Fiiller Test-4

1. Aşağıdakilerden hangisi birleşik zamanlı bir fiildir?

A) Doğru olduğunu bilsem, canımı verirdim.

B) Birkaç damla kan görüyorlar ortada.

C) Katiller, korkuya kapılıp kayboluyorlar.

D) Göğün yedi katını da ışığa boğdu.

E) Burada izimin tozu bile bulunmayacak.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi istek kipinde çekimlenmiştir?

A) Küfürde, eşkıyalıkta nasıl birleştiler?

B) Can dost Sultan Veled’e kulak verelim.

C) Bunları hep kendi için hayal etmişti.

D) Zaten kendi derdi kendine yetiyordu.

E) Onu öz evlatlarından ayrı görmemişti.

 

3. Fakat bunlar (I)ürkekçe, (II)korkakça (III)girişilen ve ilk direnişte hemen korkuya (IV)dönüşen (V)yarım kalmış saldırılara benziyordu.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsi değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?

A) Coşku ve sevinçleri de anlatırdı hep.

B) Zayıf bedeni mum gibi erimedeydi.

C) Gücüm yettiği sürece onu saklamam gerekir.

D) Sevgi dolu günler yeniden başlamalıydı.

E) Bu huzur ve sükûn dönemi sona ermişti.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır?

A) İnsanı haykırmaya sürükleyen bir şeyler hissediyordu.

B) Kelimelerin belli belirsiz dudaklarından döküldüğünü fark etti.

C) O hayali gözlerinin önünden kovmaya çalışıyordu.

D) Ancak başarılı olamadığını da biliyordu.

E) Çocukluğunda ziyaret ettiği ihtiyar, gözlerinin önünde canlanıyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmiştir?

A) Bu iki farkı bir gün ortadan kaldıracaktı.

B) Gerçekten de bunlar oldukça farklı şeylerdi.

C) Gençler bu iddia ve düşüncelere sahip çıkmıştı.

D) Başkalarının kozlarını eline geçirmişti o gün.

E) Birkaç kez arkadaşlarının başını belaya sokmuştu.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinin çatısı farklıdır?

A) Bu adamın başına bir çorap örülmeliydi.

B) Islak kayanın dibinde define arıyormuş.

C) Köylüler de böyle konuşmaya başladı.

D) Elimi taşların üstüne koydum.

E) Bir süre toprağın sesini dinledim.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

A) Üstümüzde âdeta göğü tutmuş bir kubbe.

B) Sütunlar arasında çocuklar dolaşıyor.

C) Bu şarkıyı da çok güzel okumuştu.

D) Uzaktan gelen kuş seslerini dinliyorum.

E) Hasta adamın gözleriyle bakıyordu.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyordu.

B) Uyanır uyanmaz sigaraya saldırıyordu.

C) Fakat yapacak pek bir şey bulamıyordu.

D) Tütünün yakıcı etkilerini duyuyordu.

E) Sel, çevresindeki bütün bahçeleri yıkıyordu.

 

10. Kadınlar bahçeye (I)çıkmışlar; kimi (II)oturmuş, bir şeyler (III)yıkıyor, kimi evlerinin önünü (IV)süpürüyor; bir ikisi de yavaş sesle (V)konuşuyordu.

Numaralanmış eylemlerden hangisi, geçişli bir eylem olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Sessizliği içinde (I)uyuyacakmış gibi (II)duran bu (III)donmuş kütle, neden birdenbire değişiyor, bir (IV)değişime uğruyor ve bende, yavaş yavaş (V)açılan bir ağız izlenimi uyandırıyor.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?

A) Onların kendisi hakkında konuştuklarını hissediyordu.

B) Arkasından birinin yavaş adımlarla yürüdüğünü seziyordu.

C) Bu sorun uzun bir süreden beri çözülememişti.

D) Belki de herkese durmadan aynı soruyu soruyordu.

E) Bağlandığı öğretiler gereği hep onları düşünmüştü.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinin çatısı farklıdır?

A) Onların hepsini anlatmamıştı.

B) Acısını birileri çekmeliydi.

C) Böylece yorgunluğumu unuttum.

D) Babasının sözünü dinlemedi.

E) Yaşlı adam ağacın dibine çöktü.

 

14. Sabahleyin kuşlar (I)ötüşür ve güneş dağın ucundan (II)döner, yaramaz bir çocuğun neşesiyle (III)çıkardı. Erkenden kalkar, bahçenin yanındaki düzlükte ki orada kasaba (IV)biter, dağ eteği ve ova (V)başlardı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış fiillerden hangisi işteştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Gerçekte mutsuzlukları somut (I)gereksinmeleri (II)aşmayan, çoğu kez neşeli bir hayatı (III)yaşayan, yüzyılların (IV)oluşturduğu bir hoşgörüyle dolu (V)olan bu insanların arasına düşmüştü.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir fiilimsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. (I)Kalkıp lambayı (II)yakmaya üşeniyorum. Sanki toprağın (III)açılmış, bana dehşetle (IV)bakan gözleriyle karşılaşacağım. Karanlıkta (V)oturmak en iyisi.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Çağ geçti, gün tükendi, ömür bitmek üzeredir.

Hâlâ bu bitmeyen heyecan, çırpınış nedir?

Yukarıdaki dizelerde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-B  3-A  4-D  5-A  6-B  7-A  8-E  9-B  10-E  11-D  12-C  13-E  14-A  15-A  16-A  17-C

14 Yorum Var: “Fiiller Test-4

  1. Çok güzel olmuş, bence bu soruların daha çok zor sorular yazsalar daha çok zevkli olurdu.

Ali Emre için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir