8 Yorum Var: “Dil ve Anlatım Dersleri Uygulama Sınavı Yönergesi

 1. Sayın Yekrek,
  Çok ayrıntılı ve zahmetli bir çalışma yapmışsınız. Emeğiniz ve öneriniz için teşekkür ederim.
  Biz de ilk sınavda öğrencilerin yazma becerisini sınamak için 30 puanlık bir yazı yazma sorusu sorduk: ancak verimli bir sonuç alınamadı. Gelen resmi yazıdan İngilizce sınavına benzeyen bir uygulama anlaşılmaması gerektiğini düşünüyorum.
  İlgili resmi yazıda Sınavın sayısının en az 2 olacağı fakat şeklinin zümre tarafından belirleneceği yazılı. Sözlü ve yazılı uygulama çalışmasından illada yazılı sınav uygulaması sonucu çıkarılmamalıdır. Bu uygulamalar derste, evde, akıllı tahtada yazılı veya sözlü anlatım uygulaması olabilir.
  Ben bu sitede paylaştığım “Türk Dili ve Edebiyatı dersleri nasıl işlenecek?
  Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?” başlıklı derlememde paylaştığım gibi bir ölçme ve değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum.
  Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirtilen çerçeve programda “Okuma becerileri” başlığında verilen:
  a. Edebiyat bilgi ve kavramları.
  b. Metni anlama, çözümleme ve eleştirel okuma.
  c. Dil bilgisi ve metni dil özellikleri yönüyle inceleme.
  ç. Kitap okuma ve değerlendirme (Her dönem bir -muhtemelen son- sınavda)
  konularından 2 yazılı yoklama puanı verilecektir. Bu sınavlarda metin inceleme ve dilbilgisi soruları sorulmalıdır. Sorular klasik, D/Y boşluk doldurma, Eşleştirme, bir kaç ( örneğin 2 adet 5’er puanlık) çoktan seçmeli, boşluk doldurma şeklinde belirlenebilir.

  2)

  “Yazma” becerileri kapsamında;
  a. Yazma uygulamaları, Ürün dosyası, kontrol listesi, derecelendirme (likert) ölçeği, dereceli puanlama anahtarı vb. konulardan en az 1 performans puanı verilecektir. Bu puan dönem boyunca sınıfta veya evde yaptırılan yazı çalışmalarından elde edilen bir puan olacaktır. Likert ölçeği vs. veya takip çizelgesi bunun için gereklidir.

  3)
  ” Sözlü iletişim” becerileri kapsamında;

  a. Hazırlıklı konuşmalar.
  b. Canlandırma uygulamaları.
  c. Sınıf içi konuşma ve dinleme çalışmaları. Kontrol listesi, gözlem formu, derecelendirme (likert) ölçeği, dereceli puanlama anahtarı vb.

  konularından en az 1 performans puanı verilmelidir. Bu konular yıllık planda belirtilmiştir. şiir okuma, hazırlıklı konuşma, sunum yapma, tartışma, dramatizasyon (canlandırma) vs.
  UYARI:
  Sınav ve performans sayıları artırılacaksa sene başı zümre kararlarıyla imza altına alınmalı ve 9. sınıfların tüm şubelerinde öğrenim gören öğrenciler için uygulanmalıdır.

  Sevgi ve selamlarımla.

 2. Sayın TOK,
  Emeğiniz ve öneriniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızı ve değerlendirmelerinizi zevk ile takip ediyorum. Yapmış olduğunuz açıklamalarda performans görevi ve ders içi performans değerlendirmeyi uygulama sınavı ile lütfen karıştırmayınız. Uygulama sınavı dört beceri üzerine kurulu ( okuma, yazma, konuşma ve dinleme ) .Uygulama sınavı şekli ve içeriği hakkında zümre toplantısında karar alınır ve uygulanır. Uygulama sınavının her dönem için bir defa yapılması en uygunudur. E okul modülü notlar kısmından uygulama notu kısmına girilir. Uygulama sınavı sınıfın ve okulun şartlarına göre yazılı veya sözlü yapılabilir. Fakat uygulama sınavının özelliklerini yansıtan bir evrak hazırlamak şarttır. Yazma becerileri kısmı, performans görevi ile karıştırılmamalıdır. Performans görevi hazırlıklı yapılan bir çalışmadır. Yazma uygulaması ise ders saati içerisinde gerçekleştirilir. Okuma becerileri kalabalık olmayan sınıflarda metin okuma ve puanlama; kalabalık sınıflarda ise metin üzerinden soruların cevaplandırılmasıyla yapılabilir. Dinleme becerisi , tüm sınıfa 5 dakikalık dersle ilgili bir metin dinlettirilir ve hazırlanan sorulara cevap vermeleri istenir. Konuşma becerisinde ise kalabalık olmayan sınıflarda belirlenen konu üzerinde öğrencinin birkaç dakika konuşma yapması istenir ve belirlenen ölçeğe göre puanlandırılır. Kalabalık sınıflarda ise konuşma becerisi öğretmenin bir dönemlik izlenimlerinden hareketle verilen ölçeği puanlaması ile yapılabilir. En önemlisi Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısında uygulama sınavı bir süreçtir ve zamana yayılabilir. Ben 9.sınıflarda her bir beceriye bir ders saati ayırarak uygulama yapacağım. Yani Uygulama sınavımız dört ders saati olacaktır.10,11,12.Sınıflar Dil ve anlatım dersi için ise iki ders saati ayıracağım.Her iki beceriye bir ders saati olarak…
  Sonuç olarak,
  Uygulama sınavı şekli, içeriği ve yöntemi zümre öğretmenler kurulunun alacağı karara bağlıdır. Benim çalışmalarım sadece sizlere yol göstermek amaçlıdır. Sizlerin öğrencilerinize en uygun olanı sunacağınızdan hiç şüphem yoktur. Sevgi ve saygılarımla.

 3. Sayın Yekrek,
  Merhaba!
  Zümre kararınızı ve değerlendirme ölçeklerinizi inceledim. O kadar ayrıntıyı yani puan baremlerini 34 kişilik sınıflarda nasıl uygulayacaksınız? 9. sınıfın normal sınavında kompozisyon yazdırıyor musunuz? Yoksa uygulama adı altında ayrı bir sınav mı yapacaksınız? Türk dili ve Edebiyatı dersi normal sınav örneği paylaşabilir misin? Seçmeli Dil ve Anlatım dersiniz var mı? Bu ders için de uygulama notu veriyor musunuz? -e okula 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 2 yazılı 2 performans dışında 1 adet mi uygulama notu girmeyi düşünüyorsunuz? Dil ve Anlatımda kaç uygulama notu gireceksiniz.
  Yabancı dil öğretmenleri konuşma ve dinleme başlığında 2 bağımsız uygulama yapıyorlar ve e-okul not girişine 2 uygulama notu olarak giriyorlar. Normal sınavları da Yazma ( kompozisyon), okuma, kelime bilgisi ve dil bilgisi olarak dört bölümde uyguluyorlar.
  e-okul sistemine girilecek notların sayısı ve uygulamaların şekli ilgili zümre kararı alınır ve paylaşılırsa ülke genelinde birliktelik sağlayacaktır. Şu an itibariyle yaptığınız çalışmanın örnek alındığını görüyorum. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.

 4. Biz okuma-yazma-dinleme uygulamasını bir ders saatinde yapıp 75 puan üzerinden değerlendireceğiz. Kalan 25 puanı konuşma uygulamasından vereceğiz. 9. sınıflarda hikaye kesiti okuyacağız. Bu hikaye kesitinde tema-kişiler-olay örgüsü-anlatıcı gibi unsurları soracağız. Yazma bölümünde öğrencilerin hikayenin devamını kurgulamalarını isteyeceğiz. okuma bölümünde ise bir paragraftan sorular soracağız.

 5. 11.sınıf seçmeli dil ve anlatım dersi için de uygulama sınavı ayrıca yapılması gerekiyor mu? Sadece dil ve anlatım sınavlarımızı uygulamalı yapmak mümkün mü?

 6. Uygulama sınavı notunun e okula “UYGULAMA NOTU” bölümüne girilmesi ne kadar doğru. Bu, Beden Eğitimi ve Görsel Sanatlar için değil mi? Bizim 9. sınıf kazanımlarımız zaten okuma-dinleme-konuşma- bölümlerini içeriyor. Öğretim programı içeriğinde de “Ölçme Değerlendirme” çizelgesinde yazılı sınavların bir bölümü olduğu gösterilmiş. Bu noktada not girişinin uygulama notuna girişi hakkında bir açıklama yok.

 7. Ben Sayın Ahmet Tok’la aynı kanaatteyim. Her dönem en az iki sınav deniyor. Bunların ikisi de yazılı biri yazılı biri de uygulamalı ya da her ikisi de uygulamalı olabilir. Bence bunu öğretim programındaki ölçme değerlendirme ile birleştirip iki yazılı iki performans (performans fazla da olabilir) verilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir