Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı Test-1

1. Geçen gün kitapçılarda dolaşırken genç bir yazarın yeni çıkan bir romanına rastladım. Üslubunu merak ettiğim için romanı alıp okumaya başladım. Genç bir yazardan beklenmeyecek olgunlukta bir eserle karşılaşmaktan oldukça memnun oldum. Roman sanki yaşadığım çevreyi anlatıyordu. Kahramanlar her köşe başında karşıma çıkabilecek kadar bizden ve doğaldı. Roman boyunca "Hadi canım, bu da olur mu?" dediğim hiç bir olayla karşılaşmadım desem yeridir.

Bu parçada sözü edilen romanda aşağıdaki akımlardan hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Sembolizm

E) Sürrealizm

 

2. Aşağıdaki yazar – eser – akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Goethe – Faust – romantizm

B) Balzac – Eugenie Grandet – realizm

C) Emile Zola – Meyhane – natüralizm

D) Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – sembolizm

E) A. Camus – Veba – klasisizm

 

3. Batı edebiyatıyla henüz ortaokul yıllarında tanıştım. Edebiyat öğretmenimiz tam bir Fransız edebiyatı hayranıydı. Bir yıl içinde Sefiller den başlayıp Vadideki Zambak'ı, Kırmızı ve Siyah’ı, Germinal'i bitirdik. Kendisi de her dersin yansını okumakla geçirdiği için, Dünya Nimetleri’ni ve Veba'yı ders içinde okudu bize.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin yapıtından söz edilmemiştir?

A) Honore de Balzac

B) Emile Zola

C) Stendhal   

D) Voltaire

E) Albert Camus

 

4. —-, eski Yunan ve Latin edebiyatını bilgi ve esin kaynağı olarak benimsemişlerdir. Eserlerini "akıl" ve "sağduyu"ya dayandırarak dil ve anlatım yönünden en üst düzeye ulaştırmaya çalışmışlardır. İnsanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede olduklarını kabul ettiklerinden eserlerinde değişmez tipler yaratmışlardır.

Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Romantikler         

B) Klasikler

C) Realistler   

D) Hümanistler

E) Natüralistler

 

5. Dünya edebiyatında komedyanın öncüsü sayılan sanatçı, yapıtlarında güldürürken düşündürmeyi amaçlar. Olumsuz karakterleri işleyerek, kusursuz insanı ortaya çıkarmak ister. Yapıtlarını, karakterler ve gülünç gelenekler üzerine kurgulamıştır. Tartuffe adlı yapıtı Ahmet Vefik Paşa tarafından dilimize kazandırılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Euripides   B) Racine   C) Corneille   D) Sophokles   E) Moliere

 

6. İnsan zihninin ve ruhunun anatomisini çıkarıp, insan bilincinin en saklı kalmış yerlerine girmiştir yapıtları aracılığıyla. Budala, Ölü Evinden Anılar gibi romanlarında insan psikolojisini derinlemesine bir çözümlemeden geçirmiştir. Bunu yaparken de insanı çevresinden soyutlamamıştır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gustave Flaubert   B) Dostoyevski   C) Tolstoy     D) Gogol   E) Stendhal 

 

7. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu akımda sanatçılar, dış dünyanın kendileri üzerinde bıraktığı etkileri, bireyin duygusal yaşantısını simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlamışlardır. Şiiri açıklayıcı İşlevinden kurtarmaya, insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeye çalışmışlardır. Bu akımda sanatçılar şiirde kullandıkları sözcüklerin ses özelliğine, yani musikiye çok önem vermişlerdir. Paul Verlaine bu akımın önemli temsilcilerindendir.

Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm   B) Parnasizm   C) Sembolizm   D) Romantizm   E) Fütürizm

 

8. Fransız edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Komedi türündeki tiyatro eserleriyle tanınmıştır. İlk özgün yapıtı "Gülünç Kibarlardır. Yalnızca bir yazar değil, çok büyük bir oyuncu, önemli bir tiyatro yöneticisidir. Karakter, gelenek, görenek betimlemeleri eşsizdir. Sahneye çıkardığı tipler halk tarafından benimsenmiş, ölmez tipler olmuştur. "Don Juan", "Cimri", "Kibarlık Budalası" gibi çok sayıda eser vermiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montaigne   B) Voltaire   C) Rousseau   D) Moliere   E) La Fontaine

 

9. 19. yüzyılın ilk yarısında romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Auguste Comte'un doğa olaylarının doğaüstü görüşlerle değil, olgular arasındaki bağlantının gözlem ve deneylerle bulunacak yasalarla açıklanabileceğini ileri süren pozitivizm felsefesinden etkilenmiştir. Gustave Flaubert'in yazdığı "Madame Bovary" adlı romanıyla varlığını kabul ettirmiştir.

Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerin hangisidir?

A) Realizm   B) Parnasizm   C) Klasisizm   D) Sembolizm   E) Sürrealizm

 

10. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

     Yazar                     Eser                             Akım

A) Moliere                  Tartuffe                      Klasisizm

B) N. Bolleau             Lart Poetique              Klasisizm

C) A. de Musset         Tombalak                    Realizm

D) F. Von Schiller      VVIlhelm Teli            Romantizm

E) E. Hemlngvvay      Silahlara Veda            Realizm

  

11. Onlara göre gerçek değil, gerçeğin uyandırdığı İzlenimler önemliydi. Gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmak yerine ona bir buzlu cam ardından bakmak gerekiyordu. Güzellik açıklıkta değil, kapalılıkta aranmalıydı. Görüntüleri silikleştirmek, gerçeği gölgelemek, aydınlık ortamlardan kaçınmak şarttı. Bunun için de "akşam vakti, alaca karanlık ve gölgeler" anlatılması en uygun ortamlardı. Onlar şiirlerinde, âdeta güftesiz beste yaptılar. Çünkü onlara göre şiir, düzyazı gibi anlaşılmak İçin değil, duyulmak için yazılmış, söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakın bir dildi.

Bu parçada sözü edilen şairler, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Klasisizm   B) Romantizm   C) Parnasizm   D) Sembolizm   E) Sürrealizm

 

12. Eski Yunan ve Roma sanatını temel alan bir edebiyat akımıdır. Rönesans döneminde gelişmiştir. Soyluluk, akılcılık, evrensellik, güzellik, görkemlilik temel öğeleridir. Dil, anlatım ve biçimde kusursuz olmaya çalışılmıştır, insanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edildiği için, değişmez tipler yaratılmıştır. Temellerini Rönesans aristokrasisinden almıştır. Bu yönüyle bir bakıma aristokrasinin akımıdır. Racine, Corneille ve La Bruyere bu akımın öncülerindendir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm   B) Sembolizm   C) Parnasizm   D) Romantizm   E) Realizm

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-D  4-B  5-E  6-B  7-C  8-D  9-A  10-C  11-D  12-A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir