Öne Çıkanlar

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde yazdıkları halde bu topluluklara katılmayan sanatçılardır. Bu sanatçılar şunlardır:

AHMET RASİM (1864 – 1932)

 • Fıkra, makale ve anılarıyla tanınır.
 • Çocukluğunu, basın hayatını, İstanbul’un günlük yaşan­tılarını başarılı bir üslupla anlatmıştır.

Eserleri:

 • Fıkra: Eşkâl-i Zaman, Şehir Mektupları
 • Anı: Gecelerim, Falaka, Gülüp Ağladıklarım
 • Roman: Hamamcı Ülfet
 • Söyleşi: Ramazan Sohbetleri, Muharrir Bu Ya

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Rasim Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864 – 1944)

 • Servet-i Fünuncuların etkili olduğu bir dönemde bu toplulu­ğa girmemiştir.
 • Ahmet Mithat Efendi’nin “halk için roman” anlayışına uygun eserler vermiştir.
 • İlk romanı “Şık” ile tanınmış ve sevilmiştir.
 • Halkın diliyle (Özellikle mahalle kadınlarının dili) ve mizahi bir üslupla halkı aydınlatıcı romanlar yazmıştır.
 • Romanlarında İstanbul halkının örf, adet, gelenek ve göre­neklerini ve yaşayışını yansıtmıştır.
 • Romanlarındaki kahramanlarını yetiştikleri ortamın diliyle konuşturur, sosyal çevresiyle birlikte anlatır.
 • Alafranga yaşama özenen züppe tipleri, şöhret meraklıları­nı, batıl inançlara düşkün insanları mizahi bir üslupla eleş­tirmiştir.
 • Natüralizmden etkilenmiştir.

Eserleri:

 • Roman: Şık, Şıpsevdi, İffet, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Nimetşinas, Metres, Ben Deli Miyim?, Mutallaka, Kaynanam Nasıl Kudurdu, Evlere Şenlik, Utanmaz Adam, Mezarından Kalkan Şehit
 • Hikâyeleri: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, İki Hödüğün Seyahati, Melek Sanmıştım Şeytanı, Meyhanede Hanımlar, Gönül Ticareti
 • Tiyatro: Hazan Bülbülü, Kadın Erkekleşince

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri