Öne Çıkanlar

1. Aşağıdakilerden hangisi yapıca olumsuz, anlamca olumlu cümledir?

A) Meydandan aşağı doğru inen cadde, günün her saatinde kalabalıktır.

B) Kendisine kötü bir şey söylemişiz gibi bize bozuluyor.

C) Buradaki uygulamalara karşı çıkan adam, aslında haksız değil.

D) Kar, sabah saatlerinde şiddetini artırınca, kimse sokağa çıkamadı.

E) Hazırlaması gereken raporlar olduğu için gazete okuyacak vakti yoktu.

 

2. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde "beğenme" anlamı vardır?

A) Siz çalışıp didinirken biz burada eğlenecek miyiz?

B) Böyle temiz ve sakin bir yer nerede bulunur?

C) Çocuklar, kitaplarınızı getirmediler mi yoksa?

D) Getirdiği hediyeyi kabul edelim mi, etmeyelim mi?

E) Biraz önce dinlediğimiz şarkıyı bu çocuk mu çaldı?

 

3. (I) Kimi göklerde kuşlar bile farklı uçar. (II) Gök yorgun, yenik, bezginse kuşlar da bezgindir. (III) İsteksiz ve cansızdırlar. (IV) Kalkmadan konacak, tutunacak dal ararlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler arasında aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil cümlesi           

B) Olumsuz cümle

C) Olumlu cümle       

D) Ad cümlesi

E) Devrik cümle

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim hem fiil cümlesi vardır?

A) Garibim, her taraf bana yabancı

B) Bende bir resmi var, yarısı yırtık

C) Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı

D) Gün olur kuşlar gelir; kuşlar, karla örtülür

E) Bir dem o da ağlamış, avunmuş, gülmüş

 

5. I. Tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur.

II. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

III. Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

IV. Allah bilir, ama kul da sezer.

V. Adamak kolay, ödemek güçtür.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yapı bakımından özdeş cümledir?

A) I. ve III.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) IV. ve V.

 

6. I. Bir gün düşünceleri içinde Ahmet'i seyrettim.

II. Geçip giden bir trene arzuyla bakıyordu.

III. Sonsuz yolculukların köprüsünü saklıyordu.

IV. Bozkırların sessiz yıldızlarıyla dolu gözlerinin içi.

V. Kalbinde gezginci şairlerin aşkını keşfettim.

Numaralanmış dizelerden hangisi, yüklemine ve öğe dizilişine göre ötekilerden farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok yan cümlecik vardır?

A) Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulamaz.

B) Giden hayatı geriye getirebilecek hiçbir ilaç yoktur.

C) Bütün başarımı, işlerimi zamanında yapmaya borçluyum.

D) Bazı hataları erken yapmanın hayatınıza çok büyük yararları olacaktır.

E) Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yapısı bakımından farklı bir cümledir?

A) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

B) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

C) Akşamın işini sabaha bırakma.

D) Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir.

E) Dünyada tasasız baş, bostan korkuluğunda bulunur. 

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapısına göre basit, sözdizimine göre devrik bir fiil cümlesidir?

A) Bilgelik sanacaksın, dinleyince sözlerimi

B) Bu şehrin eski haline benzer, geçen aşklarımız

C) Sonra yıkık duvarlarımızla kalakalırız yapayalnız

D) Bu şehirden umduğumuzu alır götürür bir gemi

E) Güneyde kalmış böyle güzel ağaçlar vardır

 

10. Bu kadar soluklanmanın yeterli olduğunu düşünüp sürdürüyorum yürüyüşümü. Bazen yoldan çıkıp makiliklerin arasından, patikalardan geçerek kısaltıyorum adımlarımı. Tepelere yaklaştıkça taşlar çoğalıyor.

Bu parçada kaç yan cümlecik vardır?

A) 4     B) 5     C) 6     D) 7     E) 8

 

11. "Bu mevsimde ağaçların çiçek açtığına, bugüne kadar hiçbirimiz tanık olmamıştık."

Aşağıdakilerden hangisi yan cümleciğin görevi yönünden bu cümle ile özdeştir?

A) Ekim ayı gelip ağaçlar yapraklarını döktüğünde  serçeler de bu parkı terk eder.

B) Her akşam Kemal Bey'le sohbet etmeye hepimiz alışmıştık.

C) Onun anlattıklarını, bir tek kelime kaçırmadan dinlerdik.

D) Bu iki ihtiyarın en önemli eğlencesi parkta oynayan çocukları seyretmekti.

E) Evde yalnız kaldığı zamanlarda balkonda oturup gazete okurdu.

 

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?  

A) Başak büyüdükçe boynunu eğer.

B) Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu evlendirir.

C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.

D) Akıl olmayınca ne yapsın sakal.

E) Adam olana bir söz yeter.

 

13. (I) Guadalkivir'in sol yakasında, lüks bir otelin terasındayım. (II) Kurtuba'nın mimari dokusuyla hiç uyuşmayan bir yapının en üst katında. (III) Bulunduğum yerin tek özelliği eski kentin en iyi buradan görünmesi. (IV) Kurtuba karşıda, ilkyaz yağmurları ile kabarıp genişleyen ırmağın öte yakasında dar sokakları, beyaz duvarlı evleriyle uzaklaşıyor gibi. (V) Belki de iki yakayı bağlayan eski Roma köprüsü bu uzaklık duygusuna yol açıyor.

Bu parçadaki cümlelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. I. Elinin arkasında güneş duruyordu.

II. Aylardan kasımdı, üşüyorduk.

III. Sisler Bulvarı'na akşam çökmüştü.

IV. Ağacın biri bulvarda ölüyordu.

V. Şehrin camları kaygısız gülüyordu.

Numaralanmış dizelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi öğe ortaklığı olan sıralı cümledir?

A) Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkarır.

B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

C) Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.

D) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

E) Dağda bağın var, yüreğinde dağın var.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapısına göre bileşik, söz dizimine göre devrik isim cümlesidir?

A) Bol bol harcadığımız güneş bile ölçülüdür.

B) Bulunur belki bir gün Keloğlan'ın sihirli elması.

C) Böyle sihirli bir elmadır çocukluğumuz.

D) Ağlamaktı bildiği tek türkü küçük bebeğin.

E) Sen gül bebek, sen gül; gözyaşını analara bırak.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-B  3-E  4-C  5-D  6-D  7-B  8-B  9-C  10-D  11-B  12-E  13-A  14-B  15-C  16-D