Öne Çıkanlar

1. "Felaketler pençemizde oyuncak oldu."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi ve öğe dizilişi yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Kaç istiklâl gömmek için mezar kazıldı.

B) Bu kazılan mezarlardan biri en derin.

C) Sen uzaktın benden, fakat kalbim senindi.

D) Yıllarca uzaklardan baktım vatana.

E) Asırların göklerinde biz kanatlıyız.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) İzmir'e girişini Atatürk'ün, / Bir kahve duvarındaki resimde gördüm

B) Koymuştu kılıcını içine kınının, / Yürüyordu arasında sevgili halkının

C) Ayağında Anadolu'dan getirdiği toz / Bir inanç gözlerinde, tükenmez

D) Alabildiğine insan kalabalığı vardı / Bir aydınlık geleceğe bakıyordu

E) Sevinçti, ışıktı, türküydü / Görseydiniz o resimde Atatürk'ü

 

3. (I) Seksenli yılların ortalarında, dünyaya yeni yeni açılmaya başlayan ve turist çekmek için turlara gezi kolaylıkları sağlayan ilginç ve gizemli bir ülkeydi Rusya. (II) Elli küsur yıllık bir yalnızlıktan sonra üzerindeki esrar perdesini azıcık aralamıştı. (III) Ülkemiz insanının bir bölümü "turistik gezi hastaları"na dönüşmüştü. (IV) Her bir bayram ve yılbaşı, ne pahasına olursa olsun, bir başka ülkede kutlanmalıydı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil (eylem)cümlesi

B) İsim (ad) cümlesi

C) Devrik cümle        

D) Olumlu cümle

E) Olumsuz cümle

 

4. Aşağıdaki eksiltili cümlelerden hangisi yüklemine göre isim (ad) cümlesidir?

A) Arpa samanıyla, kömür dumanıyla

B) Azıcık aşım, kaygısız başım

C) Düğün el ile, harman yel ile

D) Ağustosun on beşinden sonra ere kaftan, ata çul

E) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 

5. Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.

Bu cümleyi anlamını değiştirmeden olumsuz biçimde yeniden söylemek gerekirse aşağıdakilerden hangisi en uygun olur?

A) İnsanı asıl üzen hataları düzeltmeye çalışmak değil, onları saklamaktır.

B) Hatalarını saklayan insan, onları hiçbir zaman düzeltemez.

C) Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı vermez mi?

D) Hataları saklamak acı verir, onları düzeltmeye çalışmak değil.

E) Hataları düzeltme olanağı varsa onları saklamamak gerekir.

 

6. "Bazı insanlar durumlarından yakınırlar hep."

Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Fiil cümlesi – olumsuz cümle – devrik cümle

B) Fiil cümlesi – olumsuz cümle – kurallı cümle

C) Fiil cümlesi – olumlu cümle – kurallı cümle

D) İsim cümlesi – olumlu cümle – devrik cümle

E) Fiil cümlesi – olumlu cümle – devrik cümle

 

7. Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir?

A) Keşke yalnız kendimizden üstün olanları arasak

B) Bütün gün ne düşünürsek onu yaşarız

C) Nedir sizin bu dağınıklığınız böyle

D) Bir an önce, hepimiz buradan uzaklaşalım

E) Ben de derdimi anlatacak kadar İngilizce öğrenebilseydim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından olumsuz, anlamca olumlu fiil cümlesidir?

A) Burada gördüğünüz hiçbir eşya sahipsiz değildir.

B) Dursun Bey'in bugüne kadar bize yararı olmadı değil.

C) Son sürat geçen bu araçların arasından karşıya geçilir mi?

D) Burası denize girilecek yer değildir.

E) Uygun ortam bulamayan yetenekler gelişip büyüyemez. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Piknik bittiğinde hepimiz çok yorulmuştuk.

B) Bu kocaman salonda, bizden başka kimse yoktu.

C) Toplantıya niçin katılmadığını nasıl açıklayacağını düşünüyordu.

D) Dün gece hava, bugüne göre daha soğuktu.

E) Bu iki çocuk, sabah yediden beri burada bekliyordu.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi "emir" (buyruk) cümlesidir?

A) Sınav başlamadan herkes kendi yerine otursun

B) En kötü gününüz bile en az bugün kadar güzel olsun

C) Böyle bir adama sen gel de laf anlat

D) Aradığım zaman bulunmayan bir elemanı ben ne yapayım

E) Ne kadar anlatsam, siz yine anlamayacaksınız

 

11. "Yaşlı bir kadın, gözlerini üzerime dikmiş halde beni inceliyordu."

Aşağıdakilerden hangisi yüklemi, öğe dizilişi ve anlamı yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Küçük kızı bir kez daha görmeden gitmek istemiyordu.

B) Kulübeye döndüğümüzde içerde kimsecikler yoktu.

C) Bu bölgeye çok yağmur yağarmış her zaman.

D) Çocuklarla birlikte evlerin bulunduğu tarafa yürüdük.

E) Irmağın kıyısında bizi bekleyen iki kişi vardı.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, yapıca olumsuz olduğu halde anlamca olumlu cümledir?

A) İnsanlar yiyecek ekmek ve yatacak yer buldular mı düşünmekten kaçınırlar.

B) İnsanların, düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiçbir şey yoktur.

C) Sürekli başkalarını eleştiren kişinin yapıcı, olumlu hiçbir etkinliği yoktur.

D) Bir insanın üniversiteyi bitirmesine yardımcı olabilirsiniz, fakat istemezse ona düşünmeyi öğretemezsiniz.

E) Düşünmeksizin söz söyleyen kişi, nişan almaksızın tüfek atan avcıya benzer.

 

13. I. Sanki vurmuş onun bir kara sevda başına

II. Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına

III. Ne uzun yol yürümüş hali ne yorgunluk izi

IV. Karlı gönlümde güneş gördü bir kızıl yaprak

V. Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına

Numaralanmış dizelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Hayatının yönünü değiştirmeyen kişi düşüncelerini de değiştiremez.

B) Yaşamın güzel olması ve mutluluk, düşüncelerin niteliğine bağlıdır.

C) Ne kadar uğraşsanız da bir insana düşünmeyi öğretemezsiniz.

D) Akıllı adamın yaşamında umutsuzluk yoktur.

E) Hiçbir zaman, başarısız otursam ne olacağını düşünmem.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir?

A) Şimdi sizinle biraz bahçeye çıkalım

B) Sizinle daha önce karşılaştık mı

C) Bu çiçekler ne çabuk büyüdü

D) Eğer istiyorsanız, yarın sizinle ben de geleyim

E) Bu çocuğun zeki biri olduğunu size kanıtlayacağım

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?

A) Öğrencilerin beğenmediği kitaplar bunlar mı?

B) Siz geçen hafta da buraya gelmemiş miydiniz?

C) Bu şiirlerin sıradan ve niteliksiz olduğunu kim söyledi?

D) Sınava üç hafta kaldığını bilmez miyim?

E) Biz niçin akşama kadar burada bekleyelim?

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-C  3-E  4-D  5-C  6-E  7-C  8-B  9-B  10-A  11-D  12-B  13-C  14-B  15-C  16-D