Edebiyatımızda Şair ve Yazarların Sözleri

Şiir kelimelerle resim yapma sanatıdır. (Cenap Şehabettin)

Dil benim çalgımdır. (Necati Cumalı)

Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım. (Yaşar Kemal)

Tiyatro en faydalı eğlencedir. (Namık Kemal)

Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikâyede (nesirde) anlattım. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Her şey sevgiyle başlar. (Sait Faik Abasıyanık)

Sanat şahsi ve muhteremdir. (Şehabettin Süleyman)

İlk ve son siyasi romanın ‘’KAR’’dır. (Orhan Pamuk)

Tiyatro tarihin sustuğu yerde başlar. (Orhan Asena)

Türkçem benim ses bayrağım. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Türkçe, dilimde annemin sütüdür. (Yahya Kemal)

Mısra haysiyetimdir. (Yahya Kemal)

Ne kadar şiir varsa o kadar şekil vardır. (Asaf Halet Çelebi)

Sivil şiir terimini kullanan. (Ece Ayhan)

Aşk, ateş denizinde kumdan kayıklarla yol almaktır. (Şeyh Galip)

Zerreden küreye güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. (Recaizade Mahmut Ekrem)

Hece ölçüsü, parmak hesabıdır. (Cenap Şehabettin)

Hece ölçüsü, köylü veznidir. (Ahmet Haşim)

Divan Edebiyatı, kocakarı masalıdır. (Namık Kemal)

Şiirde güzellikten başka gaye aramam. (Cenap Şehabettin)

Kültür mili olduğu halde medeniyet evrenseldir. (Ziya Gökalp)

Şiir anlam için yazılmaz. (ilhan Berk)

Dize işlevini yitirdi. (Edip Cansever)

Yılan taşlamaktan bülbül sesi dinleye vakit kalmadı. (Abdürrahim Karakoç)

Şiirde mana aramak, küçük bir kuşu eti için avlamak gibidir. (Ahmet Haşim)

Şiir, söz ile musiki arasında sözden daha çok musikidir. (Ahmet Haşim)

Şiir, musikiden başka bir musikidir. (Yahya Kemal)

Bellidir benim sühanım, mahlas istemez. (Nedim)

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan uğrunda ölen varsa vatandır. (Mithat Cemal Kuntay)

Ne harabiyim ne harabatiyim; kökü mazide olan atiyim. (Yahya Kemal)

Bahattin Özkişi’ye: ‘’Yaz oğlum sen on Sait Faik edersin.’’ diyen. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Orda bir köy var uzakta o köy, bizim köyümüzdür. (Ahmet Kutsi Tecer)

Ferman padişahın dağlar bizimdir. (Dadaloğlu)

Ene’l Hak. (Nesimi)

Şair bilgisiz olamaz, ilham olmadan şiir olmaz. (Fuzuli)

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. (Ziya Paşa)

Servet-i Fünuncular ‘’Dekadandır’’. (Ahmet Mithat Efendi)

Fikri, hayali, hissi güzellik. (Recaizade Mahmut Ekrem)

Şiir duyulmak içindir. (Ahmet Haşim)

Şiir şuur içindir. (Ziya Gökalp)

Sanat için sanat yapmak anlamsız bir gayrettir. (Mehmet Akif)

Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. (Ahmet Hamdi Tanpınar)

Şiir, kelimelerle güzel sanat oluşmasıdır. (Cahit Sıtkı Tarancı)

Hayatıma yansıyan her şeyi şiirime sokmaya çalıştım. (Ceyhun Atuf Kansu)

Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. (Kemalettin Kamu)

Şiir benim aklımdır. (Melih Cevdet Anday)

Şiir, anayasaya aykırıdır. (Cemal Süreyya)

Şiir, sevdiği insana sevdiğini söyleme ihtiyacıdır. (Necati Cumalı)

Edebiyat toplumdaki kötülüklerle mücadele etme sanatıdır. (Recep Bilginer)

24 saat edebiyatçıyım. (Nurullah Ataç)

Yazmak için dört şey gerekli: Kalem, kâğıt, fikir, üslup. (Elif Şafak)

Edebiyatımızda Şair ve Yazarların Sözleri İndir! (Tayfun YILMAZ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir