Edat-Bağlaç-Ünlem Test-9

1. Ah, söyle kardeşim, söyle Ali.

Söyle de gitsin, köyüne kadar.

Dağların berisinde ekmek parası,

Dağların ötesinde deniz var.

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Edat

B) Ad tamlaması

C) Ünlem

D) Durum zarfı

E) Bağlaç

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde "ne … ne (de)" bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır?

A) Bayram tatilinde ne İzmir'e gidebildim ne de babamın yanına.

B) Ne bir dost var ne de kardeş, arkamızdan ağlayan.

C) Ne bu işler biter ne de biz tatile çıkarız.

D) Buraya gelirken ne çantasını getirmiş ne de bize gönderilen kitapları.

E) Ben o çocukları ne geçen hafta gördüm ne de dün.

 

3. Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı

Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an.

Altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Sıfat – zarf – isim

B) Zarf – zarf – sıfat

C) Zarf – edat – sıfat

D) Sıfat- edat – zarf

E) Zarf – edat – isim

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da" bağlacı koşulun geçerli olmadığını bildirir?

A) Dışarıda o kadar da soğuk yok.

B) Artık gönlümü alsa da değeri yok.

C) Biraz babasının yanında çalışmalı da pişmeli.

D) Sınıfını geçsin de istediklerini almaya hazırım.

E) Tatilde yurtdışına gidemedik de Alanya'ya gittik.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "koşul" anlamı yoktur?

A) Hafta sonu kar yağsa da çıkıp sokakta kartopu oynasak.

B) Pazar günü telefon etmese de kendisi buraya gelse.

C) Ümit biraz erken gelse de şehri dolaşsak.

D) Yol çalışmaları bitse de şu sıkıntılardan kurtulsak.

E) Bayram tatili dört gün olsa da biraz dinlensek.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde "üzere" sözcüğü, cümleye "koşul" anlamı katmıştır?

A) Biraz acele edelim, otobüs hareket etmek üzere.

B) Ödeme planını daha önce belirtildiği üzere düzenleyin.

C) Gelecek hafta geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.

D) Biraz önce okula gitmek üzere evden çıktı.

E) Onlar buraya geldiklerinde akşam olmak üzere idi.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kadar" edatı sıfat grubu oluşturmuştur?

A) İçeriye toplu iğne başı kadar yerden bile ışık sızmasın, demişti.

B) İşin ne kadar kolay olduğunu ilk günden anlamıştı.

C) Okuldan kaçtığını söylediler, bu kadarını beklemiyorduk.

D) Bütün konuları bitirmelisiniz, mayıs ayına kadar.

E) Taşıyamayacağı kadar çok paketi sırtına almıştı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "için" edatı "neden-sonuç" ilişkisi oluşturmuştur?

A) Selin'e o kitabı, okuması için verdim.

B) İnsanın, yaşamak için mutlaka bir amacı olmalı.

C) Kitapları ve okumayı sevdiği için bu programa katılmıştı.

D) Başkası için olmaz, sizin için saatlerce burada bekleriz.

E) istediğin bölümü kazanman için planlı çalışman gerekiyor. 

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

A) Güneşli bahçeleridir onlar, büyüyen ağaçların.

B) Şimdi gölgelerinde rüya ve oyun dinlenir.

C) Sabaha karşı açar, güllerle nergisler.

D) Bu akşam sonbahar ne kadar serin!

E) Bol bol harcadığımız güneş bile ölçülüdür.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bundan başka, bununla birlikte" anlamında bir bağlaç kullanılmıştır?           

A) Sizinle görüşmeyi çok istiyorum, gel gelelim hiç boş vaktim yok.

B) Pendik çok uzak, kaldı ki bugün oraya gitmek için hiç vaktim yok.

C) Herkes onun başarılı olmasını istiyor, gel gör ki onun okumaya niyeti yok.

D) Madem denize girmeyecektin, Antalya'ya neden gittin?

E) Bu sabah hasta olduğu için işe gidememiş, halbuki dün akşam bir şeyi yoktu.

 

11. Değil mi ki bu yola birlikte çıktık; birbirimize her zaman destek olmalıyız.

Altı çizili sözün anlamını karşılayan bir sözcük aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Bu yol her zaman kalabalıktır; nasıl ki bugün kalabalık.

B) Mademki burada istenmiyorum, ben de hemen giderim.

C) Dışarıya çıkarken pencereleri kapatmayı, nasılsa unutmuşum.

D) Oysaki bu çocukların hepsinin okula gitmesi gerekiyor.

E) İşim olmasa da sizinle gelemem; kaldı ki yarına yetişecek işlerim var.

 

12. Kadri Bey ikinci evden sonra geçen ay da yeni bir araba almış; —- işleri iyi gidiyor.

Boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) kaldı ki

B) mademki

C) öyle ki

D) demek ki

E) üstelik

 

13. Bu ışıklı kutunun bir eğitim kurumu (I)olmadığını (II)artık biliyoruz; (III)ancak (IV)sadece bir gazino sahnesi olamayacağını (V)da yeni yeni anlamaya başlıyoruz.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi edattır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da" bağlacı "neden-sonuç" ilişkisi kurmuştur?

A) Velilere yönelik programa, kimileri çocuklarını da getirmişti.

B) İşlerinizi bitirdikten sonra giderseniz tatil de yaparsınız, geziye de çıkarsınız.

C) Öğleden sonra fırtına çıktı da vapur seferleri iptal edildi.

D) Bundan sonra hiç yalan söylemese de buradakiler ona güvenmez.

E) Bir kere vaktinde gel de ben de sana güveneyim.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ne … ne (de)" bağlacı zarf tümleçlerini birbirine bağlamıştır?

A) İki aydan beri ne şiir okuyorum ne şarkı dinliyorum.

B) İzmir'e giden uçaklarda ne yarın yer var ne de pazar günü.

C) Bundan sonra sizinle ne çarşıya çıkarım ne de bir yere giderim.

D) Biz geldiğimizde burada ne Enis vardı ne de Şenel.

E) Son zamanlarda ne ders çalışıyor ne kitap okuyor.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat başka bir sözcükle birlikte ölçü bildiren zarf grubu oluşturmuştur?

A) Vitrinde duran kazak tam bana göreydi.

B) Dinleyiciler açıklama yapan kişiyi ilgi ile izliyorlardı.

C) Bu cennet kadar güzel vatanın değerini bilmiyoruz.

D) Adam düşüncelerini söylemek için yerinden kalkmıştı.

E) Bandırma'dan yola çıkan gemi adalara doğru yol alıyordu.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-C  3-C  4-B  5-B  6-C  7-A  8-C  9-C  10-B  11-B  12-D  13-D  14-C  15-B  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir