Fiiller Test-6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylem kullanılmamıştır?

A) Kendini yalnız hissediyormuş.

B) Bu düğümü çözebilir misin?

C) Onu karşımda görünce şaşakaldım.

D) Artık, o işten vazgeçmiyorum.

E) O eseri arkadaşıma okutacaktım.

 

2. “Olmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Bu sokağın esnafı adam olmaz.

B) Beni aradığına çok memnun oldum.

C) Pazar akşamı orada olmalıyım.

D) Bütün emeklerim heba oldu.

E) Yaşlı adam bir hafta içinde sırroldu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Belediye bu binayı yıkamaz.

B) İhtiyar, bugün dükkânı açmaz.

C) Bu sokaktan kimse geçemez.

D) Artık benimle birlikte kalamaz.

E) Kapımızdan rüzgâr bile giremez.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin tezce yapıldığı bildirilmektedir?

A) Dükkânı yeni açtı.

B) İşi plânladığı şekilde bitiriverdi.

C) Her gün bu sokaktan geçer.

D) Yattığım yerde uyuyakalmışım.

E) Notlarını idareye bildireceğim.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapı bakımından farklıdır?

A) Bunu okursanız çok memnun olurum.

B) Bu sene üzümler erken oldu.

C) Buraya uğramanız iyi oldu.

D) O kitapları okumadığıma pişman oldum.

E) Başkan, bizimle görüşmeyi reddetti.

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yapı bakımından farklıdır?

A) Yalnızım bu şehirde, yapayalnız.

B) Sevdiğim insanla konuşamazdım.

C) Ağacın altına uzanıverdim.

D) Hissetim sırtımda yumuşak eli.

E) O güzelin arkasından bakakaldım.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik eylem yoktur?

A) Çocuğun burnundan getirdiler.

B) Öğretmenini can kulağıyla dinledi.

C) Olay şu sokakta meydana geldi.

D) Bu davranışlarını hoş görmüyorum.

E) Kendisiyle ilgili bütün iddiaları reddetti.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir eylem yoktur?

A) Ona hiç kimse yardım etmez.

B) Şart oldu sizinle görüşmem.

C) Seni de aileni de affettim.

D) Ancak koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor.

E) Bana söylediği sözlerle kahroluyorum.

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok birleşik eylem vardır?

A) İşi bir kavrayıversin, çalışmasını o vakit seyredin.

B) Onları geçmiş günlerimizin hikâyelerine hayran bırakabiliriz.

C) Kendimi hep yapayalnız hissediyorum.

D) Sevgi daldan düşen yaprak gibi solmaz, kaybolmaz.

E) Bu cezayı hak ettiğini o da biliyordu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almış bir şahıs zamiridir?

A) O, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi.

B) Sendin beni bu hale düşüren.

C) İşte herkesi sevindiren haber.

D) Yıllardır aradığın arkadaşın bu mu?

E) Olayların perde arkasında o vardı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almamıştır?

A) Bu cümlede birden çok sıfat vardır.

B) Ter, vücudun gözyaşıdır.

C) İçme sularına zehir karışmış.

D) “Öğrenim” sözcüğü fiilden türemiş bir isimdir.

E) Kimimiz fakiriz, kimimiz zengin.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, anlamca kaynaşmış birleşik bir eylem değildir?

A) Bu soruna bir el atalım.

B) Söylediklerime burun kıvırdı.

C) Öğrenciler, ders notlarıma göz diktiler.

D) Bu davranışınla beni mutlu kıldın.

E) Bu işten vazgeçmelisin.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem sürerlik bildiren bir eylemdir?

A) Adam altı aya mahkum edildi.

B) Senirkent, çamur altında kalıverdi.

C) Bu sorular çok kolay, bunları çözebilirim.

D) Siz gidedurun, biz arkanızdan geliriz.

E) Hiçbir şeyi kalmadı, her şeyini kaybetti.

 

14. Anlamca kaynaşmış birleşik eylemler, isim soylu bir sözcükle eylemlerin birleşmesinden oluşur. Birleşme sırasında sözcüklerden biri ya da ikisi gerçek anlamını kaybeder.

Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir brileşik eylem kullanılmıştır?

A) Seni son kez affediyorum.

B) Önemli kaynakları size bırakıyorum.

C) Bu adam dul kaldı.

D) İnsan duygularına esir olmamalı.

E) Duvarlara tutunarak yürüyebiliyorum.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylem olasılık anlamı bildirmektedir?

A) Ancak bu yöreyi ağaçlandırabildik.

B) Bu soruları çözemedim.

C) Evimde istediğiniz kadar kalabilirsiniz.

D) Bütün ikazlara rağmen yola getiremedik.

E) Şiir kitabını bu yıl çıkarabilir.

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem basit yapılı bir eylem değildir?

A) Dergideki sorulan birlikte çözeriz.

B) Sizinle bir saat sonra görüşelim.

C) Bir şiir de sen okuyacaksın.

D) Fırsat buldukça kitap okurum.

E) Haftaya Antalya’ya gidecek.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir eylem değildir?

A) Çocuklar elbette oynayacak.

B) Çok çalıştığı için yoruldu.

C) Depoyu iki saatte temizledi.

D) Arkadaşıyla parkta karşılaştı.

E) Bu gömleği hiçbir yerde bulamazsın.

 

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Güzelliğin gözlerimi kör etti.

Yüreğimi yaka yaka kor etti.

B) Hani dönecektin gittiğin yerden,

Ne olur dön de gel sen bu seferden.

C) Ya duyar, sesiyle tartar sesimi,

Ya da rüzgâr olur, yırtar sesimi.

D) Karanlık çökünce yıldızlar doğar.

Hafakanlar basar, ateşler yağar.

E) Ortalıkta ne sis ne duman kaldı,

Kalemi kırmama az zaman kaldı.

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok birleşik eylem vardır?

A) Hüznümü bir torbaya doldurup

Merakımı yıldızlara arz ettim.

B) Sen gittin teşbihin ipi kopuverdi.

Kim toplayabilir şimdi dağılan taneleri.

C) Hayretle bakan gözleri anlamlı ve canlı!

Esrarlı bakışlar beni sarhoş ediverdi.

D) Köprü su altında kaldı, bugün dün değil.

Kaçağım, yüzüne bakamıyorum.

E) Kevser ırmakları ruhunda akar,

Huriler ona sevgiyle bakar.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir eylemdir?

A) Bu gömlek bana oldu.

B) Düğün Samsun’da oldu.

C) Meyveler talan oldu.

D) Buraya geleli beş yıl oldu.

E) Bu yıl ekinler erken oldu.

 

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylem kipinde anlam kayması yoktur?

A) Arkadaşlar kütüphande soru çözüyor.

B) Derslere zaman zaman geç giriyor.

C) Hafta sonları buraya geliyor.

D) Arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyor.

E) Bir hafta sonra İstanbul’a gidiyor.

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylem, yapılışı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Tüm servetini bir gecede kaybetti.

B) Hesapları arkadaşlarına devretti.

C) Kendisini aramayacağımı zannetti.

D) Tüm alacaklarından vazgeçti.

E) Bu çocuk ailesini mahvetti.

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kişisi sözü dinleyendir?

A) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya.

B) Bu sorunun çözüm yolunu öğreneceksin.

C) Gençlerin hepsine gömlek aldı.

D) Geziyor tozuyor, kimseyi dinlemiyor.

E) Böyle olacağını size söylemiştim.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-B  4-B  5-B  6-A  7-E  8-D  9-A  10-B  11-C  12-D  13-D  14-D  15-E  16-B  17-E  18-B  19-B  20-C  21-A  22-D  23-B


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir