Fransız Edebiyatı

Fransız Edebiyatının Özellikleri

 • Fransız edebiyatının ilk örneklerini destanlar oluşturur.
 • Bu edebiyatın en önemli destanı Chanson de Röland des­tanıdır.
 • Fransız edebiyatında, 12. yüzyıldan, özellikle de Rönesans’tan sonra büyük gelişmeler görülür.

Fransız Edebiyatının Önemli Sanatçıları

MONTAİGNE (1533 – 1592)

 • “Denemeler” adlı üç ciltlik eseri vardır.
 • Bu eseriyle deneme türünün kurucusudur.
 • Eseri: Denemeler

CORNEILLE (1606 – 1703)

 • Klasisizm akımının tiyatro yazarlarındandır.
 • İlk büyük trajedi şairidir.
 • Eserleri: Le Cide, Horace

LA FONTAİNE (1621 – 1685)

 • Fabl türünün usta ismidir.
 • Klasisizm akımına bağlıdır.
 • Didaktik şiirler yazmıştır.
 • Fabllarının konusunu Eski Yunan ve Latin yazarlarından almıştır.
 • Özellikle fabl türündeki eserleriyle tanınan Aisopos (Ezop)’tan etkilenmiştir.
 • Eseri: Fabllar

RACİNE (1639 – 1699)

 • Klasisizm akımına bağlıdır.
 • Trajedi şairidir.
 • Eserleri: Andromaque (Andromak), İphigenia (İfijenya), Phedre (Fedra)

MOLİERE (1622 – 1673)

 • Dünya edebiyatının en önemli komedya yazarlarındandır.
 • Komedyalarında güldürürken düşündürmeyi amaçlamıştır.
 • Töre ve karakter komedilerinin başarılı örneklerini vermiştir.
 • Komedyalarında, cimriliği, ikiyüzlülüğü, sonradan görmeliği vs. anlatmıştır.
 • Eserleri: Gülünç Kibarlar, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüffe, Bilgiç Kadınlar, Zoraki Hekim, Zoraki Evlilik, Kibarlık Budalası, Scapin’in Dolapları, Cimri, Hastalık Hastası

LA BRUYERE (1645 – 1696)

 • Portre türündeki eserleriyle tanınmıştır.
 • İnsanları daha iyi hale getirmeyi amaçlamıştır.
 • Eseri:  Karakterler

BOİLLEAU (1636 – 1711)

 • Klasisizmin kuramcısıdır.
 • Şair ve eleştirmendir.
 • Eseri: Şiir Sanatı

VOLTAİRE (1694 – 1778)

 • Yazar ve düşünce adamıdır.
 • Roman, hikâye ve tiyatroları da vardır.
 • Eserleri: Henriade (Destan), Candide (Roman), Brutus (Trajedi), Milletlerin Töre ve Ruhuna Dair (Deneme)

J. J. ROUESSEAU (1712 – 1778)

 • Şair ve düşünce adamıdır.
 • Eşitlik, özgürlük gibi düşünceleriyle Fransız Devrimi’nin hazırlayıcısı olmuştur.
 • Romantizmin hazırlayıcısı, öncüsüdür.
 • Eserleri: Bilimler ve Sanatlar, Üstüne Söylev, Toplum Sözleşmesi, İtiraflar, Emile (Çocuk eğitimiyle ilgili roman)

LAMARTİNE (1790 – 1869)

 • Romantizmin önemli şair ve romancısıdır.
 • Romantik şiirin öncüsüdür.
 • Eserleri: Şairane Düşünceler (Şiir) Grazielle (Roman)

VİCTOR HUGO (1802 – 1885)

 • Romantizm akımının önemli sanatçısıdır.
 • Şiir, tiyatro ve roman türlerinde eserler vermiştir.
 • Cromwell adlı yapıtının ön sözünde romantizmin kurallarını ortaya koymuştur.
 • “Sefiller” adlı ünlü romanında ekmek çaldığı için beş yıl kürek cezasına çarptırılan Jean Valjean’ın kaçmaya çalış­tığı için on dokuz yılı bulan mahkûmluğundan sonra peşini bırakmayan geçmişi konu edilir.

Eserleri:

 • Şiir: Sonbahar Yaprakları, Seyirler, Cezalar, Yüzyılların Efsanesi
 • Tiyatro: Hemani, Kral Eğleniyor, Ruy Blas, Cromwell
 • Roman: Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu

ALEKSANDRE DUMAS PERE (1802 – 1870)

 • Romantizme bağlı roman yazarıdır.
 • Tarihi ve polisiye (serüven) romanlar yazmıştır.
 • Eserleri: Üç Silahşorler, Monte Kristo Kontu

HONORE DE BALZAC (1799 – 1850)

 • Realizmin öncüsü olmakla birlikte, eserleri romantik özellik­ler de taşır.
 • “İnsanlık Komedyası” adlı doksan altı romandan oluşan romanlar dizisi vardır.
 • Çocuklarına sevgiyle bağlı bir babanın, Mösyö Goriofun dramını anlattığı “Goriot Baba” eseri realist romanın ba­şarılı örneklerindendir.
 • Eserleri: Eugenie, Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak, Gobseck

STENDHAL (1783 – 1842)

 • Realizmin büyük romancısıdır.
 • Romanlarında psikolojik tahlillere yer vermiştir.
 • Stendhal, bir gazete haberinden yola çıkarak yazdığı Kır­mızı ve Siyah’ta Julien Sorel adlı hırslı bir gencin yaşadık­larını, onu idama götüren mevki düşkünlüğünü anlatır.
 • Eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

GUSTAVE FLAUBERT (1821 – 1880)

 • Realizmin kuramcısı, ünlü bir romancıdır.
 • Gözlemlerinden yola çıkarak gerçekçi tipler ortaya koymuştur.
 • Emma’nın yani Madame Bovary’nin mutsuz evliliğini, ya­sak aşklarını, özentilerini anlattığı Madame Bovary roma­nıyla tanınmıştır.
 • Eserleri: Madame Bovary, Salambo

EMİLE ZOLA (1840 – 1902)

 • Natüralizmin ve “deneysel roman” anlayışının öncüsüdür.
 • Romanlarındaki kişileri, soyaçekimlerin, içgüdülerin ve sosyal koşulların bir ürünü olarak anlatmıştır.
 • Eserleri: Nana, Germinal, Toprak, Doktor Paskal, Hakikat, Meyhane

ALPHONSE DAUDET (1840 – 1897)

 • Natüralizmin önemli temsilcilerindendir.
 • Roman ve öykülerinde gözlemci yönü öne çıkar.

Eserleri:

 • Öykü: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâyeleri
 • Roman: Taraskonlu Tartaren, Jack

GUY DE MAUPASSANT (1850 – 1893)

 • Natüralizmin önemli sanatçılarındandır.
 • “Maupassant tarzı öykü” adı verilen “olay öyküsü”nün kurucusudur.

Eserleri:

 • Öykü: Tombalak, Ayışığı
 • Roman: Bir Hayat, Güzel Dost

CHARLES BAUDELAİRE (1821 – 1867)

 • Sembolizmin öncü şairidir.
 • Şiirleri dışında öykü, deneme ve eleştirileri de vardır.
 • Eserleri: Kötülük Çiçekleri, Paris Sıkıntısı

ARTHUR RİMBAUD (1854 – 1891)

 • Sembolizmin öncülerindendir.
 • Empresyonizme de öncülük etmiştir.
 • “Sarhoş (Esrik) Gemi” şiiriyle tanınmıştır.
 • Eserleri: Cehennemde Bir Mevsim, İlhamlar

ALBERT CAMUS (1913 – 1960)

 • Roman türündeki eserleriyle tanınır.
 • Varoluşçuluk akımını felsefi alandan edebiyata taşıyan isimlerdendir.
 • Eserleri: Veba, Yabancı

JEAN PAUL SARTRE (1905 – 1980)

 • Varoluşçuluk akımının öncülerindendir.
 • Deneme, öykü, roman, tiyatro türlerinde eserleri vardır.

Eserleri:

 • Hikâye: Duvar
 • Roman: Bulantı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir