H ile Başlayan Kahraman-Eser-Tür-Yazar Sözlüğü

Habib, Hanımın Çiftliği (roman), Orhan Kemal

Hacarifa, Bıyık Söylencesi (roman), Tahsin Yücel

Hacasan, Bıyık Söylencesi (roman), Tahsin Yücel

Haceli, Toz Duman İçinde (roman), Talip Apaydın

Haceli, Yılanların Öcü (roman), Fakir Baykurt

Hacer, Toz Duman İçinde (roman), Talip Apaydın

Hacı Emmi, Gurbet Kuşları (roman), Orhan Kemal

Hacı Fettah Efendi, Vurun Kahpeye (roman), Halide Edip Adıvar

Hacı Hüsamettin, Paydos (tiyatro), Cevap Fehmi Başkut

Hacı Murat, Buzlar Çözülmeden (tiyatro), Cevat Fehmi Başkut

Hacı Mustafa (Koca Öküz’de), Memleket Hikâyeleri (hikâye), Refik Halit Karay

Hacı Mustafa, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (roman), Şemsettin Sami

Hacı Nuri, Toz Duman İçinde (roman), Talip Apaydın

Hacı Rakım Bey, Çamlıca’daki Eniştemiz (roman), Abdülhak Şinasi Hisar

Hacı Resul, Ötelerin Çocuğu (roman), Halikarnas Balıkçısı

Hacı Vamık Bey, Çamlıca’daki Eniştemiz (roman), Abdülhak Şinasi Hisar

Haçça, Küçük Paşa (roman), Ebubekir Hazım Tepeyran

Haçça, Yılanların Öcü (roman), Fakir Baykurt

Hafize Ana, Hababam Sınıfı (roman), Rıfat İlgaz

Haki Bey, Ayaşlı ve Kiracıları (roman), Memduh Şevket Esendal

Hakkı Celis, Kiralık Konak (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hakkı Reis, Aganta Burina Burinata (roman), Halikarnas Balıkçısı

Halide, Ayaşlı ve Kiracıları (roman), Memduh Şevket Esendal

Halide, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Halife, Battal Gazi Destanı (destan), Anonim

Halil Bey, Zavallı Çocuk (tiyatro), Namık Kemal

Halil Çayan, Yaraya Tuz Basmak (roman), Attila İlhan

Halil Hilmi Efendi, Değirmen (roman), Reşat Nuri Güntekin

Halil Ramiz, Panorama (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Halil, Binboğalar Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Halil, Sevgili Arsız Ölüm (roman), Latife Tekin

Halil, Yılanı Öldürseler (roman), Yaşar Kemal

Halim Akın, Bozkırdaki Çekirdek (roman), Kemal Tahir

Halim Bey Veziroğlu, Deniz Küstü (roman), Yaşar Kemal

Halim Bey, Yaraya Tuz Basmak (roman), Attila İlhan

Halim, Bıçağın Ucu (roman), Attilâ İlhan

Halis Paşa, Damga (roman), Reşat Nuri Güntekin

Halit Ayarcı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Halit, O/Hakkâri’de Bir Mevsim (roman), Ferid Edgü

Hamdi Bey, Kaplumbağalar (roman), Fakir Baykurt

Hamdi Paşa, Yeni Turan (roman), Halide Edip Adıvar

Hamza, Ayyar Hamza (tiyatro/uyarlama), Direktör Âli Bey

Hamza, Binnaz (tiyatro), Yusuf Ziya Ortaç

Handan, Handan (roman), Halide Edip Adıvar

Handan, Dönemeçte (roman), Tarık Buğra

Har (Eşek), Harnâme (mesnevi), Şeyhî

Hasan (Eskici’de), Gurbet Hikâyeleri (hikâye), Refik Halit Karay

Hasan Ağa, Çok Bilen Çok Yanılır (tiyatro), Recaizade Mahmut Ekrem

Hasan Basri Çantay, Firavun İmanı (roman), Tarık Buğra

Hasan Bey, Ayaşlı ve Kiracıları (roman), Memduh Şevket Esendal

Hasan Bey, Sarı Traktör (roman), Talip Apaydın

Hasan Hüseyin, Avare Yıllar (roman), Orhan Kemal

Hasan Tahsin Bey, Kalpaklılar (roman), Samim Kocagöz

Hasan Tahsin, Doludizgin (roman), Samim Kocagöz

Hasan, Benim Adım Kırmızı (roman), Orhan Pamuk

Hasan, Çıkrıklar Durunca (roman), Sadri Ertem

Hasan, Kalp Ağrısı (roman), Halide Edip Adıvar

Hasan, Kaşağı (hikâye), Ömer Seyfettin

Hasan, Murtaza (roman), Orhan Kemal

Hasan, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Hasan, Sessiz Ev (roman), Orhan Pamuk

Hasan, Sokaktaki Adam (roman), Attila İlhan

Hasan, Susuz Yaz (hikâye), Necati Cumalı

Hasan, Yer Demir Gök Bakır (roman), Yaşar Kemal

Hasan, Yılanı Öldürseler (roman), Yaşar Kemal

Hasan, Yılkı Atı (roman), Abbas Sayar

Hasip Efendi (Sus Payı’nda), Memleket Hikâyeleri (hikâye), Refik Halit Karay

Haso Çavuş (Ramazan), Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Haso Çocuk, Zeyno’nun Oğlu (roman), Halide Edip Adıvar

Hasta Genç, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (roman), Peyami Safa

Hatçe, Gurbet Kuşları (roman), Orhan Kemal

Hatçe, İnce Memed (roman), Yaşar Kemal

Hatice Hala, Damga (roman), Reşat Nuri Güntekin

Hatice Hanım, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (roman), Sevgi Soysal

Hatice Turhan Sultan, Kösem Sultan (tiyatro), Ahmet Turan Oflazoğlu

Hatice, Buzlar Çözülmeden (tiyatro), Cevat Fehmi Başkut

Hatice, Çıkrıklar Durunca (roman), Sadri Ertem

Hatice, İbiş’in Rüyası (roman), Tarık Buğra

Hatice, Paydos (tiyatro), Cevap Fehmi Başkut

Havana, Tırpan (roman), Fakir Baykurt

Havva, Ölü Erkek Kuşlar (roman), İnci Aral

Haydar Usta, Binboğalar Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Haydar, 47’liler (roman), Füruzan

Haydar, Yarbükü (roman), Talip Apaydın

Hayrettin Özkan, Bir Düğün Gecesi (roman), Adalet Ağaoğlu

Hayri İrdal, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Hayriye, Kurt Kanunu (roman), Kemal Tahir

Hayrullah Bey, Çalıkuşu (roman), Reşat Nuri Güntekin

Hayrullah Efendi (Bir Saldırı’da), Memleket Hikâyeleri (hikâye), Refik Halit Karay

Hector, İlyada (destan), Homeros

Helen, İlyada (destan), Homeros

Hernandez, Zenciler Birbirine Benzemez (roman), Attila İlhan

Hıdır Emmi, Yılkı Atı (roman), Abbas Sayar

Hızır, İskendernâme (mesnevi), Ahmedî

Hidayet, Tehlikeli Oyunlar (roman), Oğuz Atay

Hidayet, Üç İstanbul (roman), Mithat Cemal Kuntay

Hikmet Ali, Yezidin Kızı (roman), Refik Halit Karay

Hikmet Efendi, Şair Evlenmesi (tiyatro), İbrahim Şinasi

Hikmet, Medar-ı Mâişet Motoru (roman), Sait Faik Abasıyanık

Hikmet, Tehlikeli Oyunlar (roman), Oğuz Atay

Hilde, Zenciler Birbirine Benzemez (roman), Attila İlhan

Hilmi Bey, İbrahim Efendi Konağı (roman), Sâmiha Ayverdi

Hilmi Bey, Ortakçılar (roman), Talip Apaydın

Hilmi Efendi, Gülnihal (tiyatro), Namık Kemal

Hilmi Efendi, Sürgün (roman), Refik Halit Karay

Hilmi, Sinekli Bakkal (roman), Halide Edip Adıvar

Hoca Ahmet, Âşık Garip (halk hikâyesi), Anonim

Hoca, Beyaz Kale (roman), Orhan Pamuk

Hocaların Hakkı, Sağırdere (roman), Kemal Tahir

Homongolos (Ziya), Bir Kadın Düşmanı (roman), Reşat Nuri Güntekin

Honoria, Attila Destanı (destan), Anonim

Hristo (Mösyö Tirel), Şık (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Huri, Karabibik (roman), Nabizade Nazım

Huriye, Balıkesir Muhasebecisi (tiyatro), Reşat Nuri Güntekin

Hurşîd, Cemşîd ü Hurşîd (mesnevi), Ahmedî

Huvat, Sevgili Arsız Ölüm (roman), Latife Tekin

Hülya, Devlet Kuşu (roman), Orhan Kemal

Hürmüz Şah, Ferhat ile Şirin (halk hikâyesi), Anonim

Hürmüz Şah’ın Oğlu, Ferhat ile Şirin (halk hikâyesi), Anonim

Hürrem Sultan, Hürrem Sultan (tiyatro), Orhan Asena

Hürrem Şah, Hayrâbât (mesnevi), Nâbî

Hüsam, Bir Ölünün Defteri (roman), Halit Ziya Uşaklıgil

Hüsamettin Bey, Tehlikeli Oyunlar (roman), Oğuz Atay

Hüseyin Ağa, Can Şenliği (roman), Abbas Sayar

Hüseyin Ağa, Korkunç Yıllar (roman), Cengiz Dağcı

Hüseyin Arif, Çağlayanlar (hikâye), Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Hüseyin Avni Bey, Firavun İmanı (roman), Tarık Buğra

Hüseyin Hüri, Deniz Küstü (roman), Yaşar Kemal

Hüseyin Kenan, Dudaktan Kalbe (roman), Reşat Nuri Güntekin

Hüseyin Korkmaz, Gurbet Kuşları (roman), Orhan Kemal

Hüseyin Nazmi, Mai ve Siyah (roman), Halit Ziya Uşaklıgil

Hüseyin, Karabibik (roman), Nabizade Nazım

Hüsn, Hüsn ü Aşk (mesnevi), Şeyh Galip

Hüsne, Yer Demir Gök Bakır (roman), Yaşar Kemal

Hüsnü Faik Bey, Kurtlar Sofrası (roman), Attila İlhan

Hüsnü Paşa, Handan (roman), Halide Edip Adıvar

Hüsrev, Bir Adam Yaratmak (tiyatro), Necip Fazıl Kısakürek

Hüsrev, Hüsrev ü Şîrîn (mesnevi), Şeyhî

Hüthüt, Mantıku’t-Tayr (mesnevi), Gülşehrî

Hz. Yakup, Yusuf ile Züleyha (mesnevi), Şeyyâd Hamza

Hz. Yusuf, Yusuf ile Züleyha (mesnevi), Şeyyâd Hamza


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir