Fiiller Test-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi anlamca kaynaşmış bir birleşik fiildir?

A) Biz, bu savaşta kendi kendimizi koruyacağız.

B) Çavuş, benim söylediklerime biraz dikkat etti.

C) Sonuç ne olursa olsun biz, düşmana karşı koyacağız.

D) Bana, dik dik baktığını, iliklerime kadar hissettim.

E) Anladığımı görünce, olduğu yerde donakaldı.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) O gün öğleden sonra arkadaşlarına uğradı.

B) Bu sırada ailenin mali durumu da düzelmişti.

C) Aile, büyük şehirlerde yeni daireler almıştı.

D) Bütün bunlar gerçek dışı gibi görünebilirdi.

E) Bu olaydan sonra durum biraz karışmıştı.

 

3. (I) Yaşlılığın ihmalkârlığıyla kendisine bakamıyordu. (II) Komşular kendilerine "usta" diye hitap ediyordu. (III) Gezide cüzdanını denize düşürmüştü. (IV) Bunu hangi anlamda kullandığını anlamamıştı. (V) Dostlarına karşı çok yumuşak davranırdı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiildir?

A) Kararlı adımlarla yürüyordu Mevlâna.

B) Aşk göklerinde kanat çırpıyor güvercin.

C) Şehri bir baştan bir başa koşturdu adama.

D) Genç adam ne yapacağını bilemiyordu.

E) Huzuru ve rahatı hocasının yanında buldu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Tek cümleyle cevaplıyordu her soruyu

B) Sanki kıyamet günü gelip çatmıştı

C) Biz seni gereği gibi bilemedik, dedi.

D) Gerçekler âlemine yolcu edilmişti hayat.

E) Acı haberi kervanlar duyurmuştu Kayseri’ye.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi isimden türemiş bir fiildir?

A) Evinin kapısını açmıştı bütün dostlarına

B) Halk böyle söylüyordu onlara

C) Bizimle konuşmak bile zor geliyor ona

D) Yüzümüze bile bakmıyor artık bizim

E) Alevler yaprak yaprak süslüyor gökleri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi gerekliliğin hikâyesiyle çekimlenmiştir?

A) Bu olay bir sır olarak kalmalıydı aralarında

B) Ölüm, şaşkına çevirdi gönüller sultanını

C) Güneşin parıltısına dayanması beklenemezdi

D) Çocuk, babasının gözü önünde eridi gitti

E) Dağdan gelmiş ve bağdakini kovuyordu

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Gözlerden uzak olmayı mı seçmişti acaba?

B) Dilini damağını kaybetmişti sanki!

C) Bir ateştir düşmüştü gönlüne o gün

D) Dünyada her şey gözünü seninle açardı

E) Bir daha yüzünü çevirip bakmadın bize

 

9. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?

A) Bütün olup bitenlerle teselli buluyordu.

B) Bir türlü bunlardan yakasını kurtaramıyordu.

C) Babasının eve geleceğini düşünerek avunuyordu.

D) Gerçekler, her zaman ruhuna sıkıntı vermişti.

E) Kimse kimsenin kölesi olamazdı bu dünyada.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir?

A) Yaratıklar, çekim güçleriyle beni götürmek istiyor.

B) Bütün bunları niçin yaptığını biliyorum.

C) Kadife perdelere bakmayı çok seviyorum.

D) Onun ellerinden içmiştim son bardağı

E) Dört yanımdan uzanıyor kaderin elleri 

 

11. Her gün sabahtan akşama kadar kahvede (I)oturuyor, görüntüyü olanca gücüyle (II)azaltıyor, ilişkiyi en alt düzeyde (III)tutuyordu.

Numaralanmış fiiller için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçü de geçişli fiildir.

B) Üçü de edilgen fiildir.

C) Üçü de geçişsiz fiildir.

D) I. geçişsiz, II. ve III. geçişlidir.

E) I. ve II. dönüşlü fiildir.

 

12. Öğrenimi gereği (I)okur-(II)yazarlarla (III)düşüp kalkmış, (IV)bilmeyenlerce mutsuz (V)sanılan bu topluluk arasında yaşamıştı.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir fiilimsidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Ne gün (I)doğuşunu, ne de (II)batışını (III)seyretmek mümkündür. Sayısız denecek kadar ev (IV)değiştirmiş, her seferinde aldananın kendisi (V)olduğunu anlamıştır.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi işteş bir fiildir?

A) Bu şehirde gün doğuşunu hiç görmemişti.

B) Böyle bir evde oturmamıştı hiç.

C) Kömür tozları adeta havada uçuşuyordu.

D) Odadaki kömür tozları gözle görülebilirdi.

E) Ortalığı korkunç bir duman kokusu kaplamıştı.

 

15. Binadan içeri girdiğinde, (I)telaşlı telaşlı birtakım kişilerin (II)koşuştuğunu gördü. Merdivenlerden (III)çıkarken kulağına (IV)çalınan seslerden önemli bir şeyler (V)olduğunu anlamıştı.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf fiildir?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. (I) Gün yıkılıp gitmişti. (II) İkindi serinliği çökmüştü. (III)    Suyun başındaki kadınların sesleri geliyordu. (IV) Çoban, köyün duvarını yamaçtan aşırmıştı. (V) Muhtar, evinin balkonunda oturuyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Söylediklerinin hepsini duymuştu.

B) Burnunun iyi koku aldığını söyledi.

C) Onu da buraya getirmeliydi.

D) Onu karşısında görünce korktu.

E) Bu konuşmayı heyecanla yaptı.

 

18. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiildir?

A) Hocasının huzursuzluğunu görüyordu.

B) Yolculuk ve hasret günleri beş yıl sürdü.

C) Yolculuk sırasında bu konu da açıldı.

D) Ayrılığın sözünü bile etmek istemiyor.

E) Yapılacak tek şey, meydandan çekilmekti.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir?

A) Muhtar, bir dizine şaplak atıp kükremişti.

B) O da kendisine gelecek hediyeleri düşünü-yordu.

C) Burnuna gelen taze elma kokuları onu büyülü- yordu.

D) O civarda bu kadar güzel bir su bulamadım.

E) Narlar kırmızı çiçeklerini nisanda açar. 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) Bakışları hasta bir insanı andırırdı.

B) Havasızlıktan cehennem gibi sıcak olurdu bu evler.

C) Masaya uzanarak bir sigara aldı.

D) Geldiğini daha önce fark etmemişti.

E) Çocukları caddeden karşıya geçirmişti.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-D 3-B 4-C 5-A 6-E 7-A 8-E 9-C 10-E 11-D 12-C 13-D 14-C 15-C 16-D 17-D 18-A 19-A 20-B

9 Yorum Var: “Fiiller Test-2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir