Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Karma Test-1

1. Yalvaran Kızlar ve Persler adlı önemli eserlerin sahibi —- Yunan tragedyasının kurucusu sayılır. Fabllar adlı tek bir eseri bulunan —- ise fabl türünün kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A) Homeros – Sokrates

B) Aiskhylos – Aisopos

C) Sophokles – Euripides

D) Sokrates – Aisopos

E) Aristophanes – Aiskhylos

 

2. Dünya komedyasının en büyük ustasıdır. Güldürürken düşündürmeyi amaçlamıştır. Dünyaca tanınan eserinde Harpagon adlı zengin ve oldukça cimri bir adamın başından geçenleri anlatır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrarca   

B) La Fontaine

C) Shakespeare      

D) Moliere

E) Cervantes

 

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tolstoy – Diriliş

B) Gorki – Ana

C) Dostoyevski – Kumarbaz

D) Charles Dickens – Oliver Twist

E) Gogol – Parma Manastırı

 

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Dante – İnsanlık Komedyası

B) Racine – Andromakhe

C) Hugo – Sefiller

D) Flaubert – Salambo

E) Zola – Nana

 

5. Klasisizmin ilkelerini "Şiir Sanatı" adlı yapıtında belirleyen sanatçı, yergiler ve eleştiriler yazmıştır. Eleştirilerinde sanatta işçiliğin önemini belirtmiş ve nazmın kurallarını koymuştur.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boileau   B) Descartes   C) La Fayette   D) Racine   E) Fenelon

 

6. —-, İtalyan ve dünya edebiyatının en önemli hikâye yazarlarındandır. Manzum ve mensur pek çok eseri olmasına rağmen Decameron adlı eseriyle büyük bir üne kavuşmuştur. Bu eser dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneği kabul edilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Petrarca   

B) Rabelais

C) Boccacio  

D) Montaigne

D) Dante

 

7. (I)Sembolizm akımının öncülüğünü yapan (II)Verlaine ve (III)Rimbaud gibi şairler (IV)Maupassant'ın (V)Elem Çiçekleri adlı eserinden büyük ölçüde etkilenirler.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

8. (I)Rönesans dönemi sanatçılarından olan (II)Shakespeare dünyanın en büyük (III)tiyatro yazarlarındandır. Neredeyse her oyununda ölümsüz karakterler çizmiş olan sanatçı (IV)Faust adlı eseriyle (V)İngiliz ve dünya edebiyatındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

I. Emile Zola

II. Stendhal

III. Dostoyevski

IV. Balzac

V. A. Çehov

 

9. Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Dünyada modern romanın ilk örneği kabul edilen "Don Kişot" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cervantes

B) Rabelais

C) Racine     

D) Tolstoy

E) Montaigne

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, realist akımının temsilcilerinden değildir?

A) Gustave Flaubert

B) Mark Twain

C) Honore de Balzac

D) Charles Dickens

E) Victor Hugo

 

12. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Dostoyevski

B) Mark Twain

C) Gogol

D) J.J. Rousseau

E) Balzac

 

13. Sanatçının dış dünyayı olduğu gibi anlatmasının mümkün olamayacağını, bu dünyanın ancak sanatçının hayalleriyle bezenmiş izlenimleri yardımıyla anlatılabileceğini savunan bu akım, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Şiirde sembolistlerin uyguladığı bir yöntem olarak görülür.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm    

B) Klasisizm

C) Parnasizm

D) Kübizm

E) Fütürizm

 

14. Şiir, doğrudan doğruya sözle anlatılamayan derin duyguları ve heyecanları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmalıdır. Bu nedenle anlam geri plana itilerek güzellik kapalılıkta aranmalıdır.

Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Realizm    

B) Sembolizm

C) Parnasizm

D) Fütürizm

E) Natüralizm

 

15. Klasisizmle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Akıl, irade ve sağduyuya önem verilir.

B) Konudan çok konunun anlatımına önem verilmiştir.

C) Sanatçılar yapıtlarında kişiliklerini gizler.

D) "Sanat, toplum içindir." görüşü savunulur.

E) Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınır.

 

16. "Geçmişe ait tüm değerler yıkılmalı, geleneğe kesin bir şekilde karşı çıkılmalıdır. Makineleşmeye, gemilere, trenlere, uçaklara, kısaca teknolojik geleceğe hayranlık eserlerde sıkça ifade edilmelidir." görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Dadaizm  

B) Letrizm

C) Fütürizm  

D) Parnasizm

E) Kübizm

 

I. Fareler ve İnsanlar

II. Anna Karanina

III. Germinal

IV. Çanlar Kimin İçin Çalıyor

V. Veba

17. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangisi J. Steinbeck'e aittir?

A) I.  B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-E 4-A 5-A 6-C 7-D 8-D 9-A 10-A 11-E 12-D 13-A 14-B 15-D 16-C 17-A

2 Yorum Var: “Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Karma Test-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir