Batı Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Test-3

1. "İlyada ve Odysseia" destanlarını yazıya geçiren ve bu eserleriyle Batı edebiyatının temelini oluşturan Yunan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aiskhylos   B) Sophokles   C) Euripides   D) Aristophanes   E) Homeros

 

2. Klasisizm akımının kaynaklarından biri olan Latin edebiyatının "Dostluk" adlı eseriyle tanınan hitabet ustası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boccacio   B) Cicero   C) Heredotos   D) Aisopos   E) Sappho

 

3. Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Corneille – Le Cid

B) Moliere – Cimri

C) G. Flaurbert – Madame Bovary

D) Tolstoy – Budala

E) Gogol – Ölü Canlar

 

4. İngiliz şairi ve yazarı; insanı, onun yaşamı algılayışını, psikolojisini derin bir duyarlık, gerçekçi bir çizgi üzerine oturtarak işlemiştir. Günümüzde tragedya ve komedyalarıyla tanınmıştır. Eserlerinde insanın içsel coşkusunu, kin, intikam gibi duygularını köklü, geçerli bir temele oturtabilmiştir. Başlıca eserleri olarak Romeo ve Juliet, Hamlet, Kral Lear sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montaigne

B) Puşkin

C) Shakespeare      

D) Goethe

E) Lord Byron

 

5. Romantizmin kurucusu ve kuramcısı kabul edilir. Ressamlığının izleri yazdıklarına yansımıştır. Şiirlerindeki ana duygu aşk, doğa, özgürlük, vatan ve insanlık sevgisidir. Cromwell, Sefiller, Nötre Dame'ın Kamburu başlıca eserleridir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rousseau   B) V. Hugo   C) Lamartine   D) Moliere   E) La Fontaine

 

6. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Fenelon – Telemak

B) Schiller – Wilhelm Teli

C) Tolstoy – Savaş ve Barış

D) Poe – Kuzgun

E) Dante – Decameron

 

7. Milattan önce V. yüzyılda Antik Yunan'da eser veren üç büyük trajedi yazarı olan "Aiskhylos, Sophokles, Euripidies"ten sonra, XVII. yüzyılda Fransa'da, klasisizm akımının etkisiyle trajediyi çağdaş anlamda yeniden yorumlayan iki büyük trajedi yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Rabelais – Ronsard

B) Ronsand – Montaigne

C) Corneille – Rabelais

D) Racine – Corneille

E) Racine – Moliere

 

8. XVII. yüzyılda Fransa'da eser veren klasik dönem komedi yazarı olan —-, komedyalarında güldürürken düşündürmeyi amaçlamış, eserlerini gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur. O, bütün yanlışların, kusurların ve sorunların güldürü yoluyla düzeltilebileceğine inanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

A) La Fontaine        

B) Aristophanes

C) Moliere    

D) Montaigne

E) Corneille

 

9. XVII. yüzyıl Fransız edebiyatı sanatçısıdır. Konularının çoğunu, çok etkilendiği Antik Yunan sanatçısı "Aisopos" (Ezop)tan almıştır. Eserlerinden bazıları, "Ağustosböceği ile Karınca, Karga ile Tilki, Aslan ile Fare"dir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) La Bruyere – Karakterler

B) Corneille – Le Cid

C) Ariosto – Çılgın Orlando

D) Montaigne – Denemeler

E) La Fontaine – Fabllar 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde, yazarın karşısında verilen açıklamada bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) La Bruyere – En önemli eseri olan "Karakterlerde, bir ahlakçı gözüyle ileri sürdüğü felsefi görüşlerini dile getirmiştir.

B) J. J. Rousseau – Romantizmin öncü yazarlarındandır ve Emile adlı eserin yazarıdır.

C) Puşkin – Rus realist yazarlardan olan sanatçı, "Müfettiş" adlı eseriyle bilinir.

D) Alexandre Dumas Pere – Üç yüze yakın tarihsel macera romanı yazan, V. Hugo ile birlikte romantik dramın kurucusu sayılan yazarın en tanınmış eseri "Üç Silahşörler"dir.

E) Goncourt Kardeşler – Natüralizmin, Emile Zola'dan sonraki en önemli temsilcileridir.

 

11. Emile Zola ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fransız edebiyatının temsilcilerindendir.

B) Natüralizm akımının kurucusudur.

C) Deneysel roman anlayışının öncüsüdür.

D) Çirkinliklerin, sefaletin tasvirlerini başarıyla yapmıştır.

E) Biçimsel güzelliği her şeyin üzerinde tutmuştur.

 

12. Dünya edebiyatında olay hikâyeciliğinin öncüsü Fransız yazar —- durum hikâyeciliğinin öncüsü ise Rus yazar —- olarak kabul edilir.

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Gogol – Maupassant

B) Maupassant – Çehov

C) Balzac – Tolstoy

D) Dostoyevski – Çehov

E) Çehov – Puşkin

 

13. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Balzac – Goriot Baba

B) Tolstoy – Anna Karenina

C) Moliere – Cimri

D) Daudet – Gazap Üzümleri

E) Flaubert – Madam Bovary

 

14. 19. yy. Fransız edebiyatının temsilcilerinden olan sanatçı, sembolizm akımı ortaya çıkmadan önceki dönemde, şiirleriyle bu akımın müjdecisi olmuştur. Şiirlerinde biçim mükemmelliğine, izlenimlerini aktarmaya büyük önem vermiştir. Sanatçının en önemli şiir kitabı “Kötülük Çiçekleri”dir.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sanatçı hangisidir?

A) Charles Baudelaire

B) Jules Verne

C) Gustave Flaubert

D) Honore de Balzac

E) J. P. Sartre

 

15. Rus edebiyatının en büyük realist sanatçılarındandır. insan ruhunu anlatmada olağanüstü başarılıdır. Genellikle yoksulları, haksızlığa uğrayanları, suçluları ve tutkularına yenik düşen insanları ele almıştır. Karamazov Kardeşler, Ecinniler önemli romanlarındandır.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy    

B) Dostoyevski

C) Turgenyev

D) Puşkin     

E) Çehov

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Tolstoy'un eserlerinden değildir?

A) Eugenie Graundet

B) Savaş ve Barış

C) Anna Karenina

D) Diriliş

E) Hacı Murat

 

17. Üniversiteli bir genç olan Raskolnikov, parayı ne pahasına olursa olsun elde etmeyi aklına koymuştur. Kötü, tefeci bir kadını öldürmekle işe başlar. Artık çok parası vardır; ancak harcayamaz. Vicdan azabı, pişmanlık duyar. En sonunda suçunu itiraf eder, çektiği ceza ile ruhu huzura kavuşacaktır.

Yukarıda özetlenen eser aşağıdakilerin hangisidir?

A) Savaş ve Barış   

B) Diriliş

C) Budala     

D) Faust

E) Suç ve Ceza

 

CEVAP ANAHTARI

1-E 2-B 3-D 4-C 5-B 6-E 7-D 8-C 9-E 10-C 11-E 12-B 13-D 14-A 15-B 16-A 17-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir