Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test-3

1. Realizm akımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Duygulara değil, toplumsal gerçeklere yer verilmiştir.

B) Olaylar, sosyal nedenleriyle birlikte anlatılmıştır.

C) Balzac, G. Raubert, Stendhal, önemli temsilcilerindedir.

D) Romanlarda seçkin insanlar anlatılmıştır.

E) Eserde biçimin kusursuz olmasına önem verilmiştir.

 

2. Eski Yunan edebiyatında tragedya türünde (I)Aiskhylos, (II)Sophokles, (III)Euripides; komedya türünde ise (IV)Aristophanes ve (V)Moliere gibi önemli sanatçılar yetişmiştir.

Yukarıdaki cümlede altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Onlar dış dünyayı, gördüklerini değil, sezdiklerini ve izlenimlerini anlatırlar. Açıklığa karşı olduklarını her fırsatta dile getirirler. Zaten yansıtmaya çalıştıkları yarı aydınlık ortamlar, akşam vakti, günbatımı ve alacakaranlık onların doğaya bir tül perde arkasından baktıklarının bir göstergesidir. Aynı kişiler, şiirde ahenge verdikleri önemi, "Şiir sözden ziyade musikiye yakın bir lisandır." biçiminde ifade ederler.

Bu parçada sözü edilen sanatçılar aşağıdaki akımlardan hangisine bağlıdır?

A) Sembolizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Klasisizm

E) Parnasizm

 

4. XVIII. yüzyılın sonlarında, klasik edebiyat anlayışına tepki olarak doğmuş ve Victor Hugo'yla birlikte edebiyat dünyasındaki asıl yerini almıştır. "En iyi kural, kuralsızlıktır." görüşünü savunan akımın temsilcileri insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı durmuşlardır. Yine bu sanatçılar, içinde bulundukları çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, kişiselliğe, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne ve aşkınlığa önem vermişlerdir, insanın duygularını ve düş gücünü hayata geçirmesi gerektiğini ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunmuşlardır.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm   B) Sürrealizm   C) Romantizm   D) Sembolizm   E) Natüralizm

 

5. Fabl türündeki eserleri ile tanınmıştır. Çağdaşları, onu bir masal yazarı olarak görmüşlerdir. Hâlbuki o, yazdığı masallarda hayvanlara ahlaki özellikler verip onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit ederek ahlak dersleri vermiştir. Konuşma tarzındaki akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır. Roman ve piyes de kaleme alan yazar, "Hadım", "Gülünç Macera", "Büyük Maşrapa", "Köy Sevdaları" gibi komedi türündeki eserlere imza atmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moliere

B) Voltaire

C) Victor Hugo

D) La Fontaine

E) J.J. Rousseau 

 

6. Dünya edebiyatının en büyük romancılarındandır. Hayatın sırrını tabiatın kucağında yaşayan köylülerin yoksulluk ve samimiyetinde arayan sanatçı, kendini çiftliğindeki işlere ve edebiyata verir. Saban sürer, başak biçer, hayvanlara bakar. Bezden gömlek, deriden ayakkabı yapmayı öğrenir. "insana Ne Kadar Toprak Lazım?" ve "insan Ne İle Yaşar" adlı unutulmaz öyküleri o günlerin hasadıdır. Realizmin en önemli temsilcilerinden olan yazarın, "Gençlik, Kazaklar, İki Süvari" gibi eserleri de vardır.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dostoyevski   B) Tolstoy   C) Turgenyev   D) Gogol   E) Balzac

 

7. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm akımının ilkelerinden biri değildir?

A) Tiyatroda üç birlik kuralına uyma

B) Duyguları coşkulu biçimde anlatma

C) "Akıl" ve "sağduyu"ya önem verme

D) Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek alma

E) Dil ve anlatımda bayağı sözlerden kaçınma

 

8. Düşünce ve duyguların aklın denetimine girmesine karşı çıkan bu akım, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa'da Andre Breton ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu akımın temsilcileri her türlü töresel ve sanatsal baskıya karşı çıkmış, düşüncenin özgürce kullanılmasını savunmuştur. Resimden, sinemaya, tiyatroya kadar birçok sanat dalını derinden etkileyen bu akımın temsilcilerinin dizelerinde sözcükler, mantıksal bir sıra izlemek yerine bilinçdışı psikolojik süreçlerle bir araya gelir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm     B) Romantizm   C) Sürrealizm   D) Fütürizm   E) Egzistansiyalizm

 

9. Ona göre yaşam, kaba ve gülünçtür. Bütün iyi duygularda iki yüzlülük gizlidir. Tutkular hiçbir zaman kontrol edilemez. Onları kendi hâline bırakmak gerekir. Gerçeği soğukkanlılıkla, hiçbir ön yargıya kapılmadan gözlemlemek gerekir. Romancı, yaşam ve insanla organik bağ kurmalıdır. O, yapıtlarında birinci şahısla anlatıyı asla kullanmamıştır. Yorum yapmamış, fakat söylemek istediğini sezdirmiştir. "Madame Bovary" adlı romanıyla romantizm akımı karşısında realizm akımının öne çıkmasını sağlamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balzac

B) Gustave Flaubert

C) Stefan Zweig

D) Dostoyevski

E) Charles Dickens

 

10. Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Goethe – VVİlhelm Maister'in Gençlik Yılları

B) C. Dickens – David Copperfield

C) Shakespeare – Yanlışlıklar Komedyası

D) Turgenyev – Babalar ve Oğullar

E) A. Çehov – İvan İlyiç'in Ölümü

 

11. Boileau, Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almışlardır. Akıl ve sağduyuyu öne çıkarmışlardır. Aşırı tutkulara gem vurmak yoluyla, erdem ve ahlaka her şeyin üstünde değer vermişlerdir. Eserlerinde insan dışındaki unsurları ihmal etmişler, yalnızca insanın iç dünyasını tasvire yönelmişlerdir, işledikleri konunun akla uygun olmasına özen göstermişlerdir. Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen sanatçılar hangi edebî akıma bağlı kalarak eser vermiştir?

A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Realizm   D) Natüralizm   E) Sürrealizm

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-E  3-A  4-C  5-D  6-B  7-B  8-C  9-B  10-E  11-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir