Cümle Bilgisi Test-10

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok yan cümlecik yoktur?

A) Yazar çok ilginç olabilecek bir romans, bir tanıklığı belgeleme uğruna başarısız bir roman haline getirmiş.

B) Onun yapıtlarını okuduğunuzda o dönemdeki insanların nasıl yaşadığını anlayabilirsiniz.

C) Bu romanın ilk üç bölümü üzerinde gereğinden fazla durmak istemiyorum.

D) Romancı bireyleri anlatarak, tarihe tanıklık etmek görevini üstlenebilir.

E) Düşüncelerini okurlara iletirken, gözünü yaşayan bireylerden ayırmıyor.

 

2. "Bir martı kuşu geldi, kamaranın penceresine kondu."

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Bileşik cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle

B) Bağlı cümle – isim cümlesi – kurallı cümle

C) Sıralı cümle – fiil cümlesi – devrik cümle

D) Basit cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle

E) Sıralı cümle – fiil cümlesi – kurallı cümle

 

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevdedir?

A) Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.

B) Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

C) Çıkmadık candan umut kesilmez.

D) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

E) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) Gökyüzünde, yerde, / Her ağacın, her taşın bir yeri vardı.

B) Herkes aklından geçirdiği kadar bir yeri, / Dünyada kolayca bulmuştu.

C) Dünyaya niçin bu kadar geç geldiğini, / Etinde olsa tutup soracaktı.

D) Bu şimdi elsiz ayaksız duran gece, / O zaman ağaca yürüyen bir su gibi geliyordu.

E) Bu gördüğümüz gökyüzü, / İlk defa gelip yerini aldı.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından bağlı cümledir?

A) Yaşlı kadın, bir kaldırıma oturmuş, dileniyor.

B) Evde kimse yoktu, canı çok sıkılıyordu.

C) Şiddetli bir baş ağrısı ile uyandı, oldukça halsizdi.

D) Öyle sanıyorum ki bu yıl kış oldukça uzun sürecek.

E) Oldukça iyi niyetli bir çocuk, ne var ki pek başarılı değil.

 

6. "Cansev, geçen ay "Yaban"ı okumuş."

Bu cümlenin olumsuz, devrik ve soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cansev mi okumuş geçen ay "Yaban"ı?

B) Cansev geçen ay "Yaban"ı okumamış mı?

C) Geçen ay mı Cansev, "Yaban"ı okumuş?

D) Geçen ay okumamış mı Cansev "Yaban"ı?

E) "Yaban"ı mı geçen ay okumuş Cansev?

 

7. Aşağıdaki eksiltili cümlelerden hangisi yüklemi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Dalgalandığın yerde ne korku ne keder

B) Az veren candan, çok veren maldan

C) Harman yel ile, düğün el ile

D) Kırk gün taban eti, bir gün av eti

E) Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, sıralı, fiil cümlesidir?

A) Senin buraya geldiğini görseler nasıl şaşırırlar.

B) Benim ellerim var, ellerim birer göz gibidir.

C) Gemici, kendini yere attı, başını taşlara vurdu.

D) Yelkenliden inen adam çocuğu görünce yanına gitti.

E) Terlemişlerdi salonda oturanlar, ama hava sıcak değildi.

 

9. (I) Adamın içinden geçenleri anlamıştı. (II) Adamın yüzünü göstermemek için başını eğmesi Faruk'u büsbütün sinirlendirmişti. (III) Karşısında duran adamın kafasını tutup kaldırmak istedi. (IV) Adamın gizlemeyi başaramadığı yüzünde derin bir bıçak yarası vardı. (V) Bu yüzden, yüzünü başkalarının görmesinden rahatsız oluyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde yan cümlecik, belirtisiz nesne göreviyle kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir cümle başka bir cümlenin öğesi durumundadır?

A) Bu yaz nereye gideceğini şimdilik kimseye söylememişti.

B) Geçen hafta Çorlu'ya gitmiştim; kiminle karşılaştığımı söylesem inanmazsın.

C) Bu konu ile ilgili bir yazı bile okumamışlar, ama bunu söylemek istemiyorlar.

D) Tanıdık kimseyi göremeyince ne yapacağını şaşırdı.

E) Ben, bir daha senin önerdiğin kitapları okumam, diyordu.

 

11. (I) Bir sevda türküsüne benziyor "Bir Gün Tek Başına"; mutluluklar, sevinçler, acılar iç içe. (II) Kendinizi birden romanın içinde buluyorsunuz; romancının uyandırdığı gerçeklik duygusu sizin de romancının gözüyle bakmanızı sağlıyor. (III) Roman boyunca bir çatışmanız olmuyor romancıyla. (IV) Çoğu zaman romancı gibi düşünüyor, kişileri onun gözüyle yargılıyorsunuz. (V) Yazar, roman kişilerine karşı dürüst davranıyor, tarafsızlığını kesinlikle yitirmiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki cümle vardır?

A) İlk çocukluk denilen çağda, / Yaşadım ben de o zümrüt dağda.

B) Tırmanıp dallara sincaplarla, / O ağaçlarla beraber büyüdüm.

C) Ben göçüp gitmedeyim dünyadan, / Yine hâlâ o Çakaldağ'dır o.

D) Uzatıp boynunu bir ayçiçeği, / Onu sessiz dînler.

E) Her yaz gibi çok şükür bu yaz da, / Leylaklar acildi önce mor mor.

 

13. (I) Kafka'nın 1910-1923 yılları arasında günlüğüne yazdıklarını bugün okuyabilirsiniz. (II) Günlükler yazarların, sanatçıların aynalarıdır. (III) Bir şeyin aynaya yansıyan görüntüsünün ters olduğunu biliyorsunuz. (IV) Ama Kafka'nın günlüğü gibileri, içtenlikleriyle bu ters görüntüyü silip atar. (V) Onun yapıtlarını okurken bu öykü hangi bağlamda, kimin için hangi görüşü yansıtmak amacıyla yazılmış gibi sorular soramazsınız.

Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. I. Dinle beni, ben de senin bir öz oğlunum.

II. Ağlamaktan nuru söndü gözlerimizin.

III. Ellerimiz bağlı matem zincirleriyle.

IV. "Zafer" azgın bir küheylan; koşar, şahlanır.

V. Yol ver artık küheylana, şanlı şehsuvar!

Numaralanmış dizelerden hangi ikisinde birden çok yargı (yüklem) vardır?

A) l. ve II.   B) III. ve IV.   C) II. ve V.   D) II. ve III.   E) I. ve IV.

 

15. I. Kubbesinin hüzün içinde kararmış rengi.

II. Bekliyorum, belki bir gün o gelir diye.

III. Yıllar geçti, beklediğim hâlâ gelmedi.

IV. Saçlarında beyaz teller kaldı hediye.

V. Ufuklarda kucaklaşıyor işte güneş.

Numaralanmış dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre farklı bir cümledir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem ad hem eylem cümlesi vardır?

A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

B) Güzele köken yakışır, çirkine allar ne'ylesin.

C) Gün var, yılı besler; yıl var, günü beslemez.

D) Hayır dile eşine, hayır gele başına.

E) Her başın bir derdi var, değirmencininki su.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-E  3-C  4-A  5-E  6-D  7-A  8-C  9-C  10-E  11-C  12-C  13-B  14-E  15-C  16-C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir