D ile Başlayan Kahraman-Eser-Tür-Yazar Sözlüğü

Dadaruh, Kaşağı (hikâye), Ömer Seyfettin

Dağ Han, Oğuz Kağan Destanı (destan), Anonim

Damat Ferit Paşa, Şu Çılgın Türkler (roman), Turgut Özakman

Damat Nasır Paşa, Sahnenin Dışındakiler (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Damyonus, Vurun Kahpeye (roman), Halide Edip Adıvar

Dehri Efendi, Mürebbiye (roman), Hüseyin Rahmi Gürpınar

Deli Çavuş, Buzlar Çözülmeden (tiyatro), Cevat Fehmi Başkut

Deli Derviş, Bozkırdaki Çekirdek (roman), Kemal Tahir

Deli Dumrul, Dede Korkut Hikâyeleri (destan-halk hikâyesi), Anonim

Deli Durdu, İnce Memed (roman), Yaşar Kemal

Deli Gak, Köse Kadı (roman), Bahaeddin Özkişi

Deli İbrahim, Kösem Sultan (tiyatro), Ahmet Turan Oflazoğlu

Deli Kâzım, Değirmen (roman), Reşat Nuri Güntekin

Deli Murat, Kan Davası (roman), Reşat Nuri Güntekin

Deli Necip, Yeşil Gece (roman), Reşat Nuri Güntekin

Deli Suat Paşa, Fehim Paşa Konağı (tiyatro), Turgut Özakman

Delice Bekir, Orta Direk (roman), Yaşar Kemal

Delice Bekir, Ölmez Otu (roman), Yaşar Kemal

Demircan, Devlet Ana (roman), Kemal Tahir

Demirci Hüso, Ağrı Dağı Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Demirkır, Yılkı Atı (roman), Abbas Sayar

Deniz Han, Oğuz Kağan Destanı (destan), Anonim

Derviş Bey, Demirciler Çarşısı Cinayeti (roman), Yaşar Kemal

Derviş Çavuş, Doludizgin (roman), Samim Kocagöz

Derviş Hasan, Binboğalar Efsanesi (roman), Yaşar Kemal

Devlet Hatun, Devlet Ana (roman), Kemal Tahir

Dilâşub, İntibah (roman), Namık Kemal

Dilber, Diriliş-Çanakkale 1915 (roman), Turgut Özakman

Dilber, Sergüzeşt (roman), Sami Paşazade Sezai

Dilenci (Kocabaş), Miskinler Tekkesi (roman), Reşat Nuri Güntekin

Dilsitan (Düğün’de), Küçük Şeyler (hikâye), Sami Paşazade Sezai

Dimitro, Medar-ı Mâişet Motoru (roman), Sait Faik Abasıyanık

Dirmit, Sevgili Arsız Ölüm (roman), Latife Tekin

Doğan, Yenişehir’de Bir Öğle Vakti (roman), Sevgi Soysal

Doktor Haydar Bey, Küçük Ağa Ankara’da (roman), Tarık Buğra

Doktor Hikmet, Bir Sürgün (roman), Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Doktor Mithat, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (roman), Peyami Safa

Doktor Münir, Yol Ayrımı (roman), Kemal Tahir

Doktor Ragıp, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (roman), Peyami Safa

Doktor Ramiz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü (roman), Ahmet Hamdi Tanpınar

Doktor Şerif, Dönemeçte (roman), Tarık Buğra

Dorukısrak, Yılkı Atı (roman), Abbas Sayar

Döne, İnce Memed (roman), Yaşar Kemal

Dudu Hatun, Çıkrıklar Durunca (roman), Sadri Ertem

Durmuş Dayı, Ortakçılar (roman), Talip Apaydın

Dursun, Pusuda (tiyatro), Cahit Atay

Dündar, Konak (roman), Mustafa Necati Sepetçioğlu

Dündar Öğretmen, Ölmeye Yatmak (roman), Adalet Ağaoğlu

Dürü, Tırpan (roman), Fakir Baykurt


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir