Fiiller Test-3

1. Yolda birden (I) irkilir, çevresine (II) bakar, kendisine (III) dikkat edip (IV) etmediklerini (V) anlamak isterdi.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsi değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve V.

 

2. Yolda (I)giderken düşünüyordu. Bu, (II)düşünmekten ziyade âdeta kendisiyle (III)konuşmak gibi bir şeydi. Kimi zaman, bu (IV)düşünmelerin sesli olup (V)olmadığı noktasında kuşkuya düşerdi.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Yarı uykulu yarı (I)uykusuz saatler onu mecalsiz (II)bırakıp (III)bitkin hale (IV)getirince (V)düşüp yatıyordu.

Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi fiilimsi değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve III.

 

4. Halkın bu durumunun (I)geçici (II)olacağına eninde sonunda onun kendi kendini (III)bulacağına, bu nedenle de onunla (IV)bütünleşmenin daha doğru (V)olacağına inanıyordu.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. (I) Kapıyı ardına kadar açtı. (II) Rüzgâr evi bütünüyle doldurdu. (III) Günün sıcaklığı bir anda kırıldı. (IV) Esinti biraz ferahlatmıştı onu. (V) Kapıdan dışarı baktı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi addan türemiş bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi bir birleşik fiildir?

A) Aralarındaki yabancılık ortadan kalkmıyordu.

B) Onların kurtuluşunu amaçlamıştı.

C) Çevresindeki her şeye karşı direniyordu.

D) Yenemediği insanların hepsini aşağılamıştı.

E) Hiçbiri onunla ilgilenmiyordu.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) Belki de mutsuz olacağını düşünüyordu.

B) Seçme hakkının bulunmadığını aklı keserdi.

C) Ülke çok bunalımlı günler yaşıyordu.

D) Büyük bir değişim vardı ülkede.

E) Korkunç bir değerler karmaşası doğmuştu.

 

8. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi diğerlerinden farklı bir birleşik zamanlı fiildir?

A) Başarısının anıtının dikildiğini görmüştü.

B) Bir şeyin zamanının geldiğini anlamıştı.

C) İnsana yılların nasıl geçtiğini duyurmuyordu.

D) Aynı şeyi kendisine ve arkadaşlarına yaptığını da hissetmişti.

E) O, belki de herkese aynı şekilde davranmıştı.

 

9. Ancak, halkla (I)olayım, halkla (II)gideyim derken uyumsuz bir hayatın içine (III)düşüvermişti.

Altı çizili fiiller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. ve III. istek kipi, II. haber kipidir.

B) II. ve III. birleşik zaman

C) I. ve II. istek; III. dilek kipi

D) I. ve III. haber kipi

E) I. ve II. istek, III. haber kipi

 

10. (I) Kimi zaman kahvaltıyı bile beklemezdi. (II) Dışarıda kahvaltı yapmayı tercih ederdi. (III) Bazen de bir kahveye otururdu. (IV) Gazeteleri karıştırırken içerdi. (V) Eve de karanlık bastırdıktan sonra girerdi.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Çevresinde döndükçe cehennemi söndüreceğim.

B) Onu da bir gün arkasından hançerleyecekti.

C) Sonra gene aşk sahillerine savuruyordu.

D) Sunduğu birlik şarabını tas tas içiyordu.

E) Topluluk ona uyuyordu o güne dek

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Bir balık gibi avuçlarından kayıp gidiyordu.

B) Olayın yine de anlaşılmaz bir yanı kalıyormuş.

C) Görünüşte birtakım ilkeler ve öğütler söz konusuydu.

D) Bunun da önemli bir anlam ifade etmediği anlaşılıyordu.

E) Dışarıdan bakılınca, ışık aynadan geliyor sanılırdı.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinin çatısı farklıdır?

A) Yaşlı adamın boğazına sarıldı.

B) Toprağı bir dönüm kadar sürmüştü.

C) Ne kadar oturduğunu unuttu.

D) Definenin yerini de söylememişti.

E) Küreği toprağın üstüne savurdu.

 

Ömrümüz (I)geçti (II)eğildik mi hiç, (III)büküldük mü?

Arayan yepyeni şeyler (IV)bulacak bizde yine

Uzanan el niçin boş (V)dönecek öldük mü?

14. Numaralanmış fiillerden hangi ikisi türemiştir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) II. ve III.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu kez korkunç bir yüzle çıkmıştı ortaya.

B) Onun bu dehşetli görüntüsünden ürkmüştü.

C) Kendisine yaklaştıkça daha da korkunçlaşıyordu.

D) Heyecandan elleri ayakları titriyordu.

E) Üzerindeki bütün yırtık giysileri çıkarmıştı.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinin çatısı farklıdır?

A) Onu görünce hıçkıra hıçkıra ağladı.

B) Çerçi, durmaksızın anlatıyordu.

C) Adam, kayanın dibini kazıyordu.

D) Toprak henüz nemini kaybetmemişti.

E) Kazılan yerleri gözden geçirdiler.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Şiirleri, yüreğinin acısını haykırıyordu.

B) Coşkun bir dere gibi akıyorum sağa sola

C) Can evinden vurmuştu aşk sultanını ölüm

D) Konya'daki sevgi dolu günler bir ay sürmüştü

E) Canımı adak tuttum onun yoluna

 

18. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?

A) Komşunun hastasından da umut kesilmişti.

B) Her zaman aynı şeyleri konuşurlardı.

C) Kimileri de işlerini bitirdikten sonra geldiler.

D) Misafirlerin arasında sessizce oturuyordu.

E) Kimileri de daha sonra geleceklerini söylemişti.

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir?

A) Bir sınır geçmedeyim şimdi, dönüp gelmesi yok.

B) Bir izin başlıyor artık, sonu yok, ertesi yok

C) Ömrümün geçtiği yerlerde misafir gibiyim

D) Belki birkaç sene şahitlik eder geçtiğime

E) Bahar içimde açarken beyaz çiçeklerini öldü.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?

A) Umutla umutsuzluk arasında haykırıyor.

B) Söylediklerinin bile yalan olduğunu biliyorum.

C) Odanın her yanını resimlerle süslüyor.

D) İki yana kanat çırpıp duruyordu kuş

E) Amber kokuları saçıyor etrafa gece

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-E 3-E 4-A 5-D 6-A 7-B 8-C 9-E 10-B 11-B 12-C 13-A 14-E 15-C 16-A 17-A 18-A 19-B 20-D

6 Yorum Var: “Fiiller Test-3

Damla için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir