Düzyazı Türleri ve Özellikleri

Dosya içeriği:

İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.

Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan  kısa sanat eserlerine hikaye denir.

Masal, olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.

Destanlar, milletlerin tarih öncesi dönemlerindeki kuraklık, göç, deprem gibi büyük felaketlerini dile getiren destanlar bu bakımdan milli ve anonim ürünlerdir.

Mesnevi; uzun aşk maceralarının, öğütlerin ve çeşitli konuların anlatıldığı; her beyti kendi içerisinde kafiyeli eski Türk edebiyatı nazım biçimidir.

Manzum Hikaye; bir mekan, bir zaman ve kişiler etrafında gelişen olay örgüsünü şiir halinde anlatan nazım biçimidir.

Bilimsel metinler, bilimsel bilgi ve buluşları aktarmak amacıyla yazılan metinlerdir. Bilimsel makaleler, konferans raporları, değerlendirme yazıları, toplantı özetleri vb. bilimsel metinlerdir.

Düzyazı Türleri ve Özellikleri Notları İndir! (Veysel BOLAT)

2 Yorum Var: “Düzyazı Türleri ve Özellikleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir