yoldaki trafik levhaları dil biliminde …………. olarak adlandırılır.
9.         İnsanlar, çevresindekilerle iletişimi en yaygın ve en kullanışlı araç olan …………. aracılığıyla sağlamaktadır.
10. Dilin, kanalın bir iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla kullanılmasına …………. denir.
11. Bir otobüste önündeki yolcuya “Şu parayı gönderir misiniz?” diyen bir insan dili …………. işlevinde kullanılmıştır.
12. Dil dışı göstergeleri …………., …………., …………. ve …………. olarak adlandırırız.
 
EŞLEŞTİRME          
a. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! 
b. Bütün bir hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretti.   
c. Annenin ne söylediğini duydun mu?        
d. İşim çıktı, randevuya bir saat geç geleceğim.      
e. Sana verdiğim emeklere yazık!     
f. Kırıcı sözlerle arkadaşını üzmemeliydin.  
g. Türkçede ekler yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere iki ana bölümde incelenir.     
h. Telefonda çok cızırtı var, beni duyuyor musun?  
i. İsim soylu sözcükler, ek eylem olarak yüklem olur.          
j. Ay gümüş tepsi gibi karanlık gökyüzünde duruyordu.     
k. Tasarıya evet diyenler ellerini kaldırsın.   
l. Türk sineması son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi.
 
İletişim, Dil ve Kültür Konusu Ölçme-Değerlendirme İndir!
 
Ayrıca Bkz. İletişim, Dil ve Kültür Konu Testleri
 

2 Yorum Var: “İletişim, Dil ve Kültür Konusu Ölçme-Değerlendirme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir