Cümle Bilgisi Test-8

1. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Bin atlı, atanlarda çocuklar gibi şendik.

B) Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.

C) Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

D) Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

E) Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

 

2. (I) Bana üç yaşımda yabancı dil öğrettiler, dört yaşımda keman. (II) Ama asıl öğretilmesi gerekeni hiçbir zaman öğretmediler. (III) Altı yaşımda pek çok uzun şiiri ezberden okuyabiliyordum. (IV) Okula bu bilgilerle başladım. (V) Okuldaki dersler, benim için oldukça sıkıcıydı.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından bileşik cümledir?  

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki dizelerden hangisi sıralı cümle değildir?

A) Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin

B) En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin

C) Girdik zaferin koynuna, kandık o visale

D) Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

E) Körfezdeki dalgın suya bak, göreceksin

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Serdar'ın ne zaman, ne yapacağı hiç belli olmaz.

B) Esra'nın ikide birde dışarıya bakması herkesi kuşkulandırdı.

C) Adamın anlattığı olay, ilgimizi çekmişti.

D) Mehmet'in bu olaya çok üzüldüğü ortadaydı.

E) Murat'a dersten sonra nereye gideceğini sordu.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) O gün Ahmet'in morali bozuktu, akşama kadar kimseyle konuşmadı.

B) Kardeşini yıllar sonra gördü, ancak iki saat konuşabildiler.

C) Televizyon sabahtan beri açık olduğu halde, kimse izlemiyordu.

D) Gazeteyi eline aldı, hiç okumadan birkaç dakika sonra masaya bıraktı.

E) Çocuklara seslendim, fakat sesimi duyuramadım.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tümleçleri ortak bir sıralı cümledir?

A) Biri manzarayı seyrediyor, diğeri resim çiziyordu.

B) Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor.

C) Yanındaki adama baktı, sonra gidip boş masaya oturdu.

D) O olmasa ne kadar rahat edeceğim, ne kadar mesut olacağım.

E) Giderken onu aramamış, ona bir mesaj da bırakmamış.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Kapının önünde bekleyenleri sırayla içeri aldık.

B) Birinin kendisini kandırabileceğine inanmak istemiyordu.

C) Bir daha, burada bizi arayacağını hiç sanmıyorum.

D) Konukları salonda oturacakları yerlere yerleştirmek bizim görevimizdi.

E) Okulun o gün tatil olduğunu, okula gelince öğrendi.

 

8. Lakin kalacak, doğduğumuz toprağa bizden,

Şimşek gibi bir hatıra nal seslerimizden

Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik, bu dizelerdeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık.

B) Uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

C) Fethin başka bir ülkeyi parlattığı gündü.

D) Her an bir alev gibi hasretti duyduğum.

E) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi. 

 

9. Yirmi yaşımda, Karadeniz kıyısında bir köyün tek derslikli okulunda, yalnız başıma öğretmenlik yapmaktaydım.

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yüklemine göre fiil cümlesidir.

B) Yapı bakımından basit cümledir.

C) Kurallı ve olumlu cümledir.

D) Zarf tümleci kullanılmamıştır.

E) Yüklem bir söz grubundan oluşmuştur.

 

10. "Bakakalırım giden geminin ardından."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle ile yapısı ve öğelerinin dizilişi yönüyle özdeştir?

A) Atamam kendimi denize, dünya güzel.

B) Bilmezler yalnız yaşamayanlar.

C) İnsan nasıl konuşur kendisiyle?

D) Çin'e kadar yolculuk yapmak isterim.

E) Ben de mi böyle yalnız yaşayacaktım?

 

11. "Son şarkı söylendi ve oyun bitti."

Bu cümle ile yapı bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşliyor bütün saatler kurmadan.

B) Dışarda yağmur yağıyor durmadan.

C) Al beni rüzgâr, kül et beni volkan!

D) Bazı bir yapraktı, bazı bir rüzgâr.

E) Bahar bahçemde süzüldü, fakat beni görmedi.

 

12. (I) Salon kapısının ışığında kısa boylu bir adam göründü. (II) Yüzünün yarısına, odanın kapısından sızan ışık vuruyordu. (III) Yüzünde en az on beş günlük bir beyaz sakal parlıyordu. (IV) Yanaklarında hiç kırışıklık yoktu. (V) Adam, emin ve sakin adımlarla koridorda ilerledi.

Parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde, sıralı cümle, isim cümlelerinden oluşmuştur?

A) Dün akşama kadar lodos esti, gece de yağmur yağdı.

B) Ankara'ya çok geç vardık, kimseyi aramadık.

C) O akşam çok yorgundum, konuşacak hâlim yoktu.

D) Köydeki herkes tarlalara gitmiş, köyde kimse kalmamıştı.

E) Yarım saat kadar dışarda kaldık, sıcaktan bunaldık.

 

14. Sarışın buğdayı rüyalarımızın

Seni bağrımızda eker, biçeriz.

Acılar kardeşin, teselli kızın

Zengin parıltınla dolar gecemiz.

Bu dizelerde aşağıdakiler den hangisinin örneği yoktur?

A) Fiil (eylem) cümlesi          

B) İsim cümlesi

C) Devrik cümle        

D) Eksiltili cümle

E) Kurallı cümle

 

15. Aşağıdakilerden hangisi, öğe ortaklığı olmayan sıralı cümledir?

A) Bakkaldan bir şeyler aldı, parası yetmeyince borcu kaldı.

B) Her sabah Ayhan Bey bize uğrar, biz de ona kahve pişiririz.

C) Bu kitapları Uğur aldı, önce Hakan okudu.

D) istasyondaki çocuğa ben sorular sordum, Muhsin Bey de hediye verdi.

E) O çocuğun yüzünü bir defa gördüm, bir daha unutmam.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı-sıralı cümlenin örneğidir?

A) Sabahtan beri burada bekliyorum; şimdi başım ağrıyor.

B) Yarım saat bekledik; bizi kimse aramadı.

C) Oğuz hastaymış, üç günden beri evden çıkmıyormuş.

D) Dün gece sabaha kadar kar yağdı; hava oldukça soğuk.

E) Bahçe oldukça gürültülüydü; çocuklar top oynuyorlardı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-D  4-E  5-E  6-B  7-D  8-B  9-D  10-B  11-E  12-B  13-C  14-D  15-A  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir