Cümle Bilgisi Test-7

1. I. Ben dağların oğluyum,

II. Tarihim, Niğbolu'yum

III. Fetih, zafer doluyum

IV. Başka âlem isteriz

V. Deli rüzgâr içimde.

Yukarıdaki dizelerden kaçıncısı yüklemine göre farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

B) Ne yavuz ol asıl ne yavaş ol basıl.

C) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

D) Adam adamdan korkmaz, utanır.

E) Gel demesi kolay, git demesi güçtür.

 

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi olumsuz fiil cümlesidir?

A) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp

B) Göğe direk, denize kapak olmaz.

C) Dostluk başka, alışveriş başka.

D) Diken battığı yerden çıkar.

E) Bin bilsen de bir bilene danış.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sözdizimi (öğelerin dizilişi) yönünden ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Neden gülmesin, gül gibi yüzler?

B) Solmasın dersin sümbülüm, gülüm.

C) Niçin ağlasın o güzel gözler?

D) Çaresizlikten coşar, ağlarım.

E) Elinden alacak her şeyi ölüm.

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir isim cümlesidir?

A) Senindir güneşin giremediği o alan.

B) Seni bekleyen bir erik göreceksin

C) Saklanmış kalbinin güneşinde saadetler

D) Bu ince suyu, susuz günlerime sakladım.

E) Büyük bir savaşta say kendini

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerinin dizilişine göre farklı cümledir?

A) Karanlık vadilerin kıyılarında yansır.

B) Çağlayanlar gibi güneş akar kıyılarımdan

C) Senin mezarların susuzdur oralarda

D) Köpük köpük köpüklenir, sularım yeşil beyaz

E) Sinmiş sularının her damlasına, sularının aynasına

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümledir?

A) İnsanı gam, duvarı nem yıkar

B) Ele verir öğüdü, kendi kırar söğüdü

C) Dost başa, düşman ayağa bakar

D) Harman yel ile, düğün el ile

E) Arayan Mevlasını da bulur, belasını da

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Hicran destanını kendinden oku.

B) Yüz bin Leyla doğar, her gün âlemde

C) Aşkın Leyla'sını gördünse söyle.

D) Tutuşursan eğer kolay sönülmez.

E) Tutacağın işi önceden düşün.

 

9. (I) Yıllardır bu tozlu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı. (II) Işığı gören böcekler kaçıştı. (III) Böceklerin kımıldamasından korktu. (IV) Yararlı olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu. (V) Belki de hiçbir şey söylemeden başarmalıydı bu işi.

Numaralanmış cümlelerden hangisi anlamına göre farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. (I) Şiir çevirisi sürekli çaba isteyen bir sanattır. (II) Bu sanatın gerektirdiği yetenekler, ozan olmak için gerekenden daha önemlidir. (III) Her şeyden önce mükemmel bir yabancı dil bilgisi gereklidir. (IV) Sağlam bir şiir bilgisi ve anadili tadı şiir çevirmekte temel şartlardır. (V) Sanatçı, yabancı bir dilde yazılmış bir şiiri dilimize çevirirken onu yerleştirmeye kalkmamalıdır.

Numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bileşik isim cümlesidir?

A) Geleceğe dönük pratik önerilerde bulunmaktan hoşlanıyordu.

B) İlki başarılırsa, arkasından çeşitli değişiklikler gelecektir.

C) Zaman zaman çekilmesi güç biri olurdu, ama o benim arkadaşımdı.

D) Böylesi bir davranış, ister istemez insanı yıpratır.

E) Benim uzun zamandır düşündüklerimin özeti bu.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?

A) Bütün sevdiklerini geride bırakarak yola koyulmuştu.

B) Gemi hareket ettiği sırada, limanda bekleyenler el sallıyordu.

C) Yıllar sonra ülkesine döndüğünde, geçmişi hatırlamak bile istemiyordu.

D) Babası gider gitmez evdeki eski eşyaları sattı.

E) Gözü yaşlı çocuğun anlattıklarına, oradaki herkes inanmıştı.

 

13. "Her gün geç kalıyor, bu yüzden ceza alıyordu."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından yukarıdaki cümle ile özdeştir?

A) Başarılı olmayı hedefleyen sanatçı, kalıcı olmaya gayret etmelidir.

B) Yıl boyunca düzenli çalıştı da istediği yeri kazandı.

C) Öğleye kadar yağmur yağdı, öğleden sonra güneş çıktı.

D) Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra buraya gelebildik.

E) Üç gündür sizi bekliyorum, dedi.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, basit bir isim cümlesidir?

A) Bu arsayı, her yaz ucuz bir fiyata kiralardı.

B) Görevli, gazetenin sayfalarını okumaya dalan yaşlı adamdı.

C) Köy kahvesinin eski sandalyelerinde birkaç delikanlı vardı.

D) Öğleden sonra gökyüzü kararmış, rüzgâr başlamıştı.

E) Arabacı arabadan inmiş de yerine bir başkası gelmiş gibiydi.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) Denizi, sonsuz olanı düşün artık.

B) Oradayım hep ben, orada, derinde

C) Bir gün gelir geçer, bu geceler

D) Oyun bitti ve her şey yerini buldu.

E) Bir gecedir, yaman bir gecedir bu.

 

16. (I) Işığın altında kaçmaya çabalayan bir kalorifer böceği takıldı gözüne. (II) Uzun süre el feneriyle böceği izledi. (III) Çirkin yaratık yukarı çıkmaya çalışıyordu ağlara takılarak. (IV) Böceğin ayakları elbiseyi parçalar diye korktu. (V) El fenerini bir süre daha böceğin üzerine tuttuktan sonra vazgeçti.

Parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisi, yapı bakımından farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-D  2-B  3-B  4-D  5-A  6-A  7-D  8-D  9-A  10-C  11-E  12-E  13-C  14-C  15-D  16-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.