Öne Çıkanlar

1. En az iki sözcükten oluşan ve cümlede bir görev yüklenen sözcük topluluğuna söz öbeği denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bir söz öbeği yoktur?

A) Göç pırıl pırıl bir eylül sabahı yola koyuldu.

B) Küçük kız, köpeği daha kuvvetle kucaklıyordu.

C) Onu benim kadar kimse sevemez.

D) Sormak istiyordum ona kuş cıvıltıları bu kadar canlı mıdır?

E) Dün sizi toplantıda çok bekledik.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla söz öbeği vardır?

A) Güvertede kimse yoktu, kimseyle karşılaşmadı.

B) Doktor iki kadehi birer yudumda, meze almadan arka arkaya içti.

C) Hep böyle yalnız oturacağını düşündü.

D) Garsonu yanına çağırıp hesabı ödedi.

E) Doktor, yalpalaya yalpalaya güverteden ayrıldı.

 

3. O gün kasabanın pazarıydı ve ben evden çıkarken para almayı unutmuştum.

Bu cümlede kaç söz öbeği vardır?

A) 1   B) 2   C)3   D) 4   E) 5

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad öbeği vardır?

A) Beni görüp yüzün öte döndürme.

B) Sen, şimdi alevden bir gülsün.

C) Ne kadar saklasan özlediğin belli.

D) Acılarımla tel tel çözülüp kaldım.

E) Sanki baharı seninle yaşıyorum.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat öbeği vardır?

A) Bu ülkede balta kesmez ormanlar vardı.

B) Ve kadın gelir, ansızın bozar yalnızlığımızı.

C) Akşamla gelişini kimseler duymadı.

D) İçimde kor donar, buzlar tutuşur.

E) Katar katar gidiyordu kuşlar uzaklara.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde ulaç öbeği vardır?

A) Karanlıktan birbirinin yüzlerini görmemişlerdi.

B) Bütün köy askere çağrılanları uğurlamaya çıkmıştı.

C) Hüseyin yapı malzemelerini toplayıp içeri girdi.

D) Keten çizmeleri, sırtındaki kaputu paramparça olmuştu.

E) Kaçan balık büyük olur.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf öbeği vardır?

A) Titreyen elleriyle karanlıkta kapının mandalını buldu.

B) Alçak pencereden bir şey görünmüyordu.

C) Teyzesinin oğlu az sonra içeri girdi.

D) Ansızın, birisi, dışardan pencereyi usulca tıklattı.

E) Aşağıdan atlıların sesleri geliyordu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat bir zamirle birlikte sıfat öbeği oluşturmuştur?

A) Sizin gibi dostları, hiçbir yerde bulamam.

B) Buz gibi su içiyorsun, biraz dikkatli ol.

C) Hiç kimse senin gibi davranamaz.

D) Her zaman olduğu gibi yine adımını geri aldı.

E) İçine bir şey giymediğin için çok üşüyorsun.

 

9. Ad tamlaması kimi zaman sıfat öbeği görevinde kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek yoktur?

A) El yazması kitaplar, kütüphaneye teslim edildi.

B) Çocukların sevdiği oyunları derleyeceklermiş.

C) Bal rengi tişörtünü nereden aldın?

D) Bunun gibi para canlısı adam görmedim.

E) İçtiğimiz suyun tadı pek hoş değildi.

 

10.Zevkle yapılan bir isten elde edilen sonuç sevindiricidir.” cümlesinde altı çizili söz öbeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ad öbeği

B) Edat öbeği

C) Ortaç öbeği

D) Ad-eylem öbeği

E) Ulaç öbeği

 

11. Tamlamalar birer ad öbeğidir. Ad gibi durum (hal) eki alabilirler.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz öbeği durum eki almıştır?

A) Trafik polisi, arabayı sağa çekmemi söyledi.

B) Arkadaşı, armudun iyisi senin olsun, dedi.

C) Su borusu patlamış, ev sular altında kalmıştı.

D) El yarası geçer ama dil yarası geçmez.

E) Çantasından çıkardığı maden suyunu kafasına dikti.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tamlama diğerlerinden farklıdır?

A) Kurudu gölgesinde oturduğumuz ağaçlar.

B) Bayrağı dağın en yüksek tepesine dikeceğim.

C) Şehrin kalabalık caddelerinde saatlerce dolaştık.

D) Bu, hayatımın en güzel anıydı.

E) Sana engin denizlerin maviliğini getireceğim.

 

13. Tuttum, tâ içime oturttum seni

İçtim yudum yudum güzelliğini

Altı çizili ikilemenin görevce benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Kızın iplik iplik sütbeyazını

Severim kır atı, bir de güzeli.

B) Seni tozlu aynalarda tanıdım

Tel tel saçların alnına düşmüştü.

C) Eğildim uyandırmaktan korkarcasına

Öptüm kara kara gözlerinden.

D) Bu pul pul balıklar, bu çiçekler

Senin için döküldü pazar yerine

E) Bulamaz gözlerimiz uzun uzun arar da

Aksimizden bir eser kalmadı aynalarda

 

14. “Arabanın bagajı açılınca giyeceklerimizin hepsi aşağı düşmüş.” cümlesinde kaç söz öbeği vardır?

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

 

15.Tarihin beğenerek andığı insanlar daima dönüm noktalarında bulunanlardır.”cümlesinde altı çizili söz öbeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ad öbeği

B) Ulaç öbeği

C) Sıfat öbeği

D) Edat öbeği

E) Ad-eylem öbeği

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalın durumda bir sıfat tamlaması vardır?

A) Adam kırkından sonra saz çalmaya başladı.

B) Siyah çizgili tişört daha pahalıydı.

C) İnce sazdan türküler dinledik.

D) Bu mahallede insansan rahat vermezler.

E) O şiirleri, şairin eski kitaplarında bulabilirsin.

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması durum eki almamıştır?

A) Oturma odasının halısı iyice eskidi.

B) Tarih öğretmeninin evini bulamamışlar.

C) Çocuk odasının mobilyalarını iyi seçememişsiniz.

D) Soru kitapçığının üstüne adımı yazmadım.

E) Çocuklar bahçe kapısının kilidini bozmuşlar.

 

18. “Beyaz sakalını eliyle tutan ihtiyar sadrazamın sönük gözleri, gayet uzak, gayet karanlık şeyler düşünüyor gibi, mevcut olmayan noktalara dalıyordu.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad tamlaması

B) İlgeç öbeği

C) Ortaç öbeği

D) Ad öbeği

E) Ulaç öbeği

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Artık kıyılarımızda boş, ıssız sahil kalmadı.

B) İrili ufaklı taşlar, arabamızın hızlı gitmesini engelliyordu.

C) Bir şişe kolayı üstüne döküverdi.

D) Çalışma saatlerini artırmaya karar verdi.

E) Kısa zamanda onunla görüşeceğim.

 

20. Hediyelerinizle susturamadığınız bu mavi gözlü kızı tehditle mi susturacaksınız?

Bu cümlede kaç söz öbeği vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-B  3-D  4-B  5-A  6-C  7-C  8-A  9-E  10-C  11-E  12-A  13-E  14-C  15-A  16-B  17-A  18-E  19-C  20-E