Fiiller Karma Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir birleşik eylem kullanılmıştır?

A) Onu bu halde görünce kahroluyorum.

B) Bu seferlik seni affediyorum, dedi.

C) İşin böyle biteceğini zannetmiyormuş

D) Artık bütün sorulan çözebiliyorum.

E) Çocuk, kalabalığın içinde kayboldu.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Bu araba, beş yüz milyon etmez.

B) Bugün size yardım edemeyeceğim.

C) Ben, bu sözü hak etmedim.

D) Artık hiçbir şeyi dert etmiyorum.

E) Bu konuda rica ettim, beni dinlemedi.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A) Geçen yıl bağı dolu vurdu.

B) Üç gün sonra Kazakistan’a uçuyorum.

C) Beş milyara satılan bahçeyi o alıyor.

D) Bahçenin etrafına dikenli tel çekiliyor.

E) Yarın arkadaşlarla ava gidiyoruz.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “kılış – durum – oluş” eylemleri sırasıyla verilmiştir?

A) silmek, yazmak, boyamak

B) yeşermek, koşmak, sulamak

C) taşımak, gülmek, uzamak

D) toplamak, koparmak, düşmek

E) ağarmak, konuşmak, süpürmek

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde anlam kayması olmamıştır?

A) Babası ona yarın araba alıyor.

B) Tatilini genellikle Antalya’da geçiriyor.

C) Sahneye çıkmak için hazırlanıyor.

D) Bugün evde toplantı yapıyoruz.

E) Karanlıkta bir çukura düşüyor.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleme eklenen “-mış, -miş, -muş, -müş” eki cümleye “başkasından duyulma, aktarılma” anlamı katmaktadır?

A) Hayret, ellerin buz gibi olmuş.

B) Bu bardak çatlamış, dikkat et.

C) Elbise, sana çok yakışmış.

D) Arkadaşları emekli olmuş.

E) Saçların seyrekleşmiş.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem istek kipindedir?

A) Derslere plânlı çalışalım.

B) Telefon et hemen gelsin.

C) Burayı güzelce boyamalısın.

D) Ona söyle, bu arabayı kaldırsın.

E) Bu problemi mutlaka çözmeliyim.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, adlaşmış ortaç yoktur?

A) Yolu ile giden, yorulmaz.

B) Canı acıyan eşek, atı geçer.

C) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.

D) Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.

E) Gülü seven, dikenine katlanır.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması yoktur?

A) Bu yazıyı yarın mı yayımlarsın?

B) Beni saat sekizde mi ararlar?

C) Sizinle salonda mı buluşuruz?

D) Sabahları çorba mı içersiniz?

E) Kömür sobasını sonra mı getirirsin?

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir?

A) Derin bir esrara büründü hayat

Yeşil gözlerinin derinliğinde.

B) Şeytanlar raks etti bukleli saçlarında

Gönül bu sonsuzda kayboldu gitti.

C) Bir rüya vardı masamdaki güllerde;

Tomurcuklanıyordu bahar dallarda.

D) Umutların mola verdiği yerde

Geceler bir nehir gibi akıyor.

E) Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi;

Besleyen onlardır düşlerimizi.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde, birden çok birleşik eylem vardır?

A) Hissettim ama zamanında ayrılamadım.

B) Siz çalışadurun biz hemen geliyoruz.

C) Onun gölgesini ensemde hissediyorum.

D) Davadan vazgeçtiğini biliyordum.

E) Bu işi yaparsanız çok memnun olurum.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin kipinde bir anlam kayması vardır?

A) Sınav, çarşamba günü yapılacak.

B) Çocuğu çalıştırmaktan vazgeçtim.

C) Köprü yıkıldığı için geçememişler.

D) Para bulamadığı için gelememiş.

E) Yazları yaylaya çıkıyorum.

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklem gereklilik kipindedir?

A) Bir zerreciğim ki Arş’a gebeyim.

Dev sancılarımın budur kaynağı.

B) Öteler, öteler, gayemin malı;

Mesafe ekinim, zaman madenim.

C) Gökte Samanyolu benim olmalı,

Dipsizlik gölünde, inciler benim.

D) Kaçır beni âhenk, al beni birlik;

Artık barınamam gölge varlıkta.

E) Ver cüceye, onun olsun şâirlik,

Şimdi gözüm, büyük sanatkârlıkta.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “şimdiki zamanın rivayeti” biçimindedir?

A) Gelinlik kızlar, dere kenarında yün yıkıyorlar.

B) Gençler, ocağın etrafını kuşatmışlardı.

C) Onlar, ülke meselelerini tartışıyormuş.

D) Evin tavanı örümcek bağlamıştı.

E) Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyordu.

 

15. Çocuk annesine sarıldı.

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

A) Eşyalar, sarıldı ve kamyona yüklendi.

B) Köyün çevresi tamamen sarıldı.

C) Yılan, çocuğun ayağına sarıldı.

D) Çocuğun kolu, hastanede sarıldı.

E) Hediyelik kitaplar güzelce sarıldı.

 

16. Konuyu saatlerce tartıştılar.

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

A) Arkadaş, patronunu görünce sıvıştı.

B) Onlar yıllardır mektuplaşıyorlar.

C) Siyah takım ona çok yakışmıştı.

D) Bu çocuk plânlı çalışıyormuş.

E) Olay bir süre sonra yatıştı.

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir?

A) Babası, kahveyi orta şekerli içerdi.

B) Çocuk, ceviz ağacından düşmüştü.

C) Avcılar, emin adımlarla ilerliyordu.

D) Hayatında ilk defa uçağa biniyordu.

E) Uçak şu tepeye çakılmıştı.

 

18. Yüklemi geçişli bir fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Bir saattir burada bekliyoruz.

B) istediğim oyuncağı alamamıştım.

C) Bu çocuk neden dinlemiyormuş?

D) O adam, acaba nasıl aldatmış?

E) Sizinle yarın görüşmeliyim.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Dershane baştanbaşa temizlenmiş.

B) Her türlü meyve ağacı dikilmiş.

C) Çeşit çeşit yemekler, tatlılar yapılmış.

D) Saçını sakalını güzelce taramış.

E) Çok değişik sorular hazırlanmış.

 

20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi geçişsiz bir eylemdir?

A) Ulu sözü dinleyen yüce dağlar aşmış.

B) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

C) Garip kuşun yuvasını, Allah yapar.

D) El ağzına bakan, karısını tez boşar.

E) Dost, kara günde belli olur.

 

21. Sarıver düşlerinin gökyüzünü can,

Yaprak yaprak dökülsün hatıralar…

Yankı duyulsun bütün dağlardan,

Kanayan yaranı çiçeklerle sar.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Kurallı birleşik eylem

B) Türemiş eylem

C) Basit eylem

D) Sıfat-fiil (ortaç)

E) Birleşik zamanlı eylem

 

22. I. Yavru ceylan gibi uyurdun kollarımda.

II. Sustu saçaklarda âşık kumrular.

III. Şarkılar anlatırdı maceramızı.

IV. Bizim de sevdiğimiz şarkılar vardı.

V. Bahçeler bizi ayak sesimizden tanırdı.

Numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Bir bir sana verseydim

Uykusuz gecelerimi

Koyup başımı dizlerine

Uyutur muydun beni

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Çekimli eylem

B) Bağ-fiil (ulaç)

C) Ek eylem

D) Bileşik zamanlı eylem

E) Sıfat-fiil (ortaç)

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-A  3-D  4-C  5-C  6-D  7-A  8-B  9-D  10-C  11-A  12-E  13-C  14-C  15-C  16-B  17-A  18-B  19-D  20-E  21-E  22-B  23-E


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir