Hoca Dehhani

Hoca Dehhani

Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılır. Bir kasidesinde Horasan’dan Anadolu’ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söyleyen Dehhani’nin hayatı hakkında bilinenler çok azdır. Selçuklu Sultanı Üçüncü Alaeddin Keykubad’ın takdirini kazanmış ve sultan tarafından bir “Selçuklu Şehnamesi” yazmakla görevlendirilmiştir. Şairin, Farsça olarak 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazdığı, ancak bu eserin günümüzde ele geçmediği söylenmektedir.

Edebî Kişiliği

 • Dehhani, Anadolu’da divan şiirinin din dışı konularda şiirler yazan bilinen ilk şairidir.
 • Döneminde hemen bütün şairler dinî-tasavvufî konularda şiirler yazarken onun şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez.
 • O, bahar, gül, içki meclisleri gibi dünya zevklerini; hasret, arzu, heves, içli şikâyetler hâlinde dünyevî aşkın çeşitli görünümlerini, hayatın geçiciliği gibi din dışı konuları işler şiirlerinde.
 • Az sayıdaki şiirlerinde daha sonraki yüzyıllarda karmaşık mazmunlar hâline gelecek olan teşbih ve istiarelerin zengin örnekleri görülür. Bu bakımdan onun şiirleri, İran tesirinin görüldüğü ilk örnekler sayılmıştır.
 • Dehhani’nin bugüne kadar ele geçen şiirleri bir kaside ve altı gazelden ibaret olup toplam yetmiş dört beyittir.
 • Gazellerinde mazmunlara açık şekilde yer veren şair, Oğuz Türkçesini en zarif ve en sade şekilde kullanmıştır.
 • Şiirleri, Türk edebiyatında gazel ve kaside nazım şeklinin ilk örneklerini oluşturur.
 • Şiirleri ifade ve teknik bakımından aynı devirdeki diğer Anadolu Türk şairlerine oranla daha başarılıdır.

Eseri

Selçuklu Şehnamesi

Şikârî’nin Tarih adlı eserindeki rivayete göre Selçuklu Sultanının isteği üzerine 20 bin beyitlik bir Selçuklu Şehnamesi yazdığı ileri sürülmüşse de bugüne kadar böyle bir eser bulunamamıştır.

29 Yorum Var: “Hoca Dehhani

 1. Teşekkürler güzel olmuş. Sayenizde öğretmenim 100 verdi performans ödevime iyi bilgiler var bu sitede. =)

 2. Od ile korkutma vaiz bizi
  Kim lal-i nigar
  Canımız bizi oda yanmaya mutat eyledi.
  Şöyle diyor:
  Ey vaiz! Bizi cehennem ateşiyle korkutmaya kalkma
  Çünkü sevgilinin dudağı bizi ateşte yanmaya alıştırdı.

 3. Dernekpazarı İmam Hatip Lisesinden selamlar, bu site çok iyi kısa ve öz herkese tavsiye ediyorum.

 4. Helal vallahi, ben çok beğendim bu siteyi. Mobil uygulaması da oldukça güzel. Teşekkürler.

 5. 1 kaside ve 7 gazeli vardır. Son gazel Günay Kut tarafından bulunmuştur. Güncellenmesi gerekiyor.

Kuzey için bir yanıt yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir