Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

1. Aşağıdakilerden hangisi sesin niteliği ile ilgili değildir?
A) Sesin şiddeti    
B)  Sesin yüksekliği
C) sesin tınısı       
D) Tiz ses
E)  Ses kontrolü
 
2. Aşağıdakilerden hangisi  seslerin çıkarılmasında ve şekillenmesinde etkili değildir? 
A) Dil                                
B)  Mimik
C) Nefes borusu                
D) Dudak
E) Diş
 
3. Aşağıdakilerden hangisinde küçük ünlü uyumu yoktur?
A) gelirlerken          
B) okuyacak
C) annelerimiz        
D) avucunda
E) omzunda
 
4. “a”   ünlüsü için hangisi söylenebilir?
A) Kalın-düz        
B) Kalın- dar
C) Geniş-ince        
D) Dar yuvarlak- kalın
E) Geniş Yuvarlak-kalın
 
5. Aşağıdakilerde hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur?
A) akşamleyin      
B) geceleyin
C) sarımtırak        
D) sarmaşık
E) kocaman
 
6. Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi bir yönüyle düğerlerinden farklıdır?
A)  f       B) s    C)  k      D) g     E) p
 
7. Aşağıdakilerden hangisi doğru soluk alma ve verme  tekniklerinden biri değildir?
A) Soluk; derin, sık, çabuk, düzenli, sinirlenmeden ve gürültüsüz alınmalıdır.
B)  Soluk özel durumlar dışında burundan alınmalıdır.
C) Soluk verme akciğerlere alınan havanın geri verilmesidir. Türkçe, solunumun  soluk verme aşamasında konuşulan bir dildir.
D) Konuşurken soluk verme çok iyi ayarlanmalıdır. Soluk alırken konuşmaktan sakınılması gerekmektedir.
E) Birden soluk verilmelidir.
 
8. İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim            
B) Diksiyon 
C) Telefon                         
D) Dil             
E) Bağlam
 
9. Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses, şekil ve kelime ayrılıkları gösteren  en büyük farklılığa  ne ad verilir?
A) Şive                
B) Lehçe
C) Ağız                 
D) Dil
E) Köken
 
10. Aşağıdakilerden hangisi diksiyon kurallarından biri değildir?
A) Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek,
B) Sesleri doğru boğumlamak,
C) Toplumda saygı görmek.
D) Sözcüklerin anlam değerlerine göre sesi kullanmak,
E) Uzun ve kısa heceleri doğru söylemek,
 
11. Aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde  ulama yapılamaz.
A) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
B) Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
C) O benim milletimin yıldızıdır  parlayacak;
D) O benimdir, o benim milletimindir ancak.
E) Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet, bu celal?
 
12. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece vurgusu  ilk hecede değildir?
A) belki                               
B) ansızın
C) hangi                              
D) yalnız
E) gelirse
 
13. Konuşurken veya sesli okuma yaparken hangisinde  kısa süreli duraklama yapılmalıdır?
A) Metinlerin bölümleri  arasında.
B) Paragraflar arasında.
C) Anlamlı susmaların gerektiği yerlerde.
D) Uzun cümlelerde özneden sonra.
E) Şiirin dize kümeleri ( birimleri) arasında.
 
14. Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?
A) Harf                
B) Hece
C) Kelime        
D) Cümle
E) Gövde
 
15. Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?
A) Fonetik                         
B) Ulama
C) Boğumlanma              
D) Vurgulama
E) Tonlama
 
16. Türkçe sözcüklerde genellikle şiddet vurgusu (hece vurgusu) hangi hecede olur?
A) İlk                    
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Son
E) Sondan bir önceki
 
17. Aşağıdaki cümlenin sözcük vurgusu hangisindedir?
Sevgisiz dünyanın  kimseye yararı yoktur.”
A) kimseye        
B) sevgisiz
C) yararı                             
D) dünyanın
E) yoktur
 
18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir ses olayı yoktur?
A) yalnız                                             
B) yassı
C) gidiyorken                   
D) masası
E) söylüyor
 
19. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşaması olmaz?
A) ağaç                
B) renk
C) hukuk               
D) kütük
E) kitap
 
Clipboard01
 
 
 
 
 
20. Yukarıdaki yüz ifadelerinden hangisi için yanlış bir açıklama yapılmıştır.
A) Sahte mutluluk            
B) Sorgulayıcı ve otoriter.
C) Şüpheci.                               
D) Derin bir keder.
E) Düşmanca, öfkeli.
               
21. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin iş birliğine hazır olmadığı görüntüsünü verir?
A) Gülümseme
B) Eller ve avuç içlerinin açık olması
C) Yere bakma
D) Başkalarına yakın durma
E) Selam verme
 
22.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi bireyin sıkıntı yaşadığını belirten davranış değildir?
A) Çıkışa ve saate bakma
B) Nefesini üfleyerek verme
C) Kıpırdanma ve ayaklarını sallama
D) 4 rakamını andıran bacak bacak üstüne atma biçimi
E) Bir şeyler karalama.
 
23. Endişe ve kaygıyı yansıtan mesaj hangisidir?
A) Esneme                        
B) Göz teması
C) Tırnak ısırma
D) Düğmelenmemiş ceket
E) Yüzün kızarması
 
24. Bayanların başlarını yana eğik durumda tutup bakmaları hangi duygu içerisinde olduklarını gösterir?
A) Gergin                                          
B) Endişeli
C) Umursamaz                
D) Üzüntülü
E) İlgi bekleme
 
25. Kültürler arası benzerlik gösteren jest-mimik hangisidir?
A) Selamlaşma                
B) Çağırma
C) Vedalaşma                  
D) Ağlama
E) Konuşma

Diksiyon ve Hitabet 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test İndir! (Ahmet TOK)

86 Yorum Var: “Diksiyon ve Hitabet Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları-Test

  1. Size çok teşekkür ederim ama sağolsun hocamız benden önce davranıp hazırlamış soruları daha yeni aldım cevapları maalesef 60 aldım yazılıdan.

  2. Neden cevap anahtarı koyulmuyor ki? Yazılım var şu an lütfen yardim edin bu sorular çıkacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir