9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

 • Bir edebi eserin yazıldığı dönemdeki dini, siyasi, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili anlayış ve zevklerin bütününe……………………………………… denir.
 • Gazelin son beytine……………….denir;kaside…………………………beyit arasında değişen nazım şeklidir.
 • …………………………………..metinlerde bazı kelimeler mecaz ve yan anlam değerine sahiptir.
 • Aralarında anlam ilgisi bulunan sözleri,karşıtlık ilgisi kurmadan bir arada kullanma sanatına………………..denir
 • Sanat eserinin temel amacı…………………………………..değil,……………………………yoluyla düşündürmektir.
 • Halk şiirinde nazım birimi olarak………………………Divan şiirinde ise………………………….tercih edilmiştir.
 • İlahi, nefes, nutuk…………………………………………………………edebiyatına ait nazım şekilleridir.

2. “Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları İstanbul’u dinliyorum.” 

Yukarıdaki edebi metinde gerçeklik hangi yolla değiştirilmiştir ve hangi sözcük ya da sözcük gurubuyla gerçekleştirilmiştir?

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargı doğru ise “d” ,yanlış ise “ y” koyunuz.

 • Bir şiir yazıldığı dönemin özelliklerini bilinmesi,şiirin yorumlanmasında okuyucuya yardımcı olur. (   )
 • Şiir zihniyeti ;şairin yaşamın gerçeğini kendi bakış açısıyla yorumlamasıdır. (   )
 • Gazelin ilk beytine matla denir. Tevhit Tanrı’ya yakarış demektir. (   )
 • Bir şairin başarılı olması, geçmişle bağını koparmasına bağlıdır. (   )
 • Bir şiirin teması ile başlığı arasında önemli bir bağ vardır . (   )

4. Aşağıdaki şiirin ölçüsünü,uyak ve rediflerini bulunuz. (uyak çeşidini yazınız.)
Bir  köşeye büzülüp                     Bir yağmur ince ince
Böyle susmazdım ama                çarpıyor şimdi cama
Kapılardan süzülüp                     hasret kaldım sevince
Gece doldu odama                       koku yüzümde yama

5. Aşağıdaki dizelerde bulunan imgelerin altını çiziniz.
Sisler bulvarında seni kaybettim.
Sokak lambaları öksürdü
Yukarıda bulutlar yürüyordu
Terk edilmiş bir çocuk gibiyim
Dokunsanız ağlayacaktım.

6-Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bularak açıklayınız.
a-Kaşların ok sevdiğim                              b-Duyup karşı minarede okunan yatsıyı
Kirpiğin çok sevdiğim                                Yatağıma sıcaklığın getiren rüya
Şu cihanın içinde
Menendin yok sevdiğim.

7. Aşağıdaki dizeler hangi şiir geleneklerine aittir?
a-Karagözlüm benden tanrı selamın                     b-Düşer mi ictinab tmek seninçün ağlayanlardan
Keser  gider misin kıyamete kadar                       Sirişk-i çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan
Bir kurulu yaydır kaşları keman
Yaşar gider misin kıyamete kadar

8. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı kaç bölüme ayrılır şemayla gösteriniz. (AYRINTILI OLARAK)

9. Şiir de gelenek anlayışını yansıtan 4 madde yazınız.

10.

A

Masallarda iki tel birbirine
Sürtülürse yardıma devler koşar
Senin saçların öyle gür  ki
Rüzgar esse  kıyamayet kopar
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır.
a-Şair,kurmaca bir anlatım oluşturmuştur.
b-Şair ,gerçekliği değiştirmemiştir.
c-Bir durum olduğundan büyük gösterilmiştir
d-Öznel bir anlatım vardır.
e-Bir durum şiire özgü gerçeklikle yansıtılmışır.

B

Bir gül mahzun durur bahçede
Yaprakları yorgun
Sen pembe güllerin en pembesi hasta solgun
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Kişileştirme sanatı vardır.
b-Sezgi ve hayallere yer veilir.
c-Uyak ve redif vardır.
d-Benzetme sanatı vardır.
e-Şiirsel gerçekliğe uygundur.

C

Her köşesinde bin çiçekli bahçeler vardır.
1
Göklerin güneşinden güller yağardır.
2
Dağlarının yeşil saçı niçin ağardı
3
Gecelerin niçin hasret çeker hala
4
Seni türkün hicranımı koydu bu hale
5
 Yukarıdaki numaralanmış dizelerinin hangilerinde istiare yoktur?
a-1-2       b-3-4       c-3-5         d-1-5        e-2-4

D

Aşağıdakilerden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
a-Şarkı-türkü-koşma-mani-semai
b-Türkü-koşma-mani varsağı-semai
c-Gazel-kaside-varsağı-ninni-ağıt
d-Ağıt-ninni-koşma-mesnevi-destan
e-Destan-şarkı-ağıt-semai-varsağı

E

Dut dibinde unum var
Allah’tan umudum var
O yar benim olursa
Türbeye üçmumum var
Yukarıdaki şiirde dönemin hangi zihniyeti yansıtılmıştır?
a-Dünyayı algılayış
b-Adak ve inanış
c-Gurbet acısının dayanılmazlığı
d-Sosyal adaletsizlikler
e-Dini yaşam tarzı yayma isteği

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları İndir! (Sakize GİZEP)

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları İndir! (Sakize GİZEP)

24 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

 1. Tamam gördüm yarın sınavım var inşallah yardımcı olur çok güzel sorular hazırlamışlar ellerine kollarına sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir