Cümlede Anlam Test-5

1. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, ikinci dizede, birinci dizedeki eylemin “doğal olduğu” vurgulanmıştır?
A) Beni sevdi diye sakın alınma
Dilberi sevenler olagelmiştir.
B) Doğan aylar gibi doğup dolanma
Çıkıp karşımızda güzel salınma
C) Salını salını yürekler ezer
Eymirli’den bir kız geldi pınara
D) Beni dertli ettin saldın dağlara
Hiç gelip sormadın halimi felek
E) Kadir Mevlâm tek saklasın nazardan
Zalim anan suya salmış yalınız.

2. (I) Yarışmada öyküleri Kemal Tahir’in seçeceği söylendi. (II) Ben, Kemal Tahir’in benim yazdığım bir öyküyü seçeceğini hiç düşünmüyordum. (III) Onun yazarlık yoluyla benim yazarlık yolum çok farklıydı. (IV) Buna karşın, yarışmaya bir öykü gönderdim. (V) Öykünün adı da Yazılmamış Bir Günlüktü. (VI) Bu öyküyü daha sonra ilk kitabıma da aldım.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, kendisinden önceki cümlede belirtilen olayın nedeni gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir başka durumun gerçekleşmesine bağlıdır?
A) Çocukluktan kalma bazı alışkanlıklarını değiştiremeyeceğini biliyordu.
B) Bunlar, babadan kalma değerlere sahip çıkmanın doğal sonuçlarıydı.
C) Onlardan kurtulmayı düşündüğünde yüzüne de bir gülümseme yerleşiyor.
D) Evin kapısından bu gülümsemeyle girmemeliydi.
E) Kapıdan girerken, evi hangi yüzle terk ettiğini düşünüyordu.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bir şeyin ne olduğunun sonradan öğrenildiği” anlamı vurgulanmıştır?
A) Bir ses, bir çizgi, bir şiir, bir büyük aşk
Bunlarmış ölümsüzlüğün esrarı meğer!
B) Her şey seni yansıtır gören gözler için
İdraklere sığmıyor zamanın, devrin
C) Kârun gibi zengin olsa yetmez kimine
Kaybeder asıl huzuru çaresiz insan
D) Yol yok, kılavuz yok, hani bir kalbe bakan
Göz görmüyor etrafı, karanlık sarmış
E) Bir şey yapabildinse şu dünyada eğer
İnsanlık unutmaz seni küçük de olsa eserin.

5. I. Ey hayat! Ölüme şükret, seni onun yüzünden seviyorum.
II. Hayat, değerli madenler gibi olmalı, biraz ağır çekmelidir.
III. Hayatın ne kadar kısa olduğunu anlamak için insan çok yaşamalıdır.
IV. Toplumda iyi insanların varlığı, ancak kötü insanların varlığına bağlıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi arasında anlamca yakınlık sezilmektedir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile IV.   D) II. ile IV.   E) I. ile III.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “kuşku” anlamı vardır?
A) Kurduğu aksak cümleler acaba okunabilecek mi gözlerinden?
B) İşaretler en sonunda tekrar doğsun, nesnelerle bir olsun.
C) Ne zaman gelmiştim şimdi denen bu vakte.
D) Her şeyi tam bir dünyaya düştüğümü unutmuşum.
E) Yanımda oturan kişiler sanki bilmediğim bir dil konuşuyorlardı.

7. (I) Siz de yine lâfa lâfla karşılık vermek, özür için bile olsa, hafif bir kinaye için bile olsa, yine konuşma zorunluluğunu duyarsınız. (II) Bu böyle birbirine eklenerek uzar gider. (III) Yarın siz de başka birinin dediğinden yararlanıp ödeşirsiniz. (IV) Bunlar da haftalarca gazetelerde, politik çevrelerde konuşulur. (V) Konuşacak daha önemli konusu olmayan çeneleri meşgul eder. (VI) Bu unutulur, başka bir söz düellosu onun yerini alır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “küçümseme ve alay” anlamı diğerlerinden daha ağır basmaktadır?
A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

8. I. Başkalarını korkutanın, kendisi de hep korku içinde yaşar.
II. Kılıç ve saban, bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenilmiştir.
III. Kılıcı kınından çekenin, kendisi de kılıç altında can verir.
IV. Bir insan, hiç istemeden de başka insanlara kötülük yapabilir.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi arasında anlamca yakınlık sezilmektedir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bir işin iyi veya kötü olması, işin boyutlarında değil, kendisindedir.” düşüncesi vurgulanmıştır?
A) Kurnazlıklar ve ihanetler, ancak beceriksizlikten kaynaklanır.
B) Dolandırıcılık aşk gibidir, zamanında kaçmasını bilmek gerekir.
C) Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez; ha altın çalmışsın, ha bir iğne.
D) Dizginler kısa tutulduğu zaman, atın azgınlığı çabuk yatışır.
E) Kediyle oynayan, tırmalanmayı göze almış demektir.

10. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde “bir onaylatma”, anlamı vardır?
A) Saklanmak için eski bir otobüsten daha uygun bir yer olabilir miydi?
B) Şimdi sorma sırası bende, sen burada ne yapıyorsun?
C) Zifiri karanlığın içinde niçin arka koltukta oturuyorsun?
D) Bu gizemli, karanlık gecede bana kim yardım edebilirdi?
E) Bu kadar karışık sorunların içinden nasıl çıkabilirsin?

11. Aydınlıkla karanlığı, savaşla barışı, yükselişle alçalışı yakından tanımış olan kişi, hayatı gerçekten yaşamış sayılır.
Bu cümleye göre hayatı yaşamış olmanın en temel ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatın güzelliklerini doya doya yaşamış olmak
B) Hayatın zorluklarını görmüş olmak
C) Hayatı çelişen yönleriyle yaşamak
D) Hayatı, kişinin istediği gibi yaşamış olması
E) Kişinin, hayatı olduğu gibi kabul etmesi

12. Sanatın büyük devirleri, ulusların ruh büyüklüğüyle aynı zamana rastlar.
Aşağıdakilerden hangisi, anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Sanatın gelişmesinin de kendine özgü koşulları vardır.
B) Sanatın gelişmişliği ile toplumun ruhsal gelişmişliği arasında koşutluk vardır.
C) Sanatı doğuran temel güç, toplumun ekonomik gelişmişliğidir.
D) Sanat, ruhsal yönden gelişmiş toplumlarda daha çok sevilir.
E) Sanatçının ruhsal zenginliğini, toplumun gelişmişliği besler.

13. Bir insanın, mikroskop altında gülün köklerini inceleyeceği yerde, onun goncasını seyredip sevinmesi daha iyidir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede vurgulanan düşünce ile örtüşmez?
A) İnsan, bir heykeltıraşın kullandığı mermerin kalitesine değil, heykele bakmalıdır.
B) İnsan, ressamın kullandığı renklere ve tuvalin çeşidine değil, ortaya çıkan resmin güzelliğine bakmalıdır.
C) İnsan, ortaya çıkan sanat eserine olduğu kadar, o eseri oluşturan malzemeye de bakmalıdır.
D) İnsan, şairin seçtiği sözcüklere değil, ortaya çıkan şiirin güzelliğine bakmalıdır.
E) İnsan, tiyatroda kahramanların yetiştiği bölgelere değil, ortaya konulan oyunun güzelliğine bakmalıdır.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bir inanmazlık, bir kuşku” anlamı sezilmektedir?
A) Bir kelebek karanlıkta kanat çırpar
B) Kimse ona gidilemeyeceğini yalnızca kalındığını söylememiş miydi?
C) Beklemenin, işitmek istemenin ne denli hoyrat bir uğraş olduğunu bilir.
D) Korkularını bu sükûnet içinde alt edebilirmiş gibi oturuyordu.
E) Reddettiği dünyanın içinde olduğunu bilse daha iyi olacaktı.

15. (I) Beş yıl önce İzmit-İstanbul tren yolu üzerinde bir sarmaşık görmüştüm. (II) Bir fabrika bacasına sarılan bir sarmaşık. (III) Kırmızı tuğladan fabrika bacasını zamanla yemyeşil bir sarmaşık yukarı kadar sarmıştı. (IV) Doğanın endüstriye karşı zaferi gibi aldım o görüntüyü. (V) Zaferi demeyelim de, doğanın kendini hatırlatması diyelim. (VI) Ben de varım demesi.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak yazar kendi yorumunu yapmıştır?
A) II.   B) III.   C) IV.   D) V.   E) VI.

16. (I) Bu eleştirilerimin bir suçlama değil, bir niteleme olduğu ortadadır. (II) Yazarları, sanatçıları seçtikleri kesimlerle konulardan ötürü kınamak düşüncesi benden çok uzaktır. (III) Bence önemli olan, sanatçının aldığı konuyu ve kesimi işleyişidir. (IV) Abdülhak Şinasi, kendi alanında kimsenin yapamadığını yapmıştır. (V) Türk romanındaki saygın yerini haklı olarak almıştır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “görecelik” vurgulanmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

17. (I) Hikâyelerimi okuduğunu, oyunlarımı seyrettiğini hiç zannetmiyorum. (II) Öyle bir şey olsa söz arasında muhakkak ima ederdi. (III) Benim yazarlığımı hep ikinci elden, Yakup Kadri ya da Refik Halit’ten duyduğu olasılığı galiba daha geçerliydi. (IV) Çünkü söze, onların övgüleri ile başlardı. (V) “Yakup son piyesinizi çok beğenmiş, Halit hikâyelerinizi övdü.” gibi.
Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin birinde “olasılık” diğerlerinde de “gerekçesi” verilmiştir. Bu iki cümle aşağıdakilerden hangileridir?
A) I. ve III.   B) III. ve IV.   C) II. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

18. (I) Hoyrat tüketim toplumlarında, yüzyılların imbiğinden geçmiş Uzakdoğu sporlarının etkisi büyük olmuştur. (II) Çünkü bu sporun bir bilge yönü ve figürlerinin de çarpıcı, düşündürücü niteliği vardır. (III) Kafa ve vücut yeteneklerinin tam bir uyum içinde birleştiği genç sporcuda, bir ermiş, yepyeni bir jön tipi yatmaktadır. (IV) Ama bu sporcunun bireysel mutluluğu da her bireysel şey gibi biraz lükstür. (V) Alçak gönüllülüğüne, sevecenliğine karşın, bu sporcu yine de içe dönük ve bencildir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sporcunun hem olumlu, hem de olumsuz yönü vurgulanmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI
1-A  2-B  3-C  4-A  5-C  6-A  7-D  8-D  9-C  10-A  11-C  12-B  13-C  14-D  15-C  16-C  17-B  18-E

4 Yorum Var: “Cümlede Anlam Test-5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir