9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D),yanlış ise(Y) yazınız.   (10)

 • a-Güzel sanatların en önemli amacı topluma yol göstermek,yarar sağlamaktır. (    )
 • b-Kurtuluş Savaşını anlatan bir metin,tarih biliminden yararlanır. (    )
 • c-Dilin günlük kullanımıyla bilim,felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı arasında fark yoktur. (    )
 • d-Bir edebi eserde anlatılanlar olduğu gibi yaşanmaz. (   )
 • e-Fonetik ve plastik sanatlara özgü malzemelerin karışımıyla oluşan sanatlarda vardır. (   )

2.

 • Edebiyat………………………;……………………..;…………………………..; ……………………..;gibi bilim dallarından yararlanır.
 • Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  ………………….dır.
 • Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ….……………….    dir.
 • Metinler ………………………      ve    ……………….       diye ikiye ayrılır .          (10)

1.METİN:

Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,             Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Bir parça uzaklaş kederlerinden.                 Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,              Bir başka alemden gelmiş gibisin,
Mehtabın ördüğü saatler nerde?                  Dalmış gözlerinle pencerelerde.

Ahmet HAMDİ TANPINAR

2.METİN: YAĞMUR

0.5 mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmur, metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.

3. “Yağmur” adlı parçayla “Yağmur” şiirinin yazılış amaçlarını ve dilin hangi işlevleriyle kullanıldığını yazınız.(10) (metar: hava raporu)

KOŞMA (DOSTLAR BENİ HATIRLASIN)

Can kafeste durmaz uçar,              Gün ikindi akşam olur,

Dünya bir han,konan göçer,          Gör ki başa neler gelir?

Ay dolanır,yıllar geçer,                 Veysel gider adı kalır,

Dostlar beni hatırlasın.                  Dostlar beni hatırlasın.       (Âşık Veysel)

4. Âşık Veysel’den alınan yukarıdaki dörtlükleri şekil(biçim)yönünden inceleyiniz.

(Nazım birimi – Nazım şekli – Ölçü – uyak çeşitleri – uyak şeması)

5. Edebi metin çeşitlerini şema halinde gösteriniz. (10 P)

1.Metin: “Uluslararası Diyabet Federasyonu (UDF), 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, dünyada 200 milyondan fazla kişinin diyabet hastası olduğunu, her dakika 6 kişinin diyabet nedeniyle öldüğünü açıkladı. UDF Başkanı Profesör Pierre Lefevre, her yıl diyabet hastası sayısının 7 milyon kişi arttığını ve müdahale edilmezse bu hastalığın 350 milyondan fazla insanı vurabileceğini belirtti.” diyabet: Şeker hastalığı.

2.Metin: “Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk…”

Ömer SEYFETTİN – Kaşağı

6. Yukarıdaki metinlerden hangisi edebî metindir? Edebi metin olmasını sağlayan 2 örnek gösteriniz  (10 P)

“Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle bu: bir Avrupalı

Mehmet Akif ERSOY

7. Yukarıdaki iki metinde de Çanakkale Savaşı’ndan bahsedilmektedir. Aynı gerçeklik neden bu şekilde farklı anlatılmıştır? (10)

8. “ Hat , tiyatro, edebiyat,resim” sanatları  hangi sanat dallarına örnektir? Yazınız (10)

9. Savaş yıllarında  bir toplumu ve bireyi anlatan edebi metin hangi bilimlerden yararlanır? (10)

10 A- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlarla ilgili   bilgi yanlışlığı yapılmıştır.

 • a-öğretmez;sezdirir,çağrıştırır.
 • b-Taklit etmez,yaratıcılığa önem verir.
 • c-Bilimlerden yararlanır.
 • d-Anlam ve biçim güzelliğine önem verir.
 • e-Görevi,gerçekleri olduğu gibi aktarmaktır.

10 B- Edebi metnin amacı bilgi vermek değil,estetik bakış açısı uyandırmaktır.Bu amaçla sanatçı dile öznel değerler yükler.Bu da……… …………gerçekleşir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

 • a-Mecazlı ifadelerle
 • b-Terimlerle
 • c-kavramlarla
 • d-nesnel ifadelerle
 • e-doğal dille

10 C- Aşağıdakilerden hangisi kurmaca türüne örnektir?

 • a- Biyografi
 • b- Anı
 • c- Deneme
 • d- Öykü
 • e- Otobiyografi

10 D- Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?

 • a-Bir ağaç heykeli
 • b-Bal peteğinin altıgen şekli
 • c-Ölüm üzerine yazılan şiir
 • d-Matematik konulu şarkı
 • e-Deniz kıyısının resmi

10 E- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • a- Edebiyat diğer bilim dallarından etkilenir.
 • b- Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.
 • c- Benzetme, söz sanatlarından biridir.
 • d- Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
 • e- Şiirde ahenk ölçü ve uyakla sağlanır.(10)

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları İndir! (Sakize GİZEP)

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Cevapları İndir! (Sakize GİZEP)

9 Yorum Var: “9. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

 1. İyi sorular, öğretmenimiz buradan çıkar dedi o yüzden girdim, güzel sorular çok teşekkürler :D ama ben Kimyayı severim :D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir