Cümle Bilgisi Test-6

1. (I) O gün evin içi oldukça karışıktı. (II) Üst katta bir gürültü oldu. (III) Rüzgâr bir kapıyı çarptı sanmıştım. (IV) Çıkıp bakmak istediysem de sonradan vazgeçtim. (V) Birkaç dakika sonra bahçeden başka bir gürültü duyuldu.

Numaralanmış cümlelerden hangisi fiil cümlesi değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisi kurallı cümle değildir?

A) Mendil elimde, gittiğin akşam selamladım.

B) Uzak ufuklara bakıp arkandan ağladım.

C) Gönlüm, gözüm son bakışınla dopdolu.

D) Her akşamüstü gözlüyorum gittiğin yolu.

E) Anlatsam sana kederimi inanmayacaksın.

 

3. Günler geçiyor, günler

Birbiri ardı sıra

Dizilmişler yollara

Birbiri ardı sıra

Geçiyor pişmanlığa

Sürgünler gibi günler

Bu dizelerde kaç cümle vardır?

A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili bölüm yüklem değildir?

A) Ne verirsen elinle, o gider seninle

B) İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş

C) Az veren candan, çok veren maldan

D) Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur

E) Gidip de gelmemek var, gelip de görememek

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde yüklemi yönüyle farklı bir cümle yer almıştır?

A) Bakıyor dağınık yüzlü evler, / Hâlâ yanan sokak fenerine

B) Bütün mevsimlerin üstüne, / Geriliyor bembeyaz bir kanat

C) Gün doğuyor, şehrin üzerine, / Mavi bir ışıkla ağlayarak

D) Bembeyaz gece çiçeklerine, / Sabahla düşüyor bir damla yaş

E) Kafamda bir çocuk var, meraksız, / İç âlemim oyuncaktan farksız.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) Garibiz, nâçarız, gözlerimiz yaşlı.

B) Bir at çekin benim altıma

C) Her gece gideyim aya kadar.

D) Yükleyip yükleyip getireyim; sevinç, ışık, bahar

E) Alçacık damı düşündükçe, gözlerim yaşarıyor.

 

7. I. Hasta ol benim için, öleyim senin için.

II. Balcının var bal tası, oduncunun var baltası.

III. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

IV. Aç gözünü, açarlar gözünü.

V. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Numaralanmış atasözlerinden hangi ikisi yüklemi ve öğe dizilişi yönüyle özdeştir?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) II. ve V.   E) I. ve IV.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Onu beklemeyecek olursak bundan sonra ne benimle konuşur ne de seninle.

B) O bölgede yaşamanın ne zor olduğunu hiç bilmez miyim?

C) Kitaplıkta bundan başka test kitabı yok.

D) Aslında bu konuda siz haksız değilsiniz.

E) Bu çocuktan sonra içeriye kimse girmeyecek. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok yargı vardır?

A) Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla.

B) Ey unutuş! Kapat artık pencereni.

C) Amansız gecenle yayıl dört yanıma.

D) Oyun bitti, her şey yerini buldu.

E) İşliyor bütün saatler kurmadan.

 

10. "Bir rüyaya dalarız solgun mum ışığında."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemi ve sözdizimi yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Demek ki ruhumuza uzak değil bu ışık.

B) Nineler bu ışıkta ördü dantellerini.

C) Kızların gözleri bu ışıktan aydınlandı.

D) İçinde parça parça benliğimiz karışık.

E) Solgun mum ışığında ölümü hatırlarız.

 

11. Yarin dudağından getirilmiş,

Bir katre alevdir bu karanfil.

Bu dizelerde yer alan cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bileşik isim cümlesidir.

B) Özne ve yüklemden oluşmuştur.

C) Yüklemde ekeylemin geniş zaman eki vardır.

D) Olumlu devrik cümledir.

E) Yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

A) Çayırlar çiçekte, ben yoldayım.

B) Sarmış vadileri karlı belleri

C) Çoruh, Kopdağı'nın yokuş türküsü

D) Durudur ömrü; ben nicedir seldeyim

E) Ağıtlar üstünedir, kurtuluş türküsü.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, yüklemine göre isim cümlesidir?

A) Bahar, gölge ve yağmur götürseydik.

B) Her şey yankılanır onun sesinden.

C) Hâlâ dağları karlı Erzincan'da mısın?

D) Bahçende akasyalar açardı baharla.

E) Hatırada kalan şey değişmez zamanla.

 

14. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklem sayısı yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Ödünç güle güle gider, ağlaya ağlaya gelir.

B) Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.

C) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.

D) Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış.

E) Kalp bir sırça saraydır; değme, çabuk kırılır.

 

15. Aşağıdaki eksiltili cümlelerden hangisi fiil (eylem) cümlesi değildir?

A) Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan

B) Kürkü orak vaktinde, orağı kürk vaktinde

C) Rüzgârlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu

D) İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerde

E) İnsan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa

 

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tamamlanmamış cümle durumundadır?

A) Ağaç ile kabuk arasına parmak sokulmaz.

B) Ağalık vermekle, yiğitlik vurmakla

C) Bağ babadan, zeytin dededen kalır

D) Bin bilirsen de, bir bilene danış

E) Dibi görünmeyen sudan geçme

 

CEVAP ANAHTARI

1-A  2-D  3-B  4-C  5-E  6-A  7-E  8-A  9-D  10-B  11-E  12-B  13-C  14-E  15-C  16-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.