Öne Çıkanlar

1. “Yazın kuruttuğu düz ovada, beyaz bir toz bulutu göğe doğru yükseliyordu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sıfat tamlaması

B) Ulaç öbeği

C) Ad öbeği

D) Edat öbeği

E) Ortaç öbeği

 

2. Aşağıdaki tekrar öbeklerinden (ikileme) hangisi oluşumu yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Herkesle içli dışlı olmamanı istiyorum.

B) Büyük küçük herkes, onu severdi.

C) Eh işte, iyi kötü bir şeyler aldık yanımıza.

D) Bu yollarda bata çıka yürüyorduk.

E) Adamdan ses seda çıkmıyordu artık.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat öbeği oluşturmuştur?

A) Dedem, doğruya duvar uçmaz, derdi.

B) Doğru söyle, sana darılmayacağım.

C) Çocuklar, göle doğru koşuyorlardı.

D) Allah, kimseyi doğru yoldan ayırmasın!

E) İki nokta arasındaki en kısa çizgi doğrudur.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıfat öbeği” diğerlerinden farkü bir biçimde oluşmuştur?

A) Beyaz badanalı evde kalıyorlardı.

B) Ondan, az şekerli kahve istedim.

C) Açık yürekli insanları herkes sever.

D) Yosun yeşili gözleri vardı.

E) Kardeşi, hür düşünceli bir insandı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği kullanılmamıştır?

A) İçeri girdiği zaman kulaklarında top sesleri uğulduyordu.

B) Gözlerindeki sisin geçmesi için bir süre bekledi, sonra masada oturanlara baktı.

C) Senin kadar başarılı olacağıma inanmıyorum.

D) Duyduğu ürpertiyle kulaklarını arkaya yatırarak dörtnala koştu.

E) Boğaza karşı oturmuş sohbet ediyor, bir taraftan da çaylarımızı yudumluyorduk.

 

6. “Ağılın önüne film makinesinin getirilişini ilkin o gördü ve sevinçli haberi herkese ulaştırmak için herkesten önce o davrandı.”

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi yoktur?

A) Edat öbeği

B) Ad-eylem öbeği

C) Zincirleme ad tamlaması

D) Ad öbeği

E) Bağlaç öbeği

 

7. “Art arda toplantılara katılmak onu çok yormuştu.” cümlesinde altı çizili söz öbeğinin özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Dünyayı sarsan bir heybetli ses işittik.

B) Adam gözlerimin içine bakarak yalan söylüyor.

C) Akıllara durgunluk veren bir olaya şahit olduk.

D) Yüzüme gülmesi bana cesaret verdi.

E) Yaşam yavaş yavaş bırakıyordu kocamış gövdesini.

 

8. (I) Helvacılar onun hatırasını günlerce dillerinden düşürmediler. (II) Hasan, babasını çok severdi. (III) Bunu anası, yeni anlıyordu. (IV) Kadın oğlunun bu derin kederine karşı derin bir saygıyla mukabele etti. (V) Bu kederi incitmemek için elinden geleni yaptı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde söz öbeği yoktur?

A) I. ve III.   B) I. ve V.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.

 

9. Bursa’da eski bir cami avlusu

Mermer şadırvanda şakırdayan su

Orhan zamanından kalma bir duvar

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Bu dizelerde aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi yoktur?

A) Ad öbeği

B) Ortaç öbeği

C) Edat öbeği

D) Sıfat öbeği

E) Eylem öbeği

 

10. I. Bulut bulut gelirdik bozkırların üstüne.

II. Çatlamış topraklara serin serin yağardık

III. Otlar çiçek açardı dokunduğumuz yerden

IV. Gülerdin içimize aylar dolardı.

V. Bizdeydi kaynakları en tükenmez suların.

Numaralanmış dizelerin hangisinde bir söz öbeği yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. I. Ellerini bulurdu ellerim eski bir masada.

II. Boyuna gideceğin o rezil anı düşündüm.

III. Yaklaşan akşamla koyulaşırdı gözlerin

IV. Boynu bükülürdü içimde yeni açmış güllerin

V. Gönlünüz şenlenirdi güzelliğinden.

Numaralanmış dizelerin hangisinde bir söz öbeği yoktur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde ulaç öbeği vardır?

A) Dünyada en büyük güç sevilmek, en büyük servet bilgidir.

B) Herkeste başkalarının acılarına katlanacak güç vardır.

C) İnsan, verdiği sözün kölesi, vermediği sözün efendisidir.

D) Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir.

E) İnsanların görmesini istemediğin bir şeyi yalnız kaldığın zaman da yapma.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, eylem öbeğinden oluşmuştur?

A) Kalabalık, caddeden sel gibi akıyordu.

B) Babaları, bahçeli, güzel bir ev almış onlara.

C) Eve gelir gelmez çalışma masasına oturdu.

D) Yabancı adamın yanında bizi azarladı.

E) Karabaş, göçün yanındaki tin tin yürüyüşüne devam etti.

 

14. I. Dün sınıf, ağzına kadar doluydu.

II. Çevremizi her geçen gün biraz daha kirletiyoruz.

III. Oyuncular son sahnede başarılıydılar.

IV. Bunların içinden iyisini seçmeli.

V. Üzüm, üzüme baka baka kararır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla söz öbeği vardır?

A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması zarf öbeği oluşturmuştur?

A) Gelecek hafta çiğköfte yoğuracağız.

B) Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım.

C) Bu günler çabuk geçer üzülme sakın.

D) Öğleyin bize geleceğini söylüyor.

E) Gençler, perşembe gününü iple çekiyorlar.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde edat öbeği yoktur?

A) Bu iyiliğini ölene kadar unutmayacağım.

B) Adam susuyor, kazmanın ucuyla taşı sökmeye çalışıyordu.

C) Bu sisteme göre, sayılar yüzden başlanarak aşağıya doğru sayılacak.

D) Soğuk bir kavak yaprağı titreyen bir insan eli gibi nöbetçinin yüzüne değdi.

E) Nöbetçi irkildi, dönüp vagonun içine baktı.

 

17. Karşıdaki bayanla sohbet eden adamı kolundan tutup dışarı attılar.

Bu cümlede aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi yoktur?

A) Edat öbeği

B) Ortaç öbeği

C) Ad öbeği

D) Ad-eylem öbeği

E) Ulaç öbeği

 

18. “Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için hiç pişman olmadım.” cümlesinde aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi vardır?

A) Bağlaç öbeği

B) Ulaç öbeği

C) Eylem öbeği

D) Ortaç öbeği

E) Sıfat öbeği

 

19. “Birbiri ardından çakan mavi şimşekler, zikzaklar çizerek ırmağın dik yamacından aşağıya iniyordu.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad öbeği

B) Ortaç öbeği

C) Ulaç öbeği

D) Sıfat tamlaması

E) Bağlaç öbeği

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem öbeği vardır?

A) Telefonun sesini duyunca yerinden kalktı.

B) Arkadaşına mektup yazmak istiyordu.

C) Kendini biraz heyecanlı hissediyordu.

D) Mektup biter bitmez yatağa girdi.

E) Uyuyamazsan çok rahatsız olursun.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B  2-E  3-C  4-D  5-A  6-E  7-D  8-C  9-E  10-D  11-E  12-D  13-E  14-B  15-A  16-E  17-D  18-C  19-E  20-B