Fiiller Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi gereklilik kipinde çekimlenmiştir?

A) Şiiri kelime ve söyleyişler yoğurmalıdır.

B) Onlar da bir dünya görüşü etrafında havalanmışlardır.

C) Bu, estetik bir dünya görüşü kurma düşüncesinden doğdu.

D) Oturalım ve bir köşede şiirlerimizi okuyalım.

E) Birçok şair yetiştirdiğini rahatça söyleyebiliriz.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) Kendisi için hiçbir zaman böyle şey yapmamıştı.

B) Gerçi babası onu Avrupa'ya gönderememişti.

C) Dönüşünde onu çok değişmiş bulmuşlardı.

D) Kimi zaman çok neşeli, kimi zaman da çok durgun görünüyordu.

E) Bazı gençlerle birlikte buraya gelmişti.

 

(I)Yaşadın (II)derler uzun bir süre çok şey (III)geçti

(IV)Yaşamak sorsalar aslında nedir (V)anlamadım.

3. Numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Hayat, sonunda insanı kendi rengine boyuyor.

B) Suyu, kendi kanalına cıva gibi akıtıyordu.

C) Sanatla ilgilenme saati gelip çatmıştı.

D) Şiiri, hayatın hamuru gibi yoğurmuştu.

E) Fakat, o bunları şimdilik düşünmüyordu.

 

5. Kocası ölmüş, çocukları birer birer şu veya bu sebeple evden uzaklaşmıştı.

Yukarıdaki sıralı cümlenin yüklemleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de geçişsizdir.

B) İkisi de türemiştir.

C) İkisi de birleşik zamanlıdır.

D) "Uzaklaşmış" edilgen, "ölmüş" etkendir.

E) "Ölmüş" dönüşlü, "uzaklaşmış" işteştir.

 

6. (I) Doğa, insanların kentinden daha canlıydı. (II) Evler baharda badana edilir, (III) örümcek ağlarından arındırılırdı. (IV) Her gece petrol lâmbasının ışığında bit kırılırdı. (V) Bit, hayatın en belirgin görüntüsü olmuştu.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin yüklemi edilgen çatılı değildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.  C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik fiildir?

A) Bütün bunları, gençlikte olağan saymak gerekir diye düşünüyordu.

B) Oğlu ve arkadaşları aşırı akımlarla ilgileniyorlardı.

C) Üniversiteye girmiş ama fakülteyi yarım bırakmıştı.

D) Ona, babasının oğlu olduğunu gösterecekti.

E) Birçok imkân çıkmış ama hiçbirinden yararlanamamıştı.

 

8. (I) Çocuklar ona kızmazlardı. (II) Onu çok severlerdi. (III) Çünkü ceplerine bir şeyler koyardı. (IV) Çocuklar bilirdi bunu. (V) Ve çocuklar heyecanla beklerdi.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. (I) Kapıyı hep haciz memurları çalmazdı. (II) Bazen postacılar da mektup getirirdi. (III) Dostlarının sıhhatte olduğunu öğrenirdi. (IV) Bunlar kadının yüzünü güldürüyordu. (V) Mektubu okumak için komşu çocuğunu çağırırdı.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi oldurgan eylemdir?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) IV. ve V.   E) III. ve V.

 

10. (I) Hayat devam ediyordu. (II) Akrep ölmüştü. (III) Ama insanlar korkuyordu. (IV) Kedi de yavrularını kaybetmişti. (V) İkinci harbin yol açtığı sefaletten de insanlar kırılmıştı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

11. (I) Namazını camide cemaatle kılarlardı. (II) Sonra da mezarlığa götürürlerdi. (III) Ve görünüşte o, hemen unutulurdu. (IV) Zaten bu kentte öteden beri ölülerden bahsedilmezdi. (V) Ölü hakkında bir suskunluk cereyan ederdi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi edilgen fiildir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

 

12. (I) Kedi birden atıldı. (II) Kedi, yürüyen akrebi eliyle öldürdü. (III) Akrep hareketsiz kaldı. (IV) Nereden çıkmıştı kedi? (V) Kadın şaşkın şaşkın baktı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. (I) Kadın, kapının önüne çıktı. (II) Etrafına bakındı. (III) Ortalıkta kimselerin olmadığını gördü. (IV) Yerden bir iki küçük taş topladı. (V) Ama geç kalmıştı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir eylemdir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. (I) Bir gün bir evin önüne sarı boyayla işaretler koyuyorlardı. (II) Herkes, o evi görmezlikten gelirdi. (III) Ama hayat yine sürüp giderdi. (IV) Evlerden çıkan cenazelere herkes kayıtsız gözlerle bakardı. (V) Birkaç kişi, ölüyü bir tabuta bırakırdı.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi geçişsiz eylemdir?

A) III. ve IV.   B) I. ve III.   C) IV. ve V.   D) I. ve II.   E) II. ve V.

 

15. (I) Çocuklar durumu bilemezlerdi pek. (II) Öylesine saklardı gözlerden halini. (III) Ancak saklanacak bir şey kalmamıştı. (IV) Yine ağırbaşlı dururdu. (V) Kimsenin imasına bile meydan vermezdi.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi geçişil bir eylemdir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) III. ve V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ahlatın etrafını şöyle bir dolaşıp yeniden gölgeye çöktüm.

B) Toprak orada işte, tam karşıda beni bekliyor.

C) Gözlerimi kısarak, küçük tepeden yana bakıyorum.

D) Telaştan, heyecandan sanki boğazım kurumuştu.

E) İçimde, ağaca su yürür gibi bir sevinç kaynıyor.

 

17. Halil Bey, onlarla yüz göz (I)olmamaya (II)çalışıyor, mümkün (III)olan en az temastan öte, onlara (IV)görünmeden, (V)koşarak geçiyordu sokaktan.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yan cümlecik temel cümleciğin öznesi görevindedir?

A) Aradan ne kadar vakit geçtiğini bilemiyordu.

B) Birden adamın içeri girdiğini gördü.

C) Sorunların büyük olduğunu anlıyordu.

D) Önceleri çok yumuşak bir görünüşü vardı.

E) Bunun bir emir olduğunu söylemişti.

 

19. İçeri (I)girdiklerinde adamın boylu (II)boyunca odanın ortasına (III)uzanmış (IV)olduğunu gördüler; kimseyle (V)konuşmak istemiyordu adam.

Numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. (I) Genç adam, şehre girdi. (II) Sora sora yaşlı kadının evini buldu. (III) Kapıyı uzun zaman yumrukladı. (IV) Kapıyı açan olmadı. (V) Sonra konu komşuya haber verdi.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde fiilimsiye yer verilmiştir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.  C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) IV. ve V. 

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-D 4-A 5-A 6-E 7-E 8-A 9-B 10-D 11-C 12-A 13-B 14-A 15-A 16-B 17-C 18-D 19-B 20-D

19 Yorum Var: “Fiiller Test-1

  1. 7. soruda a-b-c-d soruları birleşik fiil, sadece e sorusu basit fiil. Fakat sorulan soruda tek bir birleşik fiil bulmamız isteniyor. Dalga mı geçiyorsunuz?

Zeynep için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir