9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

1. Edebiyatta iki ifade tarzı vardır: Sözlü ifade ve yazılı ifade.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifadenin özelliklerinden değildir?
A) Dilbilgisi ve yazım kurallarına uyulur.
B) Argo ifadelere fazlaca yer verilmez.
C) Zengin söz dağarcığı bulunur.
D) Günlük dilde kullanılan kelimelerle sınırlıdır.
E) Söz oyunlarına başvurulabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
A) Güzel sanatların bir koludur.
B) Sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır.
C) En önemli malzemesi dildir.
D) Estetiğe önem verilir.
E) Plastik sanatlar içerisinde sınıflandırılır.

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güzel sanalları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.
B) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sonatlara ise plastik sanatlar denir.
C) Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.
E) Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman birinci plandadır.

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güzel sanatlar işitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik) olmak üzere üç kolda sınıflandırılır.
B) Sanat eseri, eseri oluşturan sanatçının düşünce dünyasından izler taşır.
C) Çağların değişmesiyle güzel sanatlardaki değişmeler arasında bir etkileşim yoktur.
D) Güzellik, etkileyicilik güzel sanatların özellikleri arasındadır.
E) Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duygu yoluyla gerçekleşir.

5. Olağanüstü kahramanlıkları anlatan şiirlere —- şiir, kır yaşamını ve doğayı sade bir şekilde anlatan şiirlere —- şiir, bireyin ya da toplumun aksak yönlerini eleştiren şiirlere —- şiir denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şiir türleri getirilmelidir?
A) epik, lirik, satirik
B) pastoral, epik, satirik,
C) epik, didaktik, pastoral
D) epik, pastoral, satirik
E) lirik, pastoral, satirik

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soruları (Test) İndir!

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Cevapları (Test) İndir!


44 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları (Test)

  1. Kolay diyorsunuz da neden o zaman Türkiye eğitimde sonlarda? Ya Allah için gidin!

  2. Bunların cevaplarını yazar mısınız? Ayrıca test yorum testi, zor değil mantık gerekiyor. (!)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir