9.Sınıf Türk Edebiyatı Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Etkinliği

1.ETKİNLİK: DOĞRU-YANLIŞ

Aşağıdaki cümlelerin karşısındaki kutucuklara cümlede verilen bilginin doğru-yanlış olduğunu belirtiniz.

1. Güzellik, özgünlük, etkileyicilik, yaratıcılık güzel sanatların temelini oluşturan niteliklerdir.

2. İnsanda coşku ve hayranlık uyandıran müzik, resim, edebiyat gibi sanatlara güzel sanatlar denir.

3. Güzel sanatlar üretim ve yorumlama bakımından bireysel değildir.

4. Görsel sanatların malzemesi madde, işitsel sanatların malzemesi dil ve sestir.

5. Dans ve bale görsel sanatlar içerisinde yer alır.

6. Edebiyatta bilgilendirme ve fayda her zaman estetikten ön plandadır.

7. Yazı dili daha kurallı ve düzenli iken konuşma dili daha serbesttir.

8. Dil, insanlar arası etkileşimi sağlayan önemli bir araçtır.

2.ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

1. İnsanların duygu ve düşüncelerini çizim, biçim, ses ve sözle güzel ve etkili bir biçimde ifade etme faaliyetine …………… denir.

2. Duygu ve düşüncelerin söz ya da yazı ile güzel, ölçülü ve etkili bir şekilde anlatılmasına ……………denir.

3. Okuyucuda coşku ve heyecan uyandıran edebi bir zevk ve üslubla yazılmış olan eserlere ……………denir.

4. Edebi eserin en önemli özelliği olarak …………… belirlenebilir.

5. Sanatçının düşünme ve tasarlama tarzı kendine özgüdür ve buna …………… denir.

6. Tiyatro, dans, bale ve sinema …………… sanatlardandır.

7. Ses ve sözcükleri kullanarak oluşturulan sanatlara …………… denir.

8. Bir ulusun veya topluluğun tarihsel süreç içinde oluşturduğu her türlü ortak değere ……………denir.

3.ETKİNLİK: EŞLEŞTİRME

Aşağıdaki kavramları karşılarındaki uygun açıklamayla eşleştiriniz.

a. Resim

b. Tiyatro

c. Müzik

d. Heykel

e. Minyatür

f. Bale

g. Sinema

h. Tezhip

i. Opera

j. Mimari

k. Edebiyat

l. Dans

9.Sınıf Türk Edebiyatı Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Etkinliği İndir!


3 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı Güzel Sanatlar ve Edebiyat Konu Etkinliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir