Divan Nesri Sanatçıları

SİNAN PAŞA

 • 15. yüzyıl divan edebiyatı süslü nesir yazarıdır.
 • Süslü nesrin ilk temsilcisidir.
 • En önemli eseri seci ve söz oyunlarıyla yüklü süslü bir münacat olan Tazarru-name’dir.

Eserleri:

 • Tazarru-name
 • Maarifname
 • Tezkiretü’l Evliya

MERCİMEK AHMET

 • 15. yüzyıl sade nesir yazarıdır.
 • II. Murat’ın isteği üzerine Farsçadan çevirdiği “Kabusna­me” sade nesir örneği bir nasihat kitabıdır.

Eseri:

 • Kabusname

ÂŞIK PAŞAZADE

 • 15. yüzyıl yazarıdır.
 • Tarih yazarı olarak ün yapmıştır.

Eseri

 • Tevarih-i Al-i Osman (“Aşık Paşazade Tarihi” olarak da anılır.)

SEYDİ ALİ REİS

 • 16. yüzyıl yazarıdır.
 • Donanma komutanıdır.
 • Sade bir dille denizcilikle ilgili kitaplar yazmıştır.

Eserleri:

 • Mir’atü’l Memalik (Hint seferini anlattığı gezi ve hatıra türlerinde bir eserdir.)
 • Kitabü’l Muhit (Denizcilik bilgileri)

PİRİ REİS

 • 16. yüzyıl yazarıdır.
 • Ünlü Türk denizcilerindendir.
 • Kitab-ı Bahriye’ deki haritalarla da tanınır.

Eseri:

 • Kitab-ı Bahriye (Denizcilik kitabı)

KÂTİP ÇELEBİ

 • 17. yüzyılda yaşamıştır.
 • Batı’da Hacı Kalfa diye bilinir.
 • Öğretici düz yazı eserleri vermiştir.

Eserleri

 • Cihannüma (Coğrafya)
 • Keşfü’z Zünun (Bibliyografya)
 • Mizanü’l Hakk (Dini ve bilimsel)
 • Fezleke (Tarih)
 • Tuhfetü’l-Kibar-i Esfarü’l Bihar (Büyüklerin deniz sefer­lerinden yadigar)
 • Tuhfetü’l Ahfar Fi’l Hikem Ve’l-Emsal Ve’l Eş’ar

EVLİYA ÇELEBİ

 • 17. yüzyıl seyahatname yazarıdır.
 • Osmanlıyı ve İran’dan Avusturya’ya kadar pek çok yeri gezmiştir.
 • Gezilerinde gördüklerini 10 ciltlik Seyahatname’sinde yazmıştır.
 • Bu eser; edebiyat tarih, coğrafya, etnografya vb. açısından en önemli eserlerden biridir.
 • Seyahatname yüzlerce hikâyeden oluşan bir antoloji gibi kaleme alınmıştır.
 • Seyahatname sade bir dille yazılmıştır. Bu eserde, yer yer abartılı üsluplara da rastlanır.

Eseri:

 • Seyahatname

NAİMA

 • 17. yüzyılda doğmuş 18. yüzyılda ölmüştür.
 • Tarih yazarıdır.

Eseri:

 • Naima Tarihi (Osmanlının 1591-1659 yılları arasındaki tarihi anlatılır.)

4 Yorum Var: “Divan Nesri Sanatçıları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir