Batı Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri Test-1

1. "Tartuffe, Zoraki Tabip, Cimri, Hastalık Hastası" gibi eserleriyle dünya komedyasının en büyük ustası kabul edilen —-, klasik edebiyatın da önemli isimlerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Racine     

B) La Bruyere

C) Moliere

D) Shakespeare

E) Cervantes

 

2. (I)Victor Hugo, roman ve oyunlarında (II)Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini anlatmıştır. Sonbahar Yaprakları, (III)Kral Eğleniyor, Sefiller, (IV)Cromwell gibi eserleriyle (V)realizm akımının öncülüğünü yapmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Shakespeare – Macbeth

B) D. Defoe – Robinson Crusoe

C) Moliere – Gülünç Kibarlar

D) G. Flaubert – Faust

E) Dostoyevski – Budala

 

4. "Don Kişot" adlı romanıyla dünyada modern romanın ilk örneğini vermiştir. Hümanizm akımının içinde yer alan sanatçı, romanlarında karakter oluşturmada önemli bir güce sahiptir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rabelais   B) Cervantes   C) Dante   D) Balzac   E) Puşkin

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Hümanizm, eski uygarlıkların ve onların eserlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir edebiyat eğilimidir.

B) Dante, "Decameron" adlı eserindeki öyküleriyle dünya edebiyatında bu türün ilk örneklerini vermiştir.

C) Klasik sanatçılar akla, sağduyuya ve insan doğasına önem vermişlerdir.

D) Ak ile kara gibi zıtların çatışmasını en çok işleyen akım romantizmdir.

E) Olayları taraf tutmayan, nesnel bir bakışla inceleyen realistler, eserde kişiliklerini gizlerler.

 

6. Natüralizm denilince akla ilk gelen kişidir. Bir bilim adamı gibi davrandığı "Meyhane, Germinal, Toprak" adlı romanlarında, toplumsal hayatı büyük bir başarı ile yansıtmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maupassant        

B) Tolstoy

C) E. Zola     

D) Goncourt Kardeşler

E) J. London

 

7. Flaubert, M. Gorki ve Balzac'ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir türünde eser vermeleri

B) Rus edebiyatına mensup olmaları

C) Kendi alanlarında ilk eserleri vermiş olmaları

D) Realizm akımının temsilcileri olmaları

E) Öğrenim görmeden kendilerini yetiştirmiş olmaları

 

8. Egzistansiyalizmin kurucusu ve kuramcısı kabul edilir. Eserlerini genellikle, düşüncelerini aktarmak için kullanmıştır. "Diyalektik Aklın Eleştirisi, Bulantı, Duvar" eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. P. Sartre        

B) A. Camus

C) G. Flaubert        

D) W. Shakespeare

E) A. Breton 

 

9. Eski Yunan edebiyatında (I)komedi türündeki eserleriyle Aristophanes; (II)trajedi türündeki eserleriyle (III)Euripides, Sophokles, (IV)fabl türündeki eserleriyle Aisopos; destan türündeki eserleriyle (V)Heredotos önemli sanatçılardır.

Bu cümledeki numaralanmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Hesiodos, eski Yunan edebiyatında didaktik şiirin kurucusu sayılır.

B) Aristophanes eski Yunan edebiyatında komedi türündeki eserleriyle tanınır.

C) Sophokles, eski Yunan edebiyatında üç büyük trajedi şairinden biri sayılır.

D) Sokrates, eski Yunan edebiyatının önemli tiyatro yazarlarından biridir.

E) Platon, eski Yunan edebiyatının önemli filozoflarından biridir.

 

11. —-, İtalyan edebiyatının dünyaca ünlü sanatçılarındandır. Sanatçı, —- adlı eserinde Cehennem, Araf ve Cennet'e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsünü anlatır.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dante, İlahi Komedya

B) Petrarca, Türküler

C) Boccacio, Decameron

D) Cervantes – Don Kişot

E) Montaigne – Denemeler

 

12. Latin edebiyatı ve sonrasındaki İtalyan edebiyatı çok önemli sanatçılar yetiştirmiştir: Hitabet türünde (I)Çiçero, küçük hikâye türünün kurucusu kabul edilen (II)Seneca, İlahi Komedya adlı eserin sahibi (III)Dante, pastoral şiirin en önemli temsilcilerinden (IV)Virgilius, döneminin en önemli filozoflarından biri olan (V)Boccacio, kendi dönemlerinde Avrupa edebiyatını etkilemişlerdir.

Parçadaki bilgi yanlışını düzeltmek için numaralanmış yerlerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

13. Sanatçı, deneme türünün kurucusu ve bu türün dünyadaki en önemli temsilcisidir. Düşüncelerini en kestirme yoldan ifade etmesi, Fransız edebiyatında büyük etkiler yapmıştır. Sanatçının "Denemeler" adlı eseri Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacon   B) Dostoyeviski   C) Montaigne   D) Petrarca  E) Boccacio

I. Roman, tiyatro ve şiir türlerinde eserler vermiştir.

II. Toplum için sanat düşüncesini benimsemiştir.

III. "Nötre Dame de Paris" adlı bir romanı vardır.

IV. Romantizmin öncüsü sayılan Hugo, eserlerini Almanca yazmıştır.

V. "Cromwell" ve "Hernani" adlı eserleri dram türündedir.

 

14. Yukarıda Victor Hugo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

 

15. Romanın başkişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Ailesini doyurmak için ekmek çalar ve kürek cezası alır. Uzun süren cezasından sonra, yaşamını idame ettirebilmek için Güney Fransa'ya gider; ancak kürek mahkûmu olduğu için hiç kimse onu işe almaz. Sonunda kasabanın piskoposu onu yanına alır. Fakat Jean Valjean onu da aldatır ve onun eşyalarını çalar. Buna rağmen piskopos Jean Valjean'ı affeder. Bunun üzerine Jean Valjean iyi bir insan olur. Bu roman romantizmin en temel eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sefiller   B) Goriot Baba  C) Faust   D) Suç ve Ceza   E) Vadideki Zambak

 

16. Gerek —- edebiyatının gerekse dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından olan —- Romeo ve Juliet, Hamlet gibi eserlerin de yazarıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Amerikan – Mark Twain

B) İngiliz – Francis Bacon

C) Fransız – Emile Zola

D) İngiliz – William Shakespeare

E) Alman – Friedrich Schiller

 

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-E 3-D 4-B 5-B 6-C 7-D 8-A 9-E 10-D 11-A 12-C 13- C 14-D 15-A 16-D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir