Öne Çıkanlar

AHMET HAŞİM (1884 – 1933)

 • 1909’da Fecr-i Aticilere katılmıştır.
 • Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir.
 • Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir.
 • “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.
 • Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır.
 • Şiirde konudan çok, söyleyişi önemser.
 • Gerçek şiir ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
 • Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür.
 • Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir.
 • Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir.
 • Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde sıkça yer bulur.
 • Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir.
 • “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır.
 • Fıkra, sohbet gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Piyale, Göl Saatleri
 • Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)
 • Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)
 • Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi

Daha Fazla Ayrıntı İçin Bkz. Ahmet Haşim’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)

 • Fecr-i Ati topluluğu şairi ve oyun yazarıdır.
 • Bireysel konulu şiirler yazmıştır.
 • Şiirleri sanat gücü bakımından çok güçlü değildir.
 • Şiirleri Ahmet Haşim etkisindedir.
 • “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak tanınmıştır.
 • Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
 • Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır.

Eserleri:

 • Şiir: Ruh-i Bikayd
 • Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkârlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan

EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942)

 • Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucuları arasındadır. Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta ilk golü atmıştır.
 • Fecriati Döneminde “destansı” yönü ağır basan epik şiirler yazmıştır.
 • Hem bireysel hem de toplumsal konularda şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde benzetme ve istiarelere gereğinden çok yer vermiştir.
 • Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşı yazmış olduğu “Kin” şiiriyle tanınmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı

MÜFİT RATİP (1887 – 1920)

 • Fecriaticiler arasında tiyatro türünde en başarılı sanatçıdır.
 • Tiyatroda teknik bakımdan en iyi eserleri, tiyatroyla ilgili eleştirileri o yazmıştır.

Eserleri:

 • Oyun: Sayfiyede, Zincir, Bir Buhran, Kadın Pençesi

ŞAHABETTİN SÜLEYMAN (1885 – 1919)

 • Tiyatroları teknik açıdan zayıftır.
 • Aşk temasını işlemiştir.
 • Konuşma diline yakın bir dil kullanmıştır.
 • Eleştiri yazılarıyla öne çıkmıştır.
 • Edebiyat tarihiyle ilgili eserler de yazmıştır.

Eserleri:

 • Oyun: Fırtına, Aralarında, Karun, Avdet, Aziz Katil, Kül ve Burgu, Çıkmaz Sokak, Yeni İzdivaçlarda

FAZIL AHMET AYKAÇ (1884 – 1967)

 • Hiciv geleneğini mizaha dönüştürmüştür.
 • İğnelemek, alay etmek onun özelliğidir.
 • Eserleri: Kırpıntı, Divançe’i Fazıl, Harman Sonu, Şeytan Diyor ki, Tarih Dersi

İZZET MELİH (DEVRİM) (1887 – 1966)

 • Roman ve öykü yazarıdır.
 • Eserleri: Leyla, Tezad, Sermed, Hüzün ve Tebessüm

CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)

 • Hikâyelerinde özellikle halk arasından seçilmiş tiplere yer verir.
 • Teknik bakımdan kusurlu olmakla birlikte romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.

Eserleri:

 • Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu
 • Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde

Ayrıca Bkz.

Fecr-i Âtî Topluluğunun Oluşumu

Fecr-i Ati Beyannamesi

Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

Fecr-i Ati Şiiri

Fecr-i Ati Topluluğunun Dağılışı

Fecr-i Ati Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar