Batı Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Test-2

1. Aşağıdakilerden hangisi natüralizmin kurucusu E. Zola'nın eseri değildir?

A) Anna Karanina   B) Germinal   C) Toprak   D) Meyhane   E) Gerçek

 

2. "Gerilim" öğesini öykü ve romanda ilk kullananlardandır. Çağdaş kısa öykünün kurucusu sayılır. Kısalık, derli topluluk, psikolojik alegori öykülerinin temel özellikleridir. Kuzgun, Çanlar, Altın Böcek başlıca eserleridir.

Bu paragrafta sözü edilen sembolist yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Breton   B) S. Mallarme   C) E.A. Poe   D) C. Baudelaire   E) A. Rimbaud

 

3. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Montaigne – Denemeler

B) Cervantes – Don Kişot

C) Boccacio – Decameron

D) Fenelon – Telemak

E) Mallarme – Kötülük Çiçekleri

 

4. Fransız tragedyasının kurucusu olarak kabul edilen yazar eserlerinde iradesi güçlü, engelleri aşan kahramanlara yer vermiştir. "Le Cid" adlı eserinin kahramanı Cid'in kişiliği, kısa bir süre içerisinde efsaneleşmiştir. Komedyaları da bulunan yazar, olgunluk dönemini oluşturan 1643-1650 yılları arasında yoğun bir üretim dönemine girerek, her tiyatro mevsimine bir oyun yetiştirmeyi başarmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare   B) Corneille   C) Victor Hugo   D) Moliere   E) Voltaire

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçı karşısındaki eserin yazarı değildir?

A) Moliere – Cimri

B) E. Hemingvvay – Fareler ve İnsanlar

C) J. Steinbeck – Gazap Üzümleri

D) Boileau – Şiir Sanatı

E) C. Dickens – İki Şehrin Hikâyesi

 

6. Realist romanın kurucusu olan yazar Fransız edebiyatı için bir kilometre taşıdır. "Vadideki Zambak"ta Felix'i; Goriot Baba'da Goriot'u ve bu karakterlerin yaşadığı çevreyi gerçekçi bir biçimde ve gözlemlere dayanarak anlatır. Tüm eserlerini insanlık Komedyası adı altında toplar. Realist bir romancı olmasına rağmen eserlerinde romantik öğeler de vardır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) H. Balzac   B) G. Flaubert   C) Tolstoy   D) Stendhal   E) Victor Hugo

 

7. Bu roman genel olarak iki kızına düşkün olan bir babanın dramını anlatır. Bu iki kız da zengin ve soylu kişilerle evlidir; ancak babalarını düşünmezler. Babaları önceden zengin olmasına karşın sonradan fakirleşmiştir. Bu yüzden kızları onlara gösterilmez. En sonunda baba ölür. Cenazesinde iki öğrenciden başka kimse yoktur.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babalar ve Oğullar

B) Yüzbaşının Kızı

C) Goriot Baba

D) İhtiyar Balıkçı

E) Anna Karenina

 

8. Aşağıdaki yazarlardan hangisi İngiliz edebiyatı başlığında değerlendirilemez?

A) Charles Dickens  

B) Francis Bacon

C) Daniel Defoe      

D) Fredrich Schiller

E) Jonathan Swift 

 

9. Fransız edebiyatının önemli romanlarından olan bu eserin konusu gazetede çıkan bir haberden alınmıştır. Bu romanın başarısı karakterlerin psikolojik açıdan gerçekçi bir biçimde anlatılmasıdır. Romanda Julien Sorel'in aristokrat kesimin içinde tutunma çabası anlatılır. Bu roman dönemine ayna tutması bakımından çok önemlidir.

Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck

B) M. Bovary, G. Flaubert

C) Suç ve Ceza, Dostoyevski

D) Kızıl ve Kara, Stendhal

E) Sefiller, V. Hugo

 

10. Rus edebiyatı yazarlarından olan sanatçı, realist akımın önemli temsilcilerinden biridir. Gerçekçi Rus romanının öncülerinden biri olan sanatçı, Moskova, Petersburg ve Berlin Üniversitelerinde eğitim görür, "İlk Aşk, Bahar Seli, Duman, Babalar ve Oğullar" önemli eserlerinden bazılarıdır.

Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Çehov  

B) Tolstoy

C) Dostoyevski       

D) Turgenyev

E) M. Gorki

 

11. Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Romanlarıyla Pulitzer ve Nobel ödüllerine layık görülen sanatçı, eserlerinin konusunu çoğunlukla gerçek yaşamdan alır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği acıları, çarpıcı bir dille eserlerine yansıtmıştır. "Sardalya Sokağı, Altın Kadeh, Gazap Üzümleri" yazarın önemli eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mark Twain        

B) John Steinbeck

C) E. Ailen Poe        

D) Maksim Gorki

E) Emile Zola

 

12. Alman romantizminin kurucularındandır. Şiir, tiyatro, roman türlerinde yazmıştır. Faust adlı büyük dramında hayat felsefesini açıklamıştır. Genç Werther'in Acıları adlı romanıyla Alman edebiyatında çığır açmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schiller    

B) Henrich Böll

C) Goethe

D) Henrik İbsen

E) Shakespeare

 

13. Sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçiren —-, bunun zorluklarını yetişkin olduğunda daha çok hisseder. Albert Camus'un taş olmak istemesi gibi o da kara saplanmış yararsız bir odun parçası olmak ister. Bu karamsarlık eserlerinin birçoğunda kendini hissettirir. "Dönüşüm" adlı eserinde böceğe dönüşen bir adamın hikâyesi anlatılmıştır. En önemli eseri ise "Dava" adlı romanıdır.

Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tolstoy

B) A. Dumas Pere

C) Franz Kafka

D) Jack London

E) Dostoyevski

 

14. Gogol ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rus edebiyatının roman ve oyun yazarlarından biridir.

B) Realizm akımı doğrultusunda eserler vermiştir.

C) Eserlerinde insan davranışlarını gerçekçi bir biçimde aktarmıştır.

D) Ölü Canlar önemli eserlerinden biridir.

E) Eserlerinde kendini gizlemeyen sanatçı, duygu ve hayale önem vermiştir.

 

15. Romanda anlatılanlar II. Dünya Savaşı döneminde İtalya'da geçer. Ambulans şoförlüğü yapan Henry, bir gün Catherine adında bir İngiliz hemşireyle tanışır. Daha sonra birbirlerine âşık olan Henry ve Catherine, savaşın getirdiği acılarla boğuşurlar. Henry, savaştan kaçıp Catherine'yi bulur ve evlenirler. Ancak Catherine doğum sırasında ölür.

Bu parçada sözü edilen ve Ernest Hemingway'a ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fareler ve İnsanlar

B) Silahlara Veda

C) Beyaz Diş

D) İhtiyar Adam ve Deniz

E) Çanlar Kimin için Çalıyor

 

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-C 3-E 4-B 5-B 6-A 7-C 8-D 9-D 10-D 11-B 12-C 13-C 14-E 15-B

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir