Benzetme

Bir varlığın, kavramın özelliklerini anlatmak için o özellikleri eksiksiz olarak taşıyan başka bir şeyi örnek olarak göstermeye benzetme denir. Benzetmede, nitelik bakımından zayıf olan varlık veya kavram, kuvvetli olana benzetilerek anlatılır.

Örnek-1

Şimdi ucu püsküllü gecelik külahı gibi görünen Vezüv, miladın 79. yılı bir ağustos günü yeri göğü kaplayan yoğun dumanla birlikte ateş püskürmüş. Yavrularını yiyen bir hayvan gibi yöresindeki Herkulanum ve Pompei şehirlerini yakıp kavurmuş, insanları boğmuş, ağaçları yakmış.

Bu paragrafta yazar, Vezüv yanardağının biçimsel özelliklerini ve yıkıcı etkisini daha etkili şekilde anlatmak için benzetmeye başvurulmuştur. Paragrafın ilk cümlesinde yazar, Vezüv’ün ucunu külaha, ikinci cümlede bu yanardağı yavrularını yiyen bir hayvana benzetmiştir.

Benzetmeye başvurulan paragraflarda varlıklar ya da kavramlar birbirine benzetilerek anlatılır. Bundan dolayı benzetmeyle karşılaştırmanın birbirine karıştırılmaması gerekir. Benzetmede yalnızca aralarında benzerlik ilgisi bulunan varlıkların, kavramların ortak noktaları belirtilir. Karşılaştırmada ise varlıkların hem ortak hem de farklı yönleri birlikte anlatılır ve kıyaslanır.

Örnek-2

Bu şehrin göğünde sürekli bir duman, yollarında yuvarlanan toz bulutları vardı. Yakıcı güneşin altında harap olmuş sokaklar, evler, hanlar, hamamlar, pencereler, çerçeveler renkleri solmuş bir tabloyu andırıyordu.

Bu paragrafta harap olmuş bir şehirden söz edilmiş ve bu şehirdeki “harap olmuş sokaklar, evler, hanlar, hamamlar, pencereler, çerçeveler” renkleri solmuş eski bir tabloya benzetilmiştir.

Örnek-3

Uygarlıkta üstün olan bir ulus nereye giderse gitsin dilini, düşünce biçimini, alışkanlıklarını oraya benimsetir. Bir Fransız ya da İngiliz Afrika’da, Hindistan’da memleketinde olduğundan farklı yaşamaz. Fakat geri kalmış ulusların bireyleri uygar ülkelere gittiklerinde önce bir kimlik bunalımı yaşar, ardından da oradaki insanlar gibi yaşamaya başlar. Zamanla gelenek ve göreneklerinden uzaklaşır.

Bu paragrafta, uygar uluslarla geri kalmış ulusların bireylerinin hayata bakış açıları karşılaştırılmıştır. Bu insanların farklı ülkelere gittiklerinde nasıl bir tutum takındıkları ortaya konmuştur.

159 Yorum Var: “Benzetme

  1. Sen öyle san, sırf denenme sınavı için bakıyorum bu konulara yoksa bu konunun baş harfine bakmam.

  1. Gerçekten uzun olmuş biraz kollarım koptu ama bayağı iyi yani bir şeyler öğretiyor.

  1. O zaman ne yorum ne de başka bir şey yapacaksın, ben özetleyerek yazıyorum.

 1. Çok uzun olmuş, hocam kısa istedi ama yine de çok güzel olmuş. Öğrendim çok teşekkürler.

 2. Bu durumun tam tersi durum olabilir mi? Var ise örnek verebilir misiniz? Mesela güçlü olanı zayıfa benzetebilir miyiz?

 3. Bence kısa olmalıydı biraz, örnek bu:

  Örnek: Cemre’nin altın gibi sarı saçları vardır.
  Benzeyen : Saçları
  Benzetilen : Altın
  Benzetme yönü : Sarı
  Benzetme edatı : Gibi

 4. Bizim hoca çok ders veriyor kafamı resmen dersten kaldıramıyorum. Yine de Allah razı olsun bu bilgileri verenden. ;)

 5. Vallahi güzel olmuş ama benzetme ve karşılaştırma farkını tam anlatamamışsınız. Benzetme, bir şeyi başka bir şeye benzetmesi; karşılaştırma ise ikisinin özelliklerinden hangisinin daha iyi veya daha kötü olduğunu belirlemeye denir.

 6. Arkadaşlar insanlar birbirine yardım edip bilgilerini paylaşıyor, teşekkür edeceğinize daha beğenmedim diyorsunuz.

 7. Bence adamlar gerekeni düzgünce yapmışlar bir de şu zor kolay muhabbeti var ancak bence kişiye göre değişir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir